Úprava vody

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Žaneta Ťopková, PhD.+420 731 629 777Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Úprava vody

Granulované aktivní uhlí

Charakteristika

Granulované aktivní uhlí WG 12 je vyráběno z jednoho typu černého uhlí z vybraných uhelných dolů. Černé uhlí je nejprve lisováno do válcových zrn a poté vysušeno, karbonizováno a aktivováno vodní párou. Je známé i pod názvem aglomerované nebo extrudované aktivní uhlí. Stabilní kvalita surovin a odpovídající technologie výroby zaručuje vysokou kvalitu výrobku. Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti otěru je významnou výhodou při provozu a praní filtrů i reaktivaci a znovuvyužití aktivního uhlí.

Granulované aktivní uhlí WG 12 je schváleno pro kontakt s pitnou vodou (č.j. 3151/2013). Může být použito jak v otevřených, tak tlakových filtrech a kontejnerových zařízeních. Díky velkému specifickému povrchu a vhodné velikostní struktuře pórů účinně odstraňuje všechny druhy organického znečištění, jako jsou zbytky léčiv, pesticidy, detergenty a další mikropolutanty včetně toxinů přírodního původu (například sinicové toxiny). Běžně je používáno pro dechloraci a zlepšení senzorických vlastností vody.


Vlastnosti granulovaného aktivního uhlí WG 12

Parametr Jednotka Hodnota
Specifický povrch (BET) m2/g min. 1 000
Jodové číslo mg/g min. 1 000
Provozní hustota kg/m3 450 ± 30
Methylenové číslo cm3 min. 30
Velikost částic mm 1,0 – 1,5
> 2,00 mm % 0,02
< 0,75 mm % max. 3
Koeficient stejnozrnnosti max. 1,3
Otěr   min. 85
Tvrdost    min. 95
Obsah vody při balení % max. 2
Obsah plovoucích nečistot % max. 0,1
Intenzita praní při expanzi 20 % a teplotě 20 °C m/h 30
Forma Pevné válcové granule černé barvy

Reaktivace


Granulované aktivní uhlí WG 12 je vhodné k reaktivaci a jeho znovuvyužití. V případě zájmu zákazníka se provede hodnocení kvality použitého aktivního uhlí, zvolí se podmínky regenerace a provede se vlastní reaktivace.

Balení

Granulované aktivní uhlí WG 12 je baleno v pytlích po 20 – 30 kg na paletách nebo v žocích po 1 m3.
 

Výrobce:

GRYFSKAND Sp. Z o.o. v Gryfinu, ul. Białostocka 1, 17-200 Hajnówka.

Distributor pro ČR a SR:

ENVI-PUR, s.r.o.