Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Články

Proč a jak zachytávat dešťovou vodu?

26.10.2018

Průzkumy o stavu vody v Evropě mluví jasně. Voda není bezedná a je potřeba se k současné problematice postavit. Každoročně v období léta dochází v některých oblastech ČR k vyhlášení tzv. „krizového stavu“, tento stav umožňuje patřičným úřadům omezit spotřebu pitné vody v každé domácnosti. Omezení ve znění: „Zabezpečení pitné vody pro obyvatelstvo v množství nezbytném pro jeho přežití a po nezbytně nutnou dobu potřebnou pro obnovení běžného zásobování pitnou vodou.“ Musíme se zamyslet nad úspornějším využívání pitné vody. Pitnou vodu lze nahradit vodou dešťovou na většinu domácích prací.

Pitná voda je nedílnou součástí našich životů, ale je nutné používat pitnou vodu na praní prádla, mytí auta, splachování WC, či zahradu? Pro tyto účely nám postačí voda dešťová. Voda, která nám protéká mezi prsty, odtéká zadarmo a bez dalšího využití z pozemku pryč. Každý rodinný dům má v podobě střechy odvodňovací plochu, na kterou spadne dešťová voda a pomocí okapů je voda svedena ze střechy pryč. Záleží na nás, kam dešťová voda odteče, 3 možnosti:

  • Dešťovou vodu odvedeme z pozemku pryč bez dalšího využití
  • Zachytíme dešťovou vodu v nadzemních sudech či IBC kontejnerech
  • Zachytíme dešťovou vodu v podzemích nádrží tzv. nádržích na dešťovou vodu

Více ekonomické je zachycení dešťové vody do podzemních nádrží na dešťovou vodou.

+ Nádrže jsou v nezámrzné hloubce

+ Větší objemy „schované“ pod zemí 

Více se o dešťových nádržích nebo o dotaci Dešťovka.