Události

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Události

Konference

XXII. ročník konference ENVI-PUR - Nové trendy v čistírenství 2018

Dne 13.11. se uskutečnila v Soběslavi již 22. odborná konference, kterou pořádá spol. ENVI-PUR. Odborná konference s podtitulkem nové trendy v čistírenství přilákala do kulturního sálu více jak 300 posluchačů z oblasti vodního hospodářství – státní organizace (MěÚ, Povodí, ČIŽP), provozovatelé vodovodů a kanalizací a projekční kanceláře prakticky z celé republiky. O konferenci, jak to v posledních letech bývá, byl i velký zájem z řad dodavatelů a výrobců vodohospodářských  zařízení.

Jako tradičně byl největší  zájem o přednášku prof. Wannera o opětovném využívání odpadních vod a Doc. Dolejše o recyklaci odpadních vod.

Na konferenci měla i premieru  aplikace BEST TALK, která umožnuje vznášení dotazů a okamžité hodnocení úrovně přednášky prakticky on-line.


XXI. ročník - Nové trendy v čistírenství a vodárenství 2017

Dne 14.11.2017 se uskutečnila již 21. konference naší společnosti, společnosti ENVI-PUR, s.r.o., která se konala již tradičně v Kulturním domě v Soběslavi. Letos přijmuli pozvání odborníci z oboru čistírenství i vodárenství a podělili se s posluchači o cenné zkušenosti a rady. Konference s názvem Nové trendy v čistírenství a vodárenstvá obsahovala témata napříč oborem.

O konferenci byl v letošním roce opět obrovský zájem, což nás jako pořadatele opravdu velmi těší. V letošním roce se zúčastnilo 350 osob. Těšíme se na další ročníky s Vámi.


XXI. ročník- Nové trendy v čistírenství a vodárenství 2017

XXI. ročník již tradiční konference společnosti ENVI-PUR, s.r.o. s názvem Nové trendy v čistírenství a vodárenství se bude konat 14.11.2017 v KD Soběslav. Těšíme se opět na velkou účast odborníků z oboru čistírenství a vodárenství, kteří nás obohatí o své zkušenosti, znalosti i novinky.

XX. ročník- Nové trendy v čistírenství 2016

Dne 8.11.2016 se uskutečnila jubilejní dvacátá konference naší společnosti, společnosti ENVI-PUR, s.r.o., která se konala již tradičně v Kulturním domě v Soběslavi. I letos přijmuli pozvání odborníci z oboru čistírenství a podělili se s posluchači o cenné zkušenosti a rady. Konference s názvem Nové trendy v čistírenství obsahovala témata napříč oborem a opět se mluvilo i o technologiích MBR.

ČOV s technologií MBR již dnes není krokem do neznáma ani teoretickým řešením. Množství realizací společnosti ENVI-PUR a rostoucí zájem mezi provozovateli vodohospodářské infrastruktury, ale i dodavateli technologií ukazuje, že membránový bioreaktor můžeme řadit mezi stabilní technologie pro čištění odpadních vod a je zřejmé, že se dokáže uplatnit i v našich podmínkách. Aplikace společnosti ENVI-PUR ukazují, že v mnoha případech se technologie MBR jeví jako jediné vhodné řešení, ať už z hlediska prostorového, provozního (kvalita odtoku) či ekonomického.

O konferenci byl v letošním roce obrovský zájem, což nás jako pořadatele opravdu velmi těší. V letošním roce se zúčastnilo 350 osob. Součástí programu byla i malá oslava dvacátého výročí.


XIX. ročník - Nové trendy v čistírenství a vodárenství 2015

Odborníci představili nové trendy v čistírenství a vodárenství

V úterý 10. 11. 2015 se uskutečnil již devatenáctý ročník vodohospodářské konference týkající se nových trendů v čistírenství a vodárenství. Odborná konference proběhla v Kulturním domě města Soběslavi. Pořadatel firma ENVI-PUR, s.r.o. jako každý rok pozvala renomované odborníky, kteří přednesli své příspěvky související s aktuálními novinkami v tomto průmyslu.

Moderní technologie používané k čištění odpadní vody dosahují dnes vysoké kvality odtoku a tím mění náhled na produkt, dříve považovaný za odpad, na surovinu vhodnou k opětovnému využití. Opětovným využitím vyčištěné odpadní vody, jako prodejné suroviny, se vrátí část vložených nákladů a cena procesu jejího čištění se tím výrazně sníží. K takovému přístupu vede především vzrůstající nedostatek zdrojů pitné vody a neustále rostoucí cena pitné vody. Je tedy žádoucí začít využívat i vyčištěnou odpadní vodu pro účely, kde není třeba kvality pitné vody nebo v dané lokalitě není voda dostupná.

Odborné konference se zúčastnilo bezmála 300 účastníků. Řady posluchačů zaplnili zástupci ze státní správy (městské úřady, Povodí a.s. Vltavy, Labe, ČIŽP ČR), z provozovatelů vodohospodářských děl (ČEVAK a.s, VHS Benešov atd.), z projekční sféry a ze stavebních firem. Přítomnost odborníků ze Slovenska a Slovinska pozdvihla konferenci na mezinárodní úroveň.


XVII. ročník - Nové trendy v čistírenství a vodárenství 2013

Dne 12. 11. 2013 proběhl již 17. ročník odborné konference, kterou pořádá naše společnost ENVI-PUR, s.r.o. Odborná konference se tradičně  uskutečnila v Kulturním domě města Soběslavi.

V letošním roce jsme zvolili dvě ústřední témata. V sekci odpadní voda byla největší pozornost věnována membránovým ČOV.  Přednáška shrnovala dosavadní zkušenosti spol. ENVI-PUR, s.r.o. s aplikací technologií membránových bioreaktorů pro čištění odpadních vod. Popisované aplikace se týkaly jednak ČOV pro penzion  s proměnlivou kapacitou od 20 do 100 EO. Druhá aplikace  se týkala ročního vyhodnocení zkušebního provozu na ČOV Benecko s kapacitou 2000 EO.

V sekci pitná voda se nejvíce diskutovalo o flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF) na ÚV Mostiště s výkonem 220 l/s a na ÚV Bedřichov s výkonem 400l/s. Velmi zajímavým příspěvkem byla i přednáška o testování technologií flotace, filtrace a sorpce na ÚV Želivka.