Lapáky tuků

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Pavla Chyšková+420 731 629 789
Obchodní kanceláře
Ostatní produkty

Lapáky tuků


Určeno pro:penziony, restaurace, kuchyně, jídelny a další ...

Použití

 • Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap.
 • Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod

Úspora

 • Chrání kanalizace a ostatní zařízení kanalizační sítě před zanášením a zalepením
 • Předchází okyselení vod, způsobovanému právě rozkladem tuků, které působí biochemické a mechanické závady a snižování účinnosti čistírny odpadních vod

Údržba

 • Nízké nároky na údržbu
 • Vysokokapacitní nevyjímatelný zásobník jímaných tuků
 • Snadné zjištění vrstvy tuku

Výhody

 • Zvyšuje efektivitu čistíren odpadních vod a prodlužuje životní cyklus celého kanalizačního systému
 • Kvalitní zastropení s pachotěsnými víky
 • Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou stavební přípravu
 • Lapák je možné umístit do terénu jako zapuštěný, polozapuštěný i nad úroveň terénu (po provedení dodatečných úprav na objednávku)

Technologie

 • Vysoká účinnost odstraňování všech druhů tuků a mastnoty

Upozornění

 • Před lapák tuků nesmí být instalován drtič kuchyňských odpadků
 • Používání kuchyňských drtičů je nepřípustné z důvodu nadměrného zatížení lapáku tuku organickými látkami (kanalizace neslouží v žádném případě k transportu odpadu, stejně jako lapák tuku není čistička nebo jímka na kal)
 • Do lapáků tuků se nesmí vpouštět odpadní vody ze sociálních zařízení

Technické parametry lapáků tuků

Typové označení   LE 1k LE 2k LE 4k LE 6k LE 8k LE 10k LE 6 LE 8 LE 10
Průměr nátokové trubky [mm] 100 100 100 150 150 150 150 150 150
Průměr odtokové trubky [mm] 100 100 100 150 150 150 150 150 150
Průměr nádrže [mm] 1100 1100 1400 1800 1800 2100 - - -
Délka nádrže [mm] - - - - - - 2160 2160 3160
Šířka nádrže [mm] - - - - - - 1660 1660 1660
Výška nádrže [mm] 1300 1500 1400 1600 1800 1900 1530 1730 1730
Výška hladiny [mm] 900 1100 1000 1200 1400 1400 1000 1200 1200
Celkový objem [m³] 0,86 1,05 1,54 3,05 3,97 4,85 3,00 3,60 5,40
Max. tloušťka vrstvy tuků [mm] 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Maximální objem tuků [m³] 0,072 0,094 0,182 0,293 0,375 0,469 0,294 0,378 0,558
Hmotnost [kg] 75 85 105 140 160 185 305 340 465

Ke stažení

Ostatní produkty pro OV

 • pdfczLapáky tukůaktualizace: 3. 2. 2017531,3 kBvytvořeno: 18. 4. 2016celkem staženo: 1859xaktuální verze stažena: 1176xenfrru