Domovní čistírny s MBR

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789Bc. Beata Zalubelová+420 737 240 804
Obchodní zástupci
Čistírny odpadních vod

Domovní čistírny s MBR


Určeno pro:Rodinné domy, malé provozovny

Základní popis

Domácí čistírna odpadních vod BioCleaner® s membránou funguje jako dezinfekce vody a likvidace splaškových odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění, tj. rodinných domů, penzionů apod. Tyto domácí čističky vody nahrazují překonané samonosné plastové septiky, jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního bydlení. Umožňují čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček, myček nádobí. Přitom náklady na vyčištění odpadní vody jsou velice nízké. Úprava vody je díky vbudované membráně kvalitnější. Membránový filtr vody zachytí a odstraňuje většinu virů a bakterií. Vyčištěná voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda v domácnosti.


Galerie

Použití

 • Čištění odpadních vod pro rodinné domy.

Úspora

 • Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady v závislosti na okamžitém zatížení domovní čističky odpadních vod (víkendový provoz, dovolená atd.).
  • Požadavky na obsluhu a údržbu technologie ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
  • Snižování spotřeby elektrické energie na provzdušňování ČOV.
  • Použitá technologie ČOV umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Výhody konstrukce membránového modulu

 • Celoplošná filtrace vody zaručena velmi nízkou tlakovou ztrátou filtračních desek.
 • Odtah filtrátu je zabezpečen unikátním vakuovým systémem.
 • Snadné čištění je v případě potřeby umožněno jednoduchou rozebíratelností modulu.

Schéma MBR ČOV

 1. Dmychadlo a řídicí jednotka
 2. Čistírna odpadních vod
 1. Nátok odpadní vody
 2. Primární sedimentace
 1. Membránový bioreaktor se separací kalu
 2. Odtok vyčištěné vody


Výhody technologie ČOV s MBR

 • Čistička odpadních vod pro rodinné domy se skládá ze dvou čisticích stupňů, které zaručují vysokou účinnost čištění (anaerobní předčištění a membránový bioreaktor).
 • Vysoká účinnost odstranění organického znečištění, 95 až 98 % v parametru CHSK.
 • Vysoké účinnosti dosahuje domovní čistička vod s membránou při separaci bakterií ze splaškové odpadní vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikovaná, zbavena od většiny virů a bakterií. Je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je dále možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

Technické specifikace

Parametry vyčištěné vody

Parametr   BC-MBR
ChSKCr [1] [mg/l] < 40
BSK5 [2] [mg/l] < 10
NL [3] [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] 0
Viry (stupeň odstranění)   99,99 %

1) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
2) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
3) Nerozpuštěné látky

Základní parametry membránových čistíren pro rodinné domy

Typ Kapacita Qd max* Zatížení BSK5 Počet nádrží Průměr nádrže Výška nádrže
  [EO] [m3/den] [g/den] [ks] [m] [m]
BC 6 MBR 6 1,4 360 2 1,4 2,06
BC 8 MBR 8 1,8 480 2 1,4 2,06
BC 12 MBR 12 2,7 720 2 1,7 2,36
BC ​16 MBR 16 3,6 960 2 1,8 2,51
BC 20 MBR 20 4,5 1200 2 2 2,71
BC 30 MBR 30 6,8 1800 2 2,3 2,81

* Maximální denní spotřeba vody uvažována 225 l/os/den.

Orientační výpočet ČOV

Orientační výpočet potřebné kapacity ČOV

Vypočítejte si potřebnou kapacitu čističky odpadních vod, průměrné množství odpadní vody za den (Q24) a denní přínos látkového znečištění (BSK5) pro rodinný dům, ubytovací zařízení nebo výrobní halu. Výpočtový formulář vám umožní výběr optimální čistírny odpadních vod.

počet Q24 (m³/den) BSK5 (kg/den)
Rodinný dům osoba
Ubytovna, penzion lůžko
Restaurace židle
Restaurace bez teplé kuchyně židle
Kemp, letní tábor lůžko
Škola žák
Škola s jídelnou žák
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - čistá práce zaměstnanec
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - špinavá práce zaměstnanec
Celkem:
Hydraulické zatížení / biologické zatížení / celkový přítok do čistírny odpovídající počtu ekvivalentních obyvatel (EO):
Typ ČOV:

Vychází z výpočtu potřeby vody a ze zákona č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12 se specifickou potřebou vody na 1 EO – 150 l/den, znečištění odpovídající 1 EO - BSK5 60g/ob./den.

Ke stažení

Čistírny odpadních vod (ČOV)

 • pdfczMembránové ČOVaktualizace: 7. 9. 20171,93 MBvytvořeno: 20. 4. 2016celkem staženo: 3017xaktuální verze stažena: 1476xdeenfrru
 • pdfczDomovní ČOVaktualizace: 14. 9. 20182,06 MBvytvořeno: 6. 2. 2017celkem staženo: 2991xaktuální verze stažena: 1536xenfr