Filtralite

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Úprava vody

Filtralite


Určeno pro:úpravny vody, terciální stupeň ČOV

Základní popis

Filtralite je nový filtrační materiál určený pro úpravu pitné vody vhodný pro otevřené, tlakové i biologické filtry.

Hlavní výhody Filtralite

Volitelná hustota materiálu
Specifické povrchové vlastnosti zrn
Vyšší odolnost proti otěru zrn
Použití nižších pracích rychlostí
Vysoká kalová kapacita
Nižší tlaková ztráta
Výsledkem je lepší kvalita upravené vody, úspora prací vody a energie na praní filtrů
Náplň Mono-Multi umožňuje snadnou konverzi jednovrstvých filtrů na dvouvrstvé bez změny pracích intenzit

Historie a reference

Filtralite je filtrační materiál, který byl vyvinut na základě dvacetiletého výzkumu v Norsku. Jeho aplikace je již možné vidět po celém světě. Jeho použití bylo podrobně ověřeno renomovanými institucemi a univerzitami jako jsou University College London, Thames Water Research & Development, IWW Rheinisch-Westfalisches Institut für Wasser Mülheim, University of Duisburg-Essen, Safe Drinking Water Foundation Canada, NTNU Norwegian University of Science and Technology Trondheim, University of Rome „La Sapienza“.

 • V technologii úpravy pitné vody se Filtralite používá od roku 1997
 • První vodárenskou aplikací byla filtrace na úpravně Ivry sur Seine u Paříže
 • Jako filtrační náplň byla dosud použita na 58 úpravnách pitné vody v Evropě, Asii, Severní Americe a Africe

Vlastnosti a výhody materiálu Filtralite

 • Výroba patentovaným postupem z jílu vypálením a spékáním při 1 200°C
 • Volitelná hustota materiálu - technologicky výhodné složení filtračních náplní
  • Hustotu materiálu v suchém stavu lze volit v rozmezí 500 ~ 1 600 kg/m³
  • Velikost zrn lze volit v rozmezí 0,8 ~ 20 mm
  • Využití v jedno- a dvouvrstvých filtrech
  • Unikátní dvouvrstvá náplň Filtralite Mono-Multi
  • Nižší volitelná hustota horní vrstvy oproti klasickým materiálům
  • Nižší prací rychlosti
 • Částečně pórovitá struktura
  • Využití v klasických i biologických filtrech
  • Využití při odstraňování železa a manganu
 • Nízká tlaková ztráta a lepší rozložení záchytu suspenze v průběhu filtrace
  • Vysoká kalová kapacita (až 4x vyšší produkce filtrátu než u pískové náplně)
  • Úspora prací vody
 • Specifické povrchové vlastnosti zrn - zlepšují záchyt suspenzí z upravované vody
 • Vyšší odolnost proti otěru zrn oproti antracitu nebo hydroantracitu

Doplňující informace

Základní informace o ověřování a srovnání Filtralite s jinými materiály jsou uvedeny například v publikacích [1,2].

Modelové zkoušky, prováděné na českých úpravnách vody, prokázaly vynikající vlastnosti nového filtračního materiálu i v našich podmínkách [3,4].

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. poskytuje, případně zprostředkuje poradenství a mode-lové ověření použití tohoto nového filtračního materiálu a dodává tento filtrační materiál pro ČR a SR. Spolu s drenážním systémem Leopold tak zajišťuje to nejlepší, co je ve vodárenské a čistírenské filtraci ve světě dostupné.

Technické specifikace

Základní typy Filtralite a doporučené použití

Typ Hustota suchého
materiálu [kg/m³]
Převažující vhodnost aplikace
Filtralite NC 0,8 - 1,6 mm 1 000 ~ 1 200 Dvouvrstvá filtrace, biologická filtrace
Filtralite NC 1,5 - 2,5 mm 1 000 ~ 1 200 Dvouvrstvá filtrace, biologická filtrace
Filtralite MC 0,8 - 1,6 mm 1 300 ~ 1 500 Jednovrstvá nebo dvouvrstvá filtrace, biologická filtrace
Filtralite MC 1,5 - 2,5 mm 1 200 ~ 1 400 Jednovrstvá nebo dvouvrstvá filtrace, biologická filtrace
Filtralite MC 2,5 - 4,0 mm 1 100 ~ 1 300 Biologická filtrace
Filtralite HC 0,8 - 1,6 mm 1 500 ~ 1 700 Jednovrstvá nebo dvouvrstvá filtrace
Filtralite HC 1,5 - 2,5 mm 1 400 ~ 1 600 Jednovrstvá filtrace, biologická filtrace
Filtralite HC 2,5 - 5,0 mm 1 400 ~ 1 600 Biologická filtrace, nitrifikace, jednovrstvá filtrace

Literatura:

 1. Saltnes, T., Eikebrokk, B. and Ødegaard, H.: Contact filtration of humic waters: performance of an expanded clay aggregate filter (Filtralite) compared to a dual anthracite/sand filter. Wat. Sci. Tech.: Wat. Sup., Vol. 2, No 5-6, s. 17-23, 2002.
 2. Steele, M.E., Chipps, M., Mikol A., Fitzpatrick, C.S.B.: Alternative filter media for potable water treatment. Water Treatment and Supply Conference, Bath, July 2007.
 3. Dolejš P., Štrausová K., Dobiáš P.: Modelové ověření nového filtračního materiálu Filtralite ve dvouvrstvých filtrech. Sborník konference „Pitná voda 2010“, s. 83-88. W&ET Team, Č. Budějovice 2010.
 4. Dolejš P., Štrausová K., Dobiáš P.: Výběr vhodných filtračních materiálů a jejich vliv na provoz filtrů. Sborník konference Voda Zlín 2011, s. 99-104. Moravská vodárenská, Zlín, 2011.

Ke stažení

Úprava vody

 • pdfczFiltraliteaktualizace: 9. 7. 2018822,9 kBvytvořeno: 18. 4. 2016celkem staženo: 1593xaktuální verze stažena: 330x