Kontejnerové čistírny

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789Ing. Jana Koldanová+420 731 629 741
Obchodní kanceláře
Čistírny odpadních vod

Kontejnerové čistírny


Určeno pro:výrobní podniky, hotely, kempy, malé obce a města

Základní popis

Kontejnerová čistírna odpadních vod BioCleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové jímky, septiky i žumpy jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení.


Použití

 • Kontejnerové čistírny složí k čištění komunálních splaškových vod (vody z koupelen, sociálních zařízení, automatických praček, kuchyní atd.) a biologicky rozložitelných průmyslových odpadních vod.
  • Minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití programovatelných režimů chodu čistírny odpadních vod (sezónní provoz, provoz o dovolené atd.).
  • Na technologii ČOV lze přestavět i stávající betonové jímky a plastové septiky.
  • ČOV BioCleaner® je certifikována dle ČSN EN 12566-3-A1.

Úspora

 • Minimální náklady na provoz čističky vody jsou zabezpečeny možností programovatelných režimů chodu čistírny.
 • Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (dle návštěvnosti, obsazení nebo sezóny).

Údržba

 • Požadavky na běžnou údržbu ČOV jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny – odpadá tak povinnost častého ručního odstraňování kalu na hladině.
 • Technologie čištění vody zabezpečuje nízkou produkci kalu, a tím je snížena nutnost častého odkalování (například za pomoci technologie „kalolis“).

Stavební připravenost:

Nádrž je nutno osadit na podkladní beton o tloušťce 100 mm.
Při obetonování vodoměrné šachty s je nutno postupovat dle montážního předpisu.

Výhody konstrukce

 • První nespornou výhodou technologie ČOV společnosti ENVI-PUR, s.r.o. je prvotřídní jakost veškerých plastových výrobků. Výroba vychází pouze z nerecyklovaného prvoplastu.
 • K výrobě jsou vždy použity kvalitní certifikované plasty od firmy Röchling a IMG. Jejich kvalita je zaručena normou požadované mechanické vlastnosti nádrže.
 • Běžný provoz ČOV a interní přečerpávání zajišťují hydropneumatická čerpadla. Není třeba žádné další mechanické čerpadlo pro fungování ČOV. Tím je odstraněn zdroj možných provozních poruch.
 • Čistička odpadních vod Bio Cleaner zajišťuje správnou funkci i při výpadku dodávky elektrické energie.
 • Tato čistička vody nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz.
 • Stávající septiky a žumpy lze přestavět na ČOV - osazením technolodické vestavby.
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu.
 • Čistírnu je možné umístit do terénu zcela zapuštěnou, polozapuštěnou i nad úroveň terénu.

Technologie

 • Čistící účinek technologie BioCleaner® dosahuje až 98 %.
 • Vyčištěnou vodu je možné používat např. jako zálivkovou nebo požární.
 • Součástí technologie ČOV může být akumulační plastová jímka na přebytečný kal.

Technické specifikace

Parametry vyčištěné vody

Ukazatel Požadované hodnoty na odtoku [1] BioCleaner® [2]
  “p” [mg/l] “m” [mg/l] [mg/l]
BSK5 [3] 40 80 15 - 25
CHSKCr [4] 150 220 55 - 90
NL [5] 50 80 15 - 25

1) Požadované hodnoty ukazatelů znečištění na odtoku dle NV 23/2011 Sb. pro ČOV do 500 EO
2) Obvykle dosahované průměrné hodnoty na odtoku u ČOV BioCleaner®
3) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
4) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
5) Nerozpuštěné látky

Základní parametry vybraných ČOV Bio Cleaner

BioCleaner®   BC 16 BC 20 BC 25 BC 30 BC 40 BC 50 BC 100 BC 150
Počet připojených osob [EO] 15~20 20~25 25~30 30~35 40~45 45~85 90~125 125~170
Množství odp. vod za den Q24 [m³/den] 2,4 3,0 3,8 4,5 6,0 7,5 15,0 22,5
Příkon při zatížení [W] 280 550 1 100 1 100 1 100 1 500 1 500 1 500
Max. energ. náročnost [kWh/den] 6,7 13,2 26,4 26,4 26,4 36,0 36,0 36,0
Hmotnost  obdélníková nádrž ( kruhová nádrž ) [kg] 600
(310)
800
(370)
1 200
(490)
1 800
(540)
1 800 2 400 2 500 3 000
Rozměry obdélníková nádrž D [m]
Š [m]
V [m]
2,2
2,0
2,6
3,0
2,2
2,1
3,5
2,2
2,1
4,0
2,2
2,6
4,0
2,2
2,6
4,0
2,2
3,1
5,2
2,4
3,1
6,2
2,4
3,1
Rozměry kruhová nádrž Ø×V [m] 2,1×2,5 2,4×2,4 2,4×2,8 2,4×3,2 - - - -

obdélníková nádrž obdélníková plastová nádrž na vodu
kruhová nádrž kruhová plastová nádrž na vodu

Doplňky a příslušenství

Zastropení ČOV

Ostatní

Orientační výpočet ČOV

Orientační výpočet potřebné kapacity ČOV

Vypočítejte si potřebnou kapacitu čističky odpadních vod, průměrné množství odpadní vody za den (Q24) a denní přínos látkového znečištění (BSK5) pro rodinný dům, ubytovací zařízení nebo výrobní halu. Výpočtový formulář vám umožní výběr optimální čistírny odpadních vod.

počet Q24 (m³/den) BSK5 (kg/den)
Rodinný dům osoba
Ubytovna, penzion lůžko
Restaurace židle
Restaurace bez teplé kuchyně židle
Kemp, letní tábor lůžko
Škola žák
Škola s jídelnou žák
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - čistá práce zaměstnanec
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - špinavá práce zaměstnanec
Celkem:
Hydraulické zatížení / biologické zatížení / celkový přítok do čistírny odpovídající počtu ekvivalentních obyvatel (EO):
Typ ČOV:

Vychází z výpočtu potřeby vody a ze zákona č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12 se specifickou potřebou vody na 1 EO – 150 l/den, znečištění odpovídající 1 EO - BSK5 60g/ob./den.