Flotace pro ÚV (DAF)

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Úprava vody

Flotace pro ÚV (DAF)


Určeno pro:úpravny vod, čistírny odpadních vod

Použití

Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody a nebo při čištění různých typů odpadních vod.

Princip flotace

Suspendované látky (vločky, částice, organismy) se v kontaktní zóně spojují s mikrobublinkami vzduchu a jsou pak v separační zóně vynášeny k hladině, kde vytvoří plovoucí vrstvu kalové pěny, která je odstraňována hydraulicky nebo mechanicky.

Vzestupné rychlosti takto vzniklých agregátů jsou o jeden až dva řády vyšší než byly původní sedimentační rychlosti těchto vloček, což umožňuje pracovat při vysokém povrchovém zatížení flotace ve srovnání se sedimentaci.

Úspora

 • Kompaktní rozměry
 • Vysoká separační účinnost
 • Efektivní a ekonomický provoz
 • Vysoké procento sušiny kalu
 • Instalace do ocelových nebo betonových nádrží
 • Možnost instalace i do stávajících jednostupňových úpraven, které mají-li dostatečně dimenzované flokulační reaktory
 • Nižší investiční a provozní náklady na následný separační stupeň (filtraci, membrány)

Výhody

 • Vysoká hodnota povrchového zatížení (až 10x vyšší než usazovací nádrže a čiřiče)
 • Vysoká separační účinnost i u špatně sedimentovatelných částic (malé částice o hustotě blízké hustotě vody, například organismy)
 • Lepší kvalita upravené vody
 • Snížení zatížení následujícího separačního stupně
 • Rychlý náběh flotace při jejím odstavení
 • Snazší zpracování kalových vod

Ke stažení

Technologie ČOV

 • pdfczFlotace DAFaktualizace: 19. 4. 20162,21 MBvytvořeno: 19. 4. 2016celkem staženo: 1776xaktuální verze stažena: 1776x