Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Co je čistička odpadních vod

26.3.2018

Co je čistična odpadních vod

Čistička odpadních vod (ve zkratce ČOV, někdy také označována jako čistírna) je zařízení, které

zajišťuje čištění vody domácností, ubytovacích zařízení, zemědělské výroby, městského prostředí a průmyslových podniků.

Voda v čističce odpadních vod prochází mechanickými, biochemickými a chemickými procesy. Vše

podléhá zákonu o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

Kdy zvážit použití domácí čističky odpadních vod?

Koupí domácí ČOV získáte nejmodernější variantu, jak vyčistit odpadní vodu z domu.

Využijete ji zejména v situaci, kdy obýváte trvale obydlené objekty, které z nějakého důvodu nemůžete připojit ke kanalizaci. Ale je vhodná i do objektů využívaných k sezónní rekreaci.

Při používání čističky odpadních vod počítejte s vyšší energetickou spotřebou a nutností pravidelnější údržby. Za to vše ale získáte mnohonásobně lepší čistící proces, než nabízí septiky a žumpy.

Kdy se vyhnout zařizování domácí čističky odpadních vod?

Ve 2 specifických případech:

1) Při existenci obecní čistírny odpadních vod

V případě, že vaše obec nabízí čistírnu odpadních vodrozhodně zvažte připojení na ni. Hned z několika důvodů.

Předně je třeba říci, že obecní čistírny podléhají přísným hygienickým normám, které jsou pravidelně kontrolovány. Díky dlouhodobé obecní kontrole nehrozí, že by došlo k znehodnocení ČOV.

Díky tomu víte, že připojením na obecní čističku odpadních vod s jistotou šetříte životní prostředí a nepouštíte odpadní vodu, která by byla závadná.

S tím souvisí i druhý bod. Obec vás k napojení může dříve či později přinutit. Zákon jí to umožňuje. I díky tomu se vyplatí napojit se na obecní ČOV, než vás k tomu přinutí úřady.

2) Když nezajistíte dlouhodobý přítok odpadních vod

Aby domácí čistička dobře fungovala, potřebuje pravidelný přítok odpadní vody. V opačném případě hrozí úmrtí bakterií, které v čističce zajišťují čištění vody a živí se nečistotami.

Otázka zní, co si představit pod pravidelným přítokem odpadní vody.

Zjednodušeně – čistička odpadních vod snese v pohodě zátěž jednou za týden či jednou za čtrnáct dní. Zvládne i zimní přestávku. Nicméně pokud za rok navštívíte domácnost s čističkou jen párkrát, nebude tento způsob čištění vody to pravé pro vás.

Jak funguje ČOV?

Odpadní voda nateče do čističky odpadních vod v první fázi do usazovacího a kalového prostoru. Zde dochází k odstranění nejhrubších mechanických nečistot.

Z usazovacího prostoru odtéká mechanicky přečištěná voda do aktivačního prostoru. Tady dochází k biologickým procesům, které přečišťují odpadní vodu.

Do  aktivačního prostoru  vhání  vzduch dmychadlo pomocí speciálního provzdušňovacího systému. Směs z aktivačního prostoru poté odtéká do vertikální dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení přečištěné vody a kalu. Přečištěná voda  je odtud odváděna odtokem z čistírny. Usazený kal je vracen zpět do kalového prostoru u nátoku čistírny.

Přebytečný kal, který vzniká během procesu čištění, je potřeba periodicky vyvážet.

Jak vybrat domácí čističku odpadních vod?

Často k nám přichází dotazy, podle čeho volit tu správnou ČOV.

Výběr je hodně individuální a odráží specifické potřeby každého z vás. Základní povědomí si ale uděláte podle těchto kritérií:

1) Kolik lidí chcete na čističku odpadních vod napojit?

Jeden z prvních údajů, který by vás měl zajímat, je takzvané EO.

Jde o Ekvivalentní obyvatele. S tím, že na jednoho ekvivalentního obyvatele připadá spotřeba zhruba 120–150 litrů za den.

Když jednu domácnost dlouhodobě obývají dva lidé, stačí vám EO 2-3. Pokud třeba pět, pak se porozhlédněte po EO 2-5, případně EO 3-7.

