Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Jímka, septik nebo ČOV?

11.9.2017

Pojďme se společně podívat na výhody a nevýhody, v čem spočívá rozdíl, kde je vhodné použít tohle zařízení a kde zase tohle.

Jímky, septiky a čističky odpadních vod spojuje stejná situace, a to kdy k objektu není zavedená kanalizace a musí se to řešit právě instalací jednoho z těchto zařízení. Pro výběr správného zařízení je třeba zohlednit několik faktorů, a to:

JÍMKA (ŽUMPA) CHARAKTERISTIKA v přehledu:

 • vodotěsná bezodtoková nádrž bez přepadu
 • pro zabudování jímky na svém pozemku je potřeba mít STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • Není třeba žádat o povolení vypouštění odpadních vod, protože se počítá s tím, že její obsah bude vyvážen do obecní  čistírny odpadních vod.
 • Pořizovací cena se závisí na objemu
  • Vyvezení jímky cca 1500 – 4000 Kč – záleží na velikosti jímky, dostupnosti objektu.
  • Čím větší objem jímky, tím nižší pravidelné náklady na vyvezení odpadní vody.
 • Větší nároky na zastavěný prostor
 • Řešení často využívané pro rekreační objekt, chatu, chalupu

SEPTIK S FILTRY CHARAKTERISTIKA v přehledu:

 • Zařízení, které odpadní vodu na rozdíl od jímky neshromažďuje, ale předčišťuje na principu biomechanického přečištění.
 • Běžně se skládá ze 2-3 komor, ve kterých se voda postupně čistí a zbavuje kalu.
 • Filtr = celoplastový kontejner, který se před uvedením do provozu plní hrubým pískem, štěrkem atd.
 • Větší nároky na zastavěný prostor
 • Kal alespoň 1 x ročně odčerpat
 • K zabudování i osazení septikuje třeba STAVEBNÍ POVOLENÍ
 • Vodoprávní úřad rozhodně o likvidaci takto vyčištěné vody –vypouštění do vod povrchových nebo podzemních.

ČOV CHARAKTERISTIKA v přehledu:

 • Nejdokonalejší způsob likvidace odpadních vod – výhody čov
 • Vyšší účinnost čištění než septiky a jímky
 • Minimální náklady na provoz
 • Malé nároky na zastavěný prostor
 • Povolení čistírny odpadních vod má podobný proces schvalování jako septik
 • je ideální si pořídit k rodinnému domu, který je pravidelně obýván
 • Organická hmota je rozkládána bakteriemi, které potřebují ke svému životu kyslík
 • Nízká produkce kalu díky biologickému čištění odpadních vod
  • kal lze kompostovat díky čemuž odpadají náklady na jeho likvidaci

Schéma Čističky odpadních vod