Pro domácnosti a podnikatele

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789
Obchodní kanceláře

Čistírny vod pro domácnosti a podnikatele

Domovní čistírny

Domovní ČOV jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Po stránce účinnosti plně nahrazují dříve používané plastové septiky a žumpy, biodiskové čistírny nebo jiná zařízení pro čištění vody splaškových odpadních vod a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení.


Domovní čistírny s MBR

Domácí čistírna odpadních vod s membránou - BioCleaner® funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.


Kontejnerové čistírny

Kontejnerové čistírna odpadních vod BioCleaner® typu BC 20-150 EO jsou určeny pro čištění odpadních vod z malých izolovaných zdrojů, jako jsou např. satelitní městečka, horské hotely, kempy, motely, benzínové čerpací stanice nebo malé průmyslové provozovny.


Kontejnerové čistírny s MBR

Kontejnerová čistička odpadních vod s membránou - Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).


Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže pro zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.


UV desinfekce

UV systémy zajišťují moderní hygienické zabezpečení vody dle platné legislativy a plně nahrazují nešetrnou metodu chlorace, kdy může docházet k tvorbě zdraví škodlivých (karcinogenních) chlorderivátů.

  • Desinfekce surové vody z lokálních zdrojů (studny, vrty, záchytné jímky atd.).
  • Desinfekce vody v systému, zvláště za filtrem s akt. uhlím, kde dochází k dechloraci.
  • Desinfekce recyklované dešťové vody pro užitkové účely.