Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

Články
Boj s tuky jako aktuální problém moderní společnosti

9.5.2017

Smažení, fritování, Vánoce, Silvestr, Velikonoce, rodinné a přátelské sešlosti znamenají ve větší míře kuchyňské přípravy nejrůznějších pochutin, jejichž součástí je fritování, smažení, pečení. A jak se má s použitými tuky správě zacházet? Rozhodně je nelít do kanalizace, ať už do dřezu nebo splachovat do záchodu. Díky splachování předmětů a látek, které do kanalizace nepatří, dochází k ucpávání kanalizační sítě. V havarijní situaci musí zasahovat provozovatel kanalizační sítě likvidující škody na kanalizačním potrubí a zároveň dochází ke snižování životnosti celé kanalizace, což se pak promítá do cen stočného spotřebitelů.

Jakým procesem tuky v kanalizaci procházejí a jaký mají vliv na funkčnost kanalizace?

Tuk při ochlazení začíná tvořit hrudky, které v kanalizaci na sebe nabalují další nečistoty a příměsi, které pak potrubí ucpávají a způsobují jejich sníženou neprůchodnost – především v místech, kde je horší spád, kolena, menší dimenze potrubí. Zároveň se tuk postupně v kanalizaci rozkládá, vznikají tak mastné kyseliny, které zvyšují korozi stěn potrubí a kanalizačních cest.  Vlivem hromadění tuků v kanalizaci dochází ke zhoršení přístupu kyslíku do vody, čímž se inhibují  následné biologické procesy v čistírně odpadních vod. Při dlouhotrvajícím procesu vznikají tukovce – kry, které potrubí kompletně ucpou a pak dochází k čištění kanalizace kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuku rozplaví, zachytí a pak následně likviduje extérně. Tuky a nežádoucí předměty (např. papírové utěrky, hygienické potřeby, hadry, apod.), které do kanalizace nepatří, způsobují ucpávání čerpadel, v nejhorším případě spálení jejich motorů a s tím spojenou nutnost častější výměny těchto částí. 

Pokud dojde v případě čistírny odpadních vod (ČOV) k vylití do odpadu nebo spláchnutí, dochází ke zhoršení vlastností aktivovaného kalu a s tím související i odtokové parametry odpadní vody. Většina "ČOVek" v obcích a městech je vybavena lapači a odlučovači tuků, ale bohužel ani ty nedokážou zachytit vysokou míru znečištění z domácností. Jak je tedy možné chránit životnost kanalizace a v závěru i životní prostředí? S neustále rostoucí aglomerací, moderními vymoženostmi, budováním rychlých občerstvení, s možnostmi recyklování odpadu je třeba šířit osvětu správné likvidaci tuků v domácnostech a u provozovatelů zařízení, kteří produkují tuky a oleje objevující se v odpadních vodách, neboť nesprávné zacházení s těmito látkami pocítí jako první především konečný spotřebitel zvýšením ceny stočného.

ŘEŠENÍ pro domácnosti a provozovatele větších zařízení

Jak likvidovat tuky a oleje? Použité oleje skladujte zvlášť např. do PET láhví, krabiček,  zavařovacích sklenic s víčky, a ty později,  odevzdejte do tříděného odpadu nebo na k tomu určená sběrná místa. Rozhodně nevylévejte do odpadu. Pro penziony, restaurace, kuchyně, jídelny nařizuje legislativa povinnost instalace lapáků tuků, které zachycují oleje a tuky, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa, atd. Díky lapákům tukům se prodlužuje životní cyklus celého kanalizačního systému. A jaké jsou konkrétní výhody lapáků tuků? Chrání před zanášením kanalizace, předchází se okyselení vod (právě díky rozkladu tuků), které způsobuje inhibici biochemického procesu, a jeho instalací hned u zdroje lze relativně snadno tyto tuky externě likvidovat.

Naší nabídku lapáků tuků a další výhody této technologie si přečtěte přímo v nabídce produktů.