Ostatní produkty

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Produkty

Ostatní produkty

Lapáky tuků

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap. Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod.


Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek slouží k odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací, zpevněných parkovacích a odstavných ploch, manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.


Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže pro zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.


Vsakování