Ostatní produkty

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Produkty

Ostatní produkty

Lapáky tuků

Lapáky tuků jsou určeny pro zachycení olejů a tuků, které odtékají v odpadních vodách z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa ap. Lapáky tuků se osazují na odpadní kanalizaci z prostoru, kde odpadní vody s obsahem tuků vznikají, pokud možno co nejblíže místu vzniku těchto vod.


Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek slouží k odloučení a zachycení volných ropných látek (NEL) z vod z komunikací, zpevněných parkovacích a odstavných ploch, manipulačních ploch