Kontejnerové čistírny s MBR

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789Ing. Jana Koldanová+420 731 629 741
Obchodní kanceláře
Čistírny odpadních vod

Kontejnerové čistírny s MBR


Určeno pro:malé obce a města, hotely, kempy, výrobní podniky

Základní popis

Kontejnerová čistička odpadních vod Bio Cleaner® je určena k čištění odpadních vod pro malé obce a města, ubytovací zařízení nebo výrobní podniky. Čistí a dezinfikuje komunální a splaškové vody a biologicky rozložitelné průmyslové odpadní vody. Tyto pro vesnice určené čističky odpadních vod nahrazují překonané plastové a betonové jímky, septiky, žumpy i betonové nádrže jak po stránce účinnosti, tak po stránce nákladové, a jsou v souladu s požadavky moderního ekologického bydlení. ČOV Bio Cleaner® díky vbudované membráně čistí vodu důkladněji a kvalitněji než běžná čistička vod. Membránové filtry vody zachytí a odstraňují většinu virů a bakterií – jedná se o biologické čištění. Vyčištěná a upravená voda je tak srovnatelná s vodou dešťovou a může být použita jako užitková voda zpět v domácnosti (např. ke splachování toalet).

Použití

 • Čištění komunálních splaškových vod a průmyslových odpadních vod.

Úspora

 • Automatický řídicí systém minimalizuje provozní náklady čističky vody v závislosti na okamžitém zatížení čistírny (víkendový provoz, sezóna atd.).
  • Požadavky na obsluhu a údržbu domovní ČOV jsou sníženy pomocí automatického řídicího systému.
  • Snížení provozních nákladů na provzdušňování aktivace.
  • Použitá technologie umožňuje prodloužení servisních intervalů.

Výhody konstrukce modulů BIO-CEL®

 • Delší životnost je zajištěna možností účinného zpětného proplachu (vodou nebo čisticími roztoky).
 • Pohyblivé uložení a velmi nízká tlaková ztráta filtračních desek.
 • Celoplošná filtrace vody.
 • Nedochází k mezideskovému zanášení modulu kalem.
 • Úspora prostoru dosažena velkou plošnou hustotou tenkých samonosných desek.
 • Při mechanickém poškození se membrána sama zacelí.
 • Kvalita filtrované vody je zaručena.
 • Snadná výměna filtračních kazet v modulu.

Výhody technologie ČOV s MBR

 • Vysoká účinnost domovní čističky odpadních vod v odstraňování organického znečištění, dusíkatých látek, baktérií a virů ze splaškové vody.
 • Vyčištěnou vodu je možno využít pro vypouštění do podzemních vod (vsak) v místech bez recipientu.
 • Vyčištěná voda je hygienizovaná a dezinfikována - je možné ji použít pro zálivku okrasné zeleně, ale i plodin určených k přímé konzumaci.
 • Vyčištěnou vodu je možné znovu využít jako vodu užitkovou (např. pro splachování toalet).

Technické specifikace

Parametry vyčištěné vody

Parametr   BC-MBR
CHSKCr [1] [mg/l] < 40
BSK5 [2] [mg/l] < 10
NL [3] [mg/l] < 1
Zákal [NTU] < 1
E-Coli (bakterie) [CFU/100 ml] 0
Viruses (stupeň odstranění)   99,99 %

1) Chemická spotřeby kyslíku dichromanem draselným
2) Standardizovaná spotřeba kyslíku mikroorganismy při biochemických pochodech na rozklad organických látek ve vodě (při aerobních podmínkách)
3) Nerozpuštěné látky

Základní parametry membránových čistíren

Typ   BC50-MBR BC100-MBR BC200-MBR BC500-MBR
Maximální kapacita [EO] 50 100 200 500
Množství odp. vody za den Q24 [m3/den] 7,5~11 15~22 30~45 75~112
Přínos látkového zatížení BSK5 [kg/den] 3 6 12 30
Nádrž - kontejner   ISO 20’ ISO 20’ ISO 40’ ISO 40’ + ISO 20’
Rozměry kontejneru (D׊×V) [m] 6,6×3×3 6,6×3×3 12,6×3×3 12,6 (6,6)×3×3

Orientační výpočet ČOV

Orientační výpočet potřebné kapacity ČOV

Vypočítejte si potřebnou kapacitu čističky odpadních vod, průměrné množství odpadní vody za den (Q24) a denní přínos látkového znečištění (BSK5) pro rodinný dům, ubytovací zařízení nebo výrobní halu. Výpočtový formulář vám umožní výběr optimální čistírny odpadních vod.

počet Q24 (m³/den) BSK5 (kg/den)
Rodinný dům osoba
Ubytovna, penzion lůžko
Restaurace židle
Restaurace bez teplé kuchyně židle
Kemp, letní tábor lůžko
Škola žák
Škola s jídelnou žák
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - čistá práce zaměstnanec
Výrobní závody, obchodní společnosti apod. - špinavá práce zaměstnanec
Celkem:
Hydraulické zatížení / biologické zatížení / celkový přítok do čistírny odpovídající počtu ekvivalentních obyvatel (EO):
Typ ČOV:

Vychází z výpočtu potřeby vody a ze zákona č. 274/2001 Sb., vyhlášky č. 428/2001 Sb., přílohy č. 12 se specifickou potřebou vody na 1 EO – 150 l/den, znečištění odpovídající 1 EO - BSK5 60g/ob./den.

Ke stažení

Čistírny odpadních vod (ČOV)

 • pdfczMembránové ČOVaktualizace: 7. 9. 20171,93 MBvytvořeno: 20. 4. 2016celkem staženo: 3017xaktuální verze stažena: 1476xdeenfrru