Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Aktuality

IFAT A PITNÁ VODA

19.6.2018

V květnu bylo ve spol. ENVI-PUR rušno. V rozmezí 2 týdnů jsme se účastnili dvou velmi významných akcí.

V termínu 14.5. – 15.5. se naše společnost již tradičně účastnila jubilejního světového veletrhu IFAT.  Veletrh IFAT je nejvýznamnějším odborným veletrhem v oboru technologií pro životní prostředí.  Zabývá se vodou obecně, odpadní vodou a odpadovým hospodářstvím.

ENVI – PUR jako špička v oboru domovních čistíren odpadních vod hostil na 100 návštěvníků z celého světa v hale A3, ve stánku č. 111. 

Tým společnosti ENVI – PUR byl na náročnou celotýdenní prezentaci připraven. Naši technologové, obchodní zástupci a další kolegové dennodenně vysvětlovali a představovali desítkám návštěvníkům mj. z Japonska, Kanady, Norska, Ruska, Španělska a samozřejmě i z České republiky naše technologie, řešení a jednotlivé komponenty.

Kromě odborných diskusí byl náš stánek i místem přátelského posezení a oddechu.

Jsme rádi, že jsme tuto akci zvládli s grácií a v roce 2020 se s vámi všemi těšíme nashledanou.

Týden na to byla spol. ENVI – PUR spoluorganizátorem již 14. konference PITNÁ VODA v Táboře. Konference se věnovala celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, zahrnovala také technologii úpravy podzemní vody a problematiku hygieny pitné vody. Konference hostila na 300 účastníků a díky organizátorům spol. W&ET TEAM panu doc. Ing. Petru Dolejšovi, CSc. a paní Ing. Nataše Kalouskové, CSc. vše proběhlo hladce a s noblesou. Velké díky!