O společnosti

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
O společnosti

Členství v organizacích

SVH - Svaz vodního hospodářství ČR

ENVI-PUR, s.r.o. je od 7. 2. 2013 nově členem Svazu vodního hospodářství ČR

Svaz vodního hospodářství ČR (SVH) je dobrovolné, neziskové zájmové sdružení právnických osob v odvětví vodního hospodářství. SVH sdružuje právnické osoby, jejichž hlavním předmětem je podnikání ve vodním hospodářství a vytváření podmínek v oblasti hospodářské politiky státu na podporu rozvoje tohoto odvětví.

CzWA - Asociace pro vodu ČR

ENVI-PUR, s.r.o. je korporativním členem CzWA

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí.

SOVAK - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

ENVI-PUR, s.r.o. je mimořádným členem SOVAK ČR

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. SOVAK ČR sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby.