Čistírny odpadních vod

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789
Obchodní kanceláře
Produkty

Čistírny odpadních vod

Domovní čistírny

Domovní ČOV jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Po stránce účinnosti plně nahrazují dříve používané plastové septiky a žumpy, biodiskové čistírny nebo jiná zařízení pro čištění vody splaškových odpadních vod a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení.


Domovní čistírny s MBR

Domácí čistírna odpadních vod s membránou - BioCleaner® funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.


Kontejnerové čistírny

Kontejnerové čistírna odpadních vod BioCleaner® typu BC 20-150 EO jsou určeny pro čištění odpadních vod z malých izolovaných zdrojů, jako jsou např. satelitní městečka, horské hotely, kempy, motely, benzínové čerpací stanice nebo malé průmyslové provozovny.


Kontejnerové čistírny s MBR

Kontejnerová čistička odpadních vod s membránou - Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).


Kompaktní čistírny

Kompaktní čistírny odpadních vod BioCleaner® představují optimální řešení pro obce a města až do velikosti 10 000 obyvatel. Tyto čistírny odpadních vod je možné aplikovat i pro čištění průmyslových odpadních vod organicky znečištěných, zejména z potravinářského průmyslu.

Technologické uspořádání ČOV, ale i stavební a architektonické řešení, je vždy navrženo „na míru“ dle požadavků investora a participujících orgánů státní správy. ČOV je možné realizovat jako jednolinkové až čtyřlinkové paralelní uspořádání, tím je čističce umožněno reagovat na aktuální zatížení při postupné výstavbě kanalizace nebo na sezónní nerovnoměrnosti v turistických oblastech. Čistička odpadních vod může být zcela i částečně zakrytá podle hygienických požadavků, nebo je nainstalovaná otevřená.