Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Aktuality

Exkurze ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel

15.5.2018

Dne 15. 5. 2018 proběhla v areálu firmy ENVI-PUR s.r.o. v Soběslavi exkurze ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel. Na tuto exkurzi přišlo 8 žáků třídy třetího ročníku z oboru Instalatér a jejich třídní učitelka Ing. Jitka Herková. Tato exkurze byla v rámci projektu Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, jehož cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků středních škol a odborníků z praxe. Z firmy ENVI-PUR byli přítomni tito pracovníci: Bc. Lukáš Moniak, DiS. (obchodní oddělení); Václav Novák (konstruktér) a Ing. Jiří Zaviačič (technolog).

Průběh exkurze:

Po příchodu žáků proběhlo seznámení s bezpečnostními pravidly a předání výstražných vest. Po uvedení do firemního showroomu a předání materiálů s přehledem vyráběných čistíren odpadních vod, promítal Lukáš Moniak prezentaci s těmito tématy: Historie firmy, výrobní kapacity, sídlo a pobočky včetně zemí kam dodáváme, certifikáty, aktivita na veletrzích, předvedení čistíren vyrobených v minulých letech, využití vyčištěné vody a ukázka montáže.

Po tomto úvodu si vzal slovo Václav Novák, představil jednotlivá zařízení vystavená v showroomu včetně jednotlivých součástí čistírny BC 4 COMFORT DUO jako jejich zevrubnou funkci.

Nakonec pan Jiří Zaviačič popsal chemicko-biologické procesy probíhající v čistírně, stejně tak jako princip klasického biologického reaktoru a modernějšího membránového modulu.

Dále byli žáci seznámeni s výrobou, přes kovovýrobu a výrobu kontejnerů až k výrobě malých čistíren odpadních vod. Na závěr jim byl předveden stroj pro řezání vodním paprskem i s praktickou ukázkou činnosti. Po krátkém poděkovaní za pozornost a rozloučení byla exkurze ukončena.

Věříme, že společnost ENVI-PUR, s.r.o. bude mít možnost nabídnout další rozvoj žáků Střední školy obchodu, služeb a řemesel z Tábora.