Aerační systémy

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Dita Fojtíková+420 731 629 727
Obchodní kanceláře

Určeno pro:čistírny odpadních vod, provzdušňování a míchání nádrží

Jemnobublinné elementy

Trubkový provzdušňovač RAUBIOXON PLUS

Elementy RAUBIOXON PLUS jsou vyrobeny ze silikonového elastomeru bez změkčovadel.
Membránové provzdušňovací elementy RAUBIOXON PLUS mohou být provozovány při specifickém průtoku vzduchu 2-12 Nm³/h melementu

Celková délka (A) Využitelná délka (B) Hmotnost
[mm] [mm] [kg]
550 500 0,9
800 750 1,2
1 050 1 000 1,5

Diskové elementy FlexAir®

Element Průtok vzduchu Ø elementu Perforovaná plocha membrány Hmotnost
  [Nm³/h] [mm] [cm²] [kg]
7" Micro 0 ~ 4,7 230 242 0,5
7" High Cap 0 ~ 11,9 230 242 0,5
9" Micro 0 ~ 9,5 280 381 0,7
9" High Cap 0 ~ 15,8 280 381 0,7
12" Micro 0 ~ 15,8 350 678 1,1
12" High Cap 0 ~ 28,5 350 678 1,1

Optimálního přenosu kyslíku je dosaženo provozováním při nízkém až středním zatížení elementu vzduchem. Při středním zatížení elementu vzduchem je tlaková ztráta elementu přibližně 3,2 – 4,0 kPa.