Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

Články
Proč se rozhodnout pro čistírnu odpadních vod pro rodinné domy

9.5.2017

Jestliže uvažujete o koupi čističky odpadních vod (ČOV) pro váš rodinný dům, mohly by se vám hodit následující poznatky tohoto článku.

V dnešní době je mnoho variant, jak zatočit s odpadní vodou. Kromě roky známých a používaných jímek a septiků, je zde možnost domovní čistírny odpadních vod.

Jejich hlavní výhodou je ekologičnost a ekonomická nenáročnost.

Nejen u nových staveb se v posledních letech používají domovní čističky. Jejich montáž není nijak složitá, ba dokonce více zákazníků volí variantu svépomocí. Právě z tohoto důvodu je velice důležitý výběr čističky dle rozměrů. Nádrže mají i konkrétní doporučené hloubky, ve kterých by měly být ČOV umístěny. Obvykle se pohybují od 0,7m po 1,2m hloubky přítoků. Zároveň je to zásadní i pro umístění čističky na pozemku v blízkosti stavby.

Existují dva typy čističek odpadních vod.

Prvním typem je kořenová ČOV. Tento typ je nejméně ekonomicky náročný. Je založený na principu umělých mokřad osazených bahenními rostlinami. Jedná se o přírodní čističku (alternativu biologické čističky), kde čistění vody zajišťují mikroorganismy na kořenech rostlin. Mezi tyto rostliny patří různé druhy kosatců, orobinec, rákos či chrastice rákosovitá a další. Hladina vody se drží pod povrchem filtračního prostředí, proto se nemusíte obávat přítomnosti otravného hmyzu. Kořenová čistička vám dokonce může posloužit jako součást okrasy na zahradě.

Druhým typem je biologická čistička, kterou můžeme rozdělit na další dva typy: anaerobní a aerobní.

Anaerobní čistička je založena na principu použití mikroorganismů bez přístupu vzduchu. Díky tomu ke svému provozu nepotřebuje elektřinu. Jelikož mikroorganismy tohoto typu přežijí i pár měsíců bezčastého průtoku, jejich využití se počítá spíše v rekreačně obývaných nemovitostech.

Aerobní čistička nalezne nejlépe své využití právě u rodinných domů. Rozkladné procesy zajišťují bakterie, které potřebují ke svému životu kyslík dodávaný elektrickým dmychadlem. Výhodou těchto čistíren je dosažení účinnosti až 95%.

Velikou výhodou čističek je možnost následovného použití vyčištěné vody, například jako vodu zavlažovací nebo vodu pro plnění zahradního jezírka.

Jaký je postup povolení instalace ČOV?

Je třeba vypracovat projektovou dokumentaci, na jejímž základě pak získáte povolení vodoprávní stavby.

Pokud uvažujete o vypouštění vody do drenážního potrubí, aby se vsákla do podzemních vod, je třeba doložit hydrogeologické posouzení.