Čiřiče

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Úprava vody

Čiřiče


Určeno pro:úprava pitné vody,úprava technologické vody pro průmysl a energetiku

Použití

Čiřiče ENVI-PUR EP-C jsou univerzálním zařízením pro kontinuální oddělování suspendovaných látek od kapalného prostředí. Jejich aplikace jsou velice obsáhlé a zahrnují:

 • Pitnou a technologickou vodu
  • čiření povrchových vod
  • změkčování povrchových vod
  • změkčování podzemních vod
  • separace Fe a Mn z podzemních vod
 • Průmyslovou odpadní vodu
  • čištění odpadních vod čiřením a srážecími postupy
 • Městské odpadní vody
  • odstraňování fosfátů srážecími postupy

Výhody technologie

 • Nízké pořizovací náklady
 • Nízké nároky na obestavěný prostor
 • Flexibilita provozu
 • Snadná obsluhu zařízení
 • Vysoká kvalita produkované vody

Inovace technologie

Nový strojně-technologický design čiřiče EP-C je vyjádřením kvalitativního zlepšení určujících technologických kroků, probíhajících při čiření vody, s tímto výsledkem:

 1. Progresivní redukce dob zdržení v systému
 2. Vysoká kvalita vyčiřené vody
 3. Stabilní kvalita vyčiřené vody při změnách kvalitativního nebo kvantitativního zatížení čiřiče

Úspěšnost čiřícího reaktoru EP-C je založena na optimalizaci funkce tří základních technologických modulů nového zařízení, tj. rychlomísiče, flokulační komory a lamelového separátoru. V rychlomísiči probíhá dokonalá homogenizace surové vody a nadávkovaných chemikálií, ve flokulačním stupni dochází k tvorbě hutných vloček, které jsou spolehlivě oddělovány od kapaliny v prostoru lamelového separátoru.

Technologické schéma čiřiče EP-C

1 - Vstup surové vody
2 - Výstup čiřené vody
3 - Vstup koagulantu

4 - Vstup alkalizačního činidla
5 - Vstup polyflokulantu
6 - Odkalování

FM - rychlomísič
MF - flokulační komora
LS - lamelový separátor


Technické specifikace

Typové označení Výkon zařízení Hmotnost zařízení (RM+FK+LS) Rozměr (RM+FK+LS)
  [m³/h] [kg] D׊×V [m]
EP-C 5 5 500 2,75 × 1,50 × 2,20
EP-C 25 25 2 821 5,00 × 2,30 × 4,20
EP-C 50 50 4 892 5,40 × 3,61 × 4,20
EP-C 100 100 9 815 8,40 × 3,50 × 5,30
EP-C 200 200 16 837 10,60 × 4,90 × 6,40
EP-C 300 300 19 134 12,60 × 4,90 × 6,40

Ke stažení

Úprava vody

 • pdfczČiřiče EP-Caktualizace: 20. 4. 20161,08 MBvytvořeno: 18. 4. 2016celkem staženo: 1501xaktuální verze stažena: 1501xbuenfrrusk