17.10.2017Podmínky ovliňující bezproblémový provoz a funkčnost čov

Uvažuje o koupi čističky odpadních vod? Pojďme se společně podívat na důležité téma, a to právě jak vybrat správnou ČOV tak, abychom v závěru nemuseli řešit individuální problémy, které se mohou díky těmto faktorům objevit. V první fázi návrhu ČOV... číst celý článek

9.10.2017Pitná voda 2018

Ve dnech 28.-31.5.2018 se v Táboře v Hotelu Dvořák bude konat již 14. pokračování konference PITNÁ VODA, jejímž partnerem je i naše společnost. Konference se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy... číst celý článek

4.10.2017Fekální kal

Co je to fekální kal? Kaly představují zhruba 1-2 % objemu čištěných vod. Zároveň se jedná o suspenzi pevných látek a agregovaných koloidních látek, které se vyskytovaly v odpadních vodách a vznikly při různých způsobech jejich čištění. Koncentrace... číst celý článek

Veletrhy a výstavy

Veletrhy budou doplněny v nejbližší době

Reference

2016 / MBR ČOV Tuchoměřice

V roce 2016 jsme úspěšně dokončili intenzifikaci ČOV s MBR pro obec Tuchoměřice. Tato ČOV se tak stala největší komunální čistírnou s MBR v ČR.

2016 / MBR ČOV Tuchoměřice

2012 / MBR ČOV Benecko

Komunální ČOV s membránovým bioreaktorem, která se nachází ve třetí zóně KRNAPu. Vyčištěná voda splňuje normy EU 75/160/EHS na vody ke koupání.

2012 / MBR ČOV Benecko

2010 / ČOV Mladá Vožice

Od roku 2006 jsme se podíleli na přípravě rekonstrukce ČOV v Mladé Vožici a následně jsme dodali kompletní technologické vybavení rekonstruováné čistírny.

2010 / ČOV Mladá Vožice

2007 / ÚV Mostiště (DAF)

Navrhli a dodali jsme zařízení pro flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF) pro úpravnu pitné vody v obci Mostiště.

2007 / ÚV Mostiště (DAF)