Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Dotační program dešťovka – novinky v programu od 1.10.2018

1.10.2018

Hlavní změnou pro získání dotace v programu Dešťovka je zrušení tzv. seznamu suchých obcí. O dotaci pro variantu zalévání zahrady mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé ČR. Více se dočtete níže.

Na co můžete získat příspěvek

  1. Zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 tisíc korun
  2. Akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování v domácnosti – dotace až 65 tisíc korun
  3. Využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové – dotace až 105 tisíc korun

Fixní výše dotace se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, k níž se dále přičítá tzv. proměnná část, tedy příspěvek 3 500 korun za každý metr krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže na dešťovou vodu musí být 2 m3. Dotace se vztahuje na nákup zařízení, jeho instalaci, zemní práce i úpravu rozvodů. U projektů zaměřených na přečištění odpadních vod je součástí dotace i úhrada nákladů na projektovou dokumentaci ve výši 10 tisíc korun.

Podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete v textu výzvy a na: www.dotacedestovka.cz

Základní novinky v programu od 1. 10. 2018

  • O dotaci na základní systém – akumulace srážkové vody k zalévání zahrady – mohou žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud byla určena jen pro domy z tzv. suchých obcí).
  • Příspěvek na kterýkoliv ze tří podporovaných systémů mohou získat i majitelé obytných rekreačních domů, které slouží k trvalému bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).
  • Alokace programu se navyšuje na 340 mil. korun.
  • Proměnná část dotace se přiznává i v případě, že jsou použity nestandardní výrobky, např. stávající nepoužívané jímky k akumulaci dešťové vody.
  • Doba realizace podporovaného opatření je u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.
  • Při podání žádosti spolu s potřebnými dokumenty elektronickou cestou (tj. přes informační systém programu nebo datovou schránku) není již nutné Fondu dokládat dokumenty v listinné podobě.
  • K doložení dotace není nutné předkládat doklad o dokončení novostavby a doklad o právní subjektivitě. Navíc je třeba přiložit doklad o vlastnictví bankovního účtu

Odkazy

Ke stažení

Návod na osazení nádrže na dešťovou vodupdfNávod na osazení nádrže na dešťovou voduvelikost souboru: 179,5 kBaktuální verze stažena: 81xaktualizace: 11.10.2018