V případě, kdy bude lidí málo, neproteče čističkou dostatek odpadní vody. Tím riskujete úmrtí čisticích bakterií, které pro přežití potřebují potravu ze znečištěné vody.

Když naopak zapojíte až příliš mnoho lidí, riskujete přetížení čističky. To poznáte podle nadměrného zápachu v okolí, který značí nedostatečné čištění odpadní vody.

Teď vás nejspíš napadne jednoduchý dotaz:

„Takže když přijde návštěva, můžu doma mít jen omezený počet lidí?“

Krátkodobé zvýšení zátěže čistička odpadních vod zvládne bez větších potíží. Komplikace s ČOV by nastaly v případě, kdy by toto přetížení trvalo v řádech měsíců.

2) Kam budete vypouštět odpadní vodu?

Existují tři možnosti, kam můžete vypouštět vodu:

Vypouštění čističky odpadních vod do povrchové vody (typicky potok, řeka, rybník)

Zde hraje roli i způsob schvalování.

Za předpokladu, že se schvaluje čistička v režimu vodoprávního řízení, měla by se čistička podřídit předepsaným hodnotám zbytkového znečištění. Blíže o tom pojednává tato tabulka:

 

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

<10 EO

150 mg/l

40 mg/l

20

30mg/l

 

10-50 EO

150

40

 

30

30

 

Pokud dochází ke schvalování čističky v režimu ohlášení, dochází k posuzování podle speciálních kategorií.

Kategorie výrobku

označovaného CE

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

Ncelk

Pcelk

I.

70 %

80 %

II.

75 %

85 %

 75%

III.

75 %

85 %

80 %

50 %

80%

 

I. = Čističky, u kterých se dá očekávat běžné vypouštění do půdy.

II. = Čističky s vyšším důrazem na odstraňování organickéhoznečištění a se stabilní nitrifikací.

III. = U míst, kde se využívají povrchové vody pro vodárenské účely.

Vypouštění čističky odpadních vod do kanalizace

V této situaci se musíte řídit tzv. kanalizačním řádem, který stanovuje vlastník kanalizace. Ve vašem případě to bude s velkou pravděpodobností obec, kde máte dům.

U této varianty budete mít nejméně starostí, protože limity jsou zpravidla hodně nízké. Neměli byste mít problémy se splněním.

Vypouštění čističky odpadních vod do půdy

U této varianty čekejte více opatření. Při vypuštění ČOV do půdy totiž nejvíc zasahujete do životního prostředí, a proto jsou limity přísnější.

schvalování ČOV v režimu vodoprávního řízení musíte pohlídat hodnoty zbytkového znečištění. Přehled najdete v této tabulce:

Velikostní kategorie

CHSKCr

BSK5

N-NH4+

NL

Ncelk

do 10 EO

150 mg/l

40 mg/l

20 mg/l

30 mg/l

10 – 50 EO

150

40

 

30

30

 

Pokud dojde ke schvalování čističky odpadních vod v režimu ohlášení, musíte dosáhnout předepsané úrovně čištění. K úspěšnému splnění pak vaše ČOV dostane klasifikaci „Domovní čistírna odpadních vod – PZV.“ Hodnoty uvádíme níže.

Klasifikace výrobku

CHSKCr

BSK5

Ncelk

Pcelk

Domovní čistírna odpadních vod – PZV

90 %

95 %

50 %

 

40 %

 

3) Kdo bude čističku odpadních vod schvalovat?

Třetí a poslední kritérium, podle čeho vybírat čističku.

Zde máte pouze dvě možnosti, jak se bude vaše ČOV schvalovat.

  • Rozhodnutím správního zřízení ve vodoprávním řízení
  • Na ohlášení stavby

Rozebrání podmínek by vydalo na další článek. Hodně zjednodušeně platí, že úřady schválí na ohlášení stavby pouze čističku odpadních vod, která vlastní potřebnou certifikaci a označení CE.

Ve všech ostatních případech rozhoduje vodoprávní řízení. Navíc i u předchozího případu platí, že ve specifických případech si Vodoprávní úřad může vymoci vodoprávní řízení.

 

Stále si nejste jisti, co všechno čistička odpadních vod obnáší a co musíte splnit?

 

Pak neváhejte a kontaktujte nás. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy a pomůžeme vám vybrat čističku odpadních vod, která bude vyhovovat zákonným normám i vašim potřebám.