Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Dešťový program - dotace na nádrže

16.7.2018

Státní fond životního prostředí připravil výzvu č. 12/2017: Dešťovka II - dotační program pro občany, který je zaměřený na podporu efektivního a udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech. Cílem tohoto programu je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporované oblasti zaměřené na sběr a využívání dešťové vody - nádrže na dešťovou vodu:

Oblast 1:

Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady

Finanční prostředky lze využít na pořízení a instalaci akumulační nádrže na dešťovou vodu pro zachytávání srážkové vody, která bude následně využita pro zálivku zahrady. Podpora se vztahuje pouze pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem tzv. suchých obcí.

Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.

Dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů.

Oblast 2:

Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

Finanční prostředky lze využít na pořízení akumulační nádrže na dešťovou vodu pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, která bude následně využívána na splachování WC v domě a případné přebytky pro zálivku zahrady. Podpora se vztahuje pro stávající domy i novostavby na celém území ČR.

Aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.

Dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů

Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR je připraveno je 240 milionů korun.

Výzva je stále otevřena pro podání žádostí. 

Více informací o nabízených službách a produktech naleznete v sekci Nádrže na dešťovou vodu.

Odkazy