Domovní čistírny

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789Bc. Beata Zalubelová+420 737 240 804
Obchodní zástupci E-SHOP
Čistírny odpadních vod

ČOV - Čištění odpadních vod - Domovní čistírny


Určeno pro:Rodinné domy, malé provozovny
ČOV BC 6 až 12 EXCLUSIVE
Komfortní řešení pro nejnáročnější
ČOV BC 4 až 12 COMFORT
ČOV řízena počítačem
ČOV BC 4 až 12 OPTIMA
Optimální ČOV pro Vás
ČOV BC 4 až 10 BASIC
Cena ČOV již od 28 250,- Kč

Modely domovních čistíren

Přehled výbavy jednotlivých modelů BioCleaner®
  BASIC OPTIMA COMFORT EXCLUSIVE
Vysvětlivky: obsahuje, možné doobjednat, volitelné u nové ČOV
Nádrž pro obetonování (PP 6 mm)      
Samonosná nádrž (PP 8 mm)  
Betonová nádrž  
Analogové spínací hodiny      
Řídící jednotka OPTIMA s 10 režimy chodu      
Řídící jednotka s programovatelnými režimy chodu COMFORT PLUS    
Automatické čištění hladiny dosazovací nádrže    
Snižování hladiny dosazovací nádrže    
Integrovaný terciární filtr      
UV dezinfekce
Zařízení na srážení fosforu P-LESS
Výměnné aerátory za provozu      
Možnost připojení kyslíkové / pH sondy    
Možnost připojení GSM  
Doporučené použití
  BASIC OPTIMA COMFORT EXCLUSIVE
Pozn.: ANO, ANO je-li součástí ČOV zařízení pro srážení fosforu
Vypouštění do vod povrchových
Vypouštění do vod podzemních (vsak)

Ceník domovních ČOV

Ceny platné od 1. 9. 2018

Typ (počet připojených osob) BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
BASIC 30 990,- 33 147,- - -
OPTIMA 40 855,- 45 450,- 66 377,- 78 368,-
COMFORT 56 661,- 59 509,- 78 023,- 88 860,-
EXCLUSIVE cena dle konfigurace

V ceně ČOV je zahrnuto:

 • plastová nádrž ČOV + technologická vestavba
 • membránové dmychadlo
 • ovládací jednotka
 • zaškolení obsluhy

K ČOV je možno přiobjednat:

Typ BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
Chemické srážení fosforu 4 343,- 4 343,- 4 343,- 4 343,-
Nástavec pláště (v = 80 cm) 5 350,- 5 950,- 7 400,- 8 300,-
Zastropení z laminátu - rovné s lemem 3 450,- 4 450,- 5 660,- 9 972,-
Zastropení z laminátu - vypouklé 2 890,- 3 250,- 4 350,- 6 237,-
Zastropení z laminátu - imitace kamene 3 750,- 3 930,- 4 700,- 6 890,-

Nástavce pláště ČOV jiných rozměrů lze vyrobit na zakázku dle přání zákazníka

 • Ceny jsou uvedeny bez DPH.
 • Doprava ČOV z místa sídla výrobního závodu k zákazníkovi, montáž a cestovné montážního technika (obchodní zástupce) jsou hrazeny individuálně.

Záruční doba a dodací lhůty domácí ČOV:

 • Dodavatel poskytuje záruční servis v délce 24 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data prodeje domovní čističky odpadních vod.
 • Dodací lhůta činí 4 - 6 týdnů od potvrzení závazné objednávky a sepsání řádné kupní smlouvy.

Video - Instalace čistírny odpadních vod BioCleaner

Základní popis

Společnost ENVI-PUR, s.r.o., vyrábí, prodává a instaluje malé domovní čistírny odpadních vod, do jejichž vývoje vložila své více než 20leté zkušenosti. Během uplynulých let společnost prodala po celém světě více než 20 000 domovních čistíren odpadních vod Bio Cleaner®.

Čistírny Bio Cleaner® jsou určeny pro likvidaci odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Nahrazují překonané samonosné plastové septiky a betonové jímky jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové. Domácí čističky odpadních vod ENVI-PUR, s.r.o. jsou v souladu s požadavky moderního bydlení - umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké.

Galerie


Výhody konstrukce ČOV

První výhodou je prvotřídní jakost a kvalita čističky odpadních vod pro domácnost. Vyrábíme čistírny pouze z prvoplastu - nepoužíváme recyklovaný plast. Používáme pouze kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling, které zaručují normou požadované mechanické vlastnosti plastové nádrže. Mechanické vlastnosti nádrže na vodu jsou osvědčeny statickým výpočtem, síla stěny nádrže dosahuje 8 mm (neplatí pro model BASIC).

 • Biologická čistírna odpadních vod BioCleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 • Domácí čistička vod nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající žumpy a septiky i jímky lze přestavět na domácí ČOV osazením technologické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Domovní čističky odpadních vod je možné umístit do terénu jako zapuštěnou nebo polozapuštěnou, možno instalovat i nad úroveň terénu (neplatí pro model BASIC).

​Není třeba žádné další mechanické kalové čerpadlo pro fungování této domácí čističky. Běžný provoz čističky vody a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla, a tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.

Schéma ČOV

 1. Dmychadlo a řídící jednotka
 2. Přívod vzduchu do reaktoru
 3. Čistírna odpadní vody
 1. Nátok odpadní vody
 2. Odtok vyčištěné vody
 3. Česlicový koš
 1. Jemnobublinná aerace
 2. Nástavec
 3. Zastřešení

Základní části čistírny

 • Biologický reaktor Bio Cleaner® (vlastní nádrž čistírny)
 • Dmychadlo
 • Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň (dle varianty z hlediska komfortu obsluhy)
 • Propojovací hadice pro přívod vzduchu
 1. Reaktor Bio Cleaner® je válcová nebo hranatá plastová nádrž osazená technologickými přepážkami, vestavbami a vystrojením, kde probíhá celý proces čištění vody. Plastová nádrž na vodu je uložená pod úrovní terénu, nad úrovní terénu je zakrytá dřevěným nebo plastovým víkem. Plastové nádrže na vodu jsou vyrobeny z polypropylenu nebo polyethylenu, další pak z nerezové oceli. Variantně je Reaktor Bio Cleaner® instalován jako pouze technologická vestavba do betonové nádrže nebo betonové jímky.
 2. Membránové dmychadlo sloužící jako zdroj vzduchu pro domácí čistírny odpadních vod umístěné v budově (např. v garáži, sklepě).
 3. Spínací hodiny, časový spínač nebo elektroskříň sloužící k ovládání provozu domácí čističky odpadní vody umístěná v budově (např. v garáži, sklepě).
 4. Vzduch je do biologického reaktoru Bio Cleaner® veden pomocí PVC hadice a PP hadiček uložených v chráničce pod úrovní terénu.

Biologická čistička odpadních vod BioCleaner® a její modely

Domácí čistička vody, řadící se mezi ekologické plastové výrobky, je naprogramována na přednastavený režim chodu. To znamená, že zapínání a vypínání dmychadla je ovládáno spínacími hodinami, do kterých je zapojena sítová šňůra dmychadla. Na hodinách je nastavitelná libovolná doba chodu a doba přerušení. Tato varianta umožňuje nastavení jednoho intervalu provzdušnění. Model Comfort disponuje až 10 režimy chodu domovní čistírny.

BASIC

 • Tloušťka materiálu pláště 6 mm PP
 • Analogové spínací hodiny
 • Typy: BC4 , BC6

OPTIMA

 • Tloušťka materiálu 8 mm PP (samonosná konstrukce)
 • Digitální spínací hodiny s 10 režimy chodu
 • Typy: BC4 , BC6, BC10 a BC12

COMFORT

 • Samonosná konstrukce pláště
 • Ekonomický provoz
 • Řídící systém s naprogramovanými režimy chodu
 • Typy: BC4, BC6, BC10 a BC12

EXCLUSIVE

 • ČOV speciálně určena pro vypouštění do pozemních vod
 • Zařízení na srážení fosrofu P-LESS
 • Mechanický terciární filtr na odtoku
 • Typy: BC6, BC10 a BC12

Použití

 • Rodinné domy, domácnost, malé provozovny, chaty, rekreační objekty (pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.).

Úspora a údržba ČOV

 • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů chodu domovní čističky (návštěvy, dovolená atd.).
 • Technologie biologického čištění odpadních vod zabezpečuje nízkou produkci kalu, který lze kompostovat, a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.
 • Technologie domovní čistírny odpadních vod lze osadit také do stávajícího septiku, jímky nebo žumpy.
 • Kalové hospodářství - požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny, odpadá tak povinnost ručního čištění septiku nebo i vývoz septiků (platí v případě modelu COMFORT a EXCLUSIVE).

Technické specifikace

 1. Čistírna odpadních vod
 1. Nátok odpadních vod
 2. Česlicový koš
 3. Denitrifikační zóna
 4. Nitrifikační zóna
 5. Jemnobublinný aerační element
 6. Dosazovací nádrž
 7. Dezintegrátor plovoucích nečistot
 8. Odtah plovoucích nečistot
 1. Vyústění srážení fosforu
 2. Rozvaděč vzduchu
 3. Kyslíková / pH sonda
 4. Samonosný PP plášť
 5. Terciární filtrace
 6. UV dezinfekce
 7. Odtok vyčištěné vody
 1. Technický domek
 1. Rozvaděč s řídící jednotkou
 2. Dávkovací čerpadlo (P-LESS)
 3. Dmychadlo
 4. Zásobník srážedla fosforu
 5. Odběrák vzorků
 6. Ukotvení do terénu
 

Základní parametry domovních čistíren BioCleaner®

BioCleaner®   BC 4 BC 6 BC 10 BC 12
Počet připojených osob [EO] 4 6 10 12
Množství odpadních vod za den (Q24) [m³/den] 0,6 0,9 1,5 1,8
Příkon při zatížení)* [W] 50-150 60-160 105-205 125-225
Max. energetická náročnost* [kWh/den] 0-6-2,9 0,72-3 1,1-3,5 1,3-3,6
Celková hmotnost [kg] 150 165 180 200
Průměr [mm] 1 400 1 600 1 700 1 900
Výška [mm] 1 600 1 600 2 500 2 500

* v závislosti na typu ČOV

Rozdělení ČOV do tříd

Rozdělení čistíren podle zařazení do třídy I, II a III dle NV 401/2015 a třídy PZV dle NV 57/2016

Třída DČOV Typ čistírny
I BioCleaner BASIC, OPTIMA, COMFORT, EXCLUSIVE
II BioCleaner COMFORT DUO P-LESS, EXCLUSIVE DUO P-LESS *
III BioCleaner COMFORT DUO P-LESS, EXCLUSIVE DUO P-LESS *
PZV BioCleaner BASIC P-LESS, OPTIMA P-LESS, COMFORT P-LESS, EXCLUSIVE P-LESS
 

*DUO - dvounádržová ČOV, P-LESS - zařízení pro srážení fosforu

Čistírna BioCleaner COMFORT DUO P-LESS

Čistírna splňuje třídu III dle NV 401/2015 a třídy PZV dle NV 57/2016
CE Certifikace EN 12566-3 + A2:2013 a ČSN EN 12566-3+A2:2014

Tento model splňuje požadavky Výzvy č.11/2016.

Čistírna se skládá z vlastní čistírny s předřazenou nádrží a zařízení na srážení fosforu.

Výhody dvounádržového uspořádání:

 • Vetší akumulační prostor na přebytečný kal
 • Menší četnost odkalování než u klasické ČOV, která se odkaluje až 4x ročně

Typová řada BC 4 – 16 COMFORT DUO P-LESS

Typ ČOV BC 4 COMFORT
DUO P-LESS
BC 6 COMFORT
DUO P-LESS
BC 10 COMFORT
DUO P-LESS
BC 12 COMFORT
DUO P-LESS
BC 16 COMFORT
DUO P-LESS
Počet připojených obyvatel (EO) 4 6 10 12 16
Množství OV (m3/den) 0,6 0,9 1,5 1,8 2,4
Zatížení ČOV v BSK5 (g/den) 240 360 600 720 960

Čistírna je vybavena řídící jednotkou COMFORT PLUS s GSM

10 programovatelných režimů –  řízení čistírny (start / stop dmychadla) řídící jednotkou, na které můžete nastavit jeden z přednastavených programů chodu dmychadla. Možnost nastavení nočního a víkendového režimu.

 • Ovládání manuálně nebo přes mobilní telefon resp. přes internet
 • Vzdálený monitoring DČOV v reálném čase (hlášení a evidence případných poruch či závad)
 • Denní statistiky provozu a možnost nastavení ŘJ přes webové rozhraní
 • Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci

Doplňky a příslušenství

Zastropení

 • Vypouklé laminátové zastropení (pochozí)
 • Ploché napískované zastropení (pochozí)
 • Imitace kamene (pochozí)
 • Zamykání zastropení pro zvýšení bezpečnosti a zamezení neoprávněného přístupu do prostoru domovní čistírny

Ostatní

 • Nástavce pro domácí čistírny odpadních vod
 • Chemické srážení fosforu P-LESS
 • Spínací hodiny BASIC
 • Řídicí jednotka OPTIMA a COMFORT PLUS

Revize ČOV odborně způsobilou osobou

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO povinnost prokázat její správné fungování vodohospodářskému orgánu. Funkčnost ČOV je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky. Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO, odborně způsobilá osoba.

Naši vybraní pracovníci jsou držitelem certifikace, a proto vám můžeme tyto služby nabídnout. Cena za kompletní službu je 2 850,- CZK plus cena za dopravu na místo 10 CZK/km. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Rady před koupí

Jak vybírat čistírnu odpadních vod

Koupě domácí čističky odpadních vod je záležitost na celý život a uvědomujeme si, že problematika čištění odpadních vod se zdá být složitou. Abychom vám toto rozhodování usnadnili, sestavili jsme několik základních rad a doporučení. Laik i odborník má možnost vybrat si domácí ČOV tak, aby byl se svým nákupem spokojený a po zbytek života nelitoval chybného rozhodnutí.

Rady a doporučení před koupí

 • Pro posouzení funkčnosti domovní čističky odpadních vod si vždy nechte předložit certifikáty výrobce a hydrostatické výpočty.
 • Oslovte toho, kdo již domovní čističky ENVI-PUR provozuje - jeho zkušenosti jsou důležité.
 • Zeptejte se na zkušenosti s danou ČOV odborníků. Dotazy směřujte na vodoprávní úřady.
 • Přesvědčete se, zda je cena opravdu konečná a že je v ceně zahrnuta cena dmychadla, nástavce, zastropení, ovládání, montáž, doprava atd.
 • Ujistěte se, že je do ceny započítán záruční a pozáruční servis.
 • Preferujte tradiční firmu ENVI-PUR, s.r.o. s dlouholetou tradicí a certifikovanými zkušenostmi s výrobou a dodávkou ČOV před nezkušenými distributory a výrobci hledajícími zisk.

Proč čistírnu Bio Cleaner?

 • Firma ENVI-PUR, s.r.o., má zkušenosti s výrobou domovních čistíren odpadních vod od roku 1993. Vyrobila už více než 20 000 domovních ČOV.
 • V České Republice společnost má více než 30 regionálních partnerů. Je tak zajištěn optimální kontakt se zákazníkem při nákupu a servisu zakoupené domácí čističky odpadních vod.
 • Domovní ČOV prodává firma ENVI-PUR do celé Evropy, o čemž svědčí více než dva tisíce spokojených zákazníků v zahraničí a dalších cca 30 zahraničních obchodních zástupců.
 • Domovní čistička odpadních vod BioCleaner® je certifikovaná dle normy ČSN EN 12566-3+A2:2013 a její funkčnost byla ověřena na zkušebním polygonu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze. Protokol o počáteční zkoušce výrobku vydal Technický a zkušební ústav stavební v Praze. Proto mohou být naše výrobky označeny značkou CE.
 • Firma ENVI-PUR s.r.o. získala následující certifikáty pro systém managementu kvality ISO 9001:2009, systém environmentálního managementu ISO 14001:2005 a systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:2008.
 • Technologie Bio Cleaner® byla vyvinuta firmou ENVI-PUR, s.r.o. a je celosvětově patentově chráněná.
 • Technologie Bio Cleaner® byla navržena a vyrobena tak, aby byla zajištěna maximální jednoduchost a eliminace všech mechanických komponentů uvnitř domácí ČOV, které mohou způsobovat provozní problémy.
 • Odborníci z ENVI-PUR, s.r.o. neustále sledují nejnovější trendy ve světě, které aplikují do vývoje nových produktů a technologií.
 • Bio Cleaner® disponuje nejvhodnějším systémem řízení domácí čistírny odpadních vod (mechanický časový spínač, elektronický časový spínač či řídicí jednotku).
 • Řídicí jednotka mimo koordinace chodu dmychadla zajišťuje automatické čištění dosazovací nádrže, což znamená méně práce pro zákazníka, kterému tak odpadá manuální čištění. Dále umožňuje snadné změny chodu čistírny, při přechodu na víkendový nebo prázdninový provoz, eviduje provozní a poruchové hodiny a za příplatek dokážeme zajistit dodání zařízení signalizující výpadek dodávky vzduchu do vaší ČOV.
 • Všechna zastropení čističky odpadních vod pro domácnost jsou pochozí.
 • Aby byl zamezen neoprávněný přístup do prostoru čistírny vod, ENVI-PUR, s.r.o. dodává zamykání zastropení ČOV dle přání.
 • Bezproblémové a tiché dodávky vzduchu zajišťují vysoce kvalitní membránová dmychadla značky SECOH.
 • Při výrobě jsou použity kvalitní výrobky z prvoplastu (ENVI-PUR, s.r.o. nepouživá recyklovaný plast). Domovní čistírna odpadních vod ENVI-PUR, s.r.o. má stěny vyrobené z desky o síle 8 mm. Některé konkurenční čistírny mají stěny nádrže z materiálu o síle pouze 6 mm, což sníží nákupní cenu, ale je potřeba počítat s dodatečnými náklady na obetonování nádrže.

Orientační výpočet ČOV

Orientační výpočet potřebné kapacity ČOV

Vypočítejte si potřebnou kapacitu čističky odpadních vod, průměrné množství odpadní vody za den (Q24) a denní přínos látkového znečištění (BSK5) pro rodinný dům, ubytovací zařízení nebo výrobní halu. Výpočtový formulář vám umožní výběr optimální čistírny odpadních vod.

počet Q24 (m³/den) BSK5 (kg/den)
Rodinný dům osoba
Ubytovna, penzion lůžko
Restaurace židle
Restaurace bez teplé kuchyně židle
Kemp, letní tábor lůžko
Škola žák
Škola s jídelnou žák
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - čistá práce zaměstnanec
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - špinavá práce zaměstnanec
Celkem:
Hydraulické zatížení / biologické zatížení / celkový přítok do čistírny odpovídající počtu ekvivalentních obyvatel (EO):
Typ ČOV:

Vychází z výpočtu potřeby vody a ze zákona č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12 se specifickou potřebou vody na 1 EO – 150 l/den, znečištění odpovídající 1 EO - BSK5 60g/ob./den.

Ke stažení

Čistírny odpadních vod (ČOV)

 • pdfczDomovní ČOVaktualizace: 10. 9. 20182,22 MBvytvořeno: 28. 11. 2016celkem staženo: 6378xaktuální verze stažena: 3039xdeenfrru
 • pdfczKompaktní ČOVaktualizace: 7. 9. 20171,54 MBvytvořeno: 31. 5. 2016celkem staženo: 2304xaktuální verze stažena: 796xenru
 • pdfczDomovní ČOVaktualizace: 14. 9. 20182,06 MBvytvořeno: 6. 2. 2017celkem staženo: 2991xaktuální verze stažena: 1536xenfr
 • pdfczBenecko-Štěpanická Lhotaaktualizace: 9. 7. 20181,84 MBvytvořeno: 20. 4. 2016celkem staženo: 1826xaktuální verze stažena: 402xen

Ceníky společnosti ENVI-PUR, s.r.o.

 • pdfczCeník domovních ČOV 2018aktualizace: 22. 8. 201872,7 kBvytvořeno: 19. 4. 2016celkem staženo: 8296xaktuální verze stažena: 5861x