Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Domovní ČOV a vypouštění do podzemních nebo povrchových vod

31.7.2017

Tématem vypouštění odpadní vody se zabývá zákon O vodách včetně Nařízení vlády o vypouštění do vod podzemních a povrchových. Vypouštění do vod podzemních může způsobit větší škody mající dlouhotrvající následky v porovnání s vypouštěním do vod povrchových. Proto se na vypouštění do vod podzemních kladou větší nároky.

Jestli se bude jednat o vypouštění do podzemních vod nebo do vod povrchových, záleží na typu zařízení pro odpadní vody, stejně tak na lokalitě objektu a možnosti vypouštění do povrchových vod:

 • Jímka (žumpa) – odpadní vody se musí pravidelně vyvážet (většinou na velkou obecní čistírnu odpadních vod)
 • Septik s biologickým stupněm čištění – funguje jako usazovací nádrž – odpadní vody předčistí – usazený kal je nutné každý rok odčerpávat. Předčištěná voda se ze septiku přepadem vypouští trativodem do půdy nebo do potoka/řeky.
 • ČOV (čistička odpadních vod) – nejúčinnější způsob čištění. Vyčištěnou vodu je možno vypouštět buď do povrchových vod (potok, řeka, rybník, stávající kanalizace) nebo k zasakování do vod podzemních. Usazený kal je nutné odčerpávat.Četnost odčerpávání záleží na zatížení a na velikosti ČOV.

V případě rozhodování, které zařízení pro likvidaci odpadu zvolíte, závisí na těchto faktorech:

 • Prostorové dispozice
  • ČOV – menší nároky na prostor
  • Septik – potřebný větší prostor
 • Nepravidelné obývání objektu (sezonní provoz –objekt se nevyužívá déle než 1-2 měsíce).
  • ČOV- musí se na tuto dobu připravit (většinou se jedná o zazimování, které obnáší zateplení ČOV a přepnutí do klidového režimu, zajištění náhradního dodávání živin bakteriím nebo vyčerpání ČOV a napuštění čistou vodou na dobu odstávky)
  • Septik s biologickým stupněm čištění–většinou není nutno dělat žádné zásahy na dobu odstávky objektu
 • Pravidelné obývání objektu – zajištění přísunu odpadní vody a kyslíku pro správnou funkci bakterií – jednoznačně zvolte ČOV – z dlouhodobého hlediska levnější a spolehlivější volba.

Samozřejmě i při sebelepším výběru čističky odpadních vod na základě rozboru půdy a dalších parametrů, které s Vámi vyřeší náš technik, je hlavní zásadou funkčnosti správná péče o čističku. To znamená, že se do odpadu nesmí vypouštět látky, které poškodí přirozené prostředí bakterií a tím je zahubí. Stejně tak používání nevhodných desinfekčních prostředků v enormním množství, kdy bakterie zahynou. V současné době jsou však již prodávány převážně desinfekční a čistící prostředky, které chod čistírny neohrozí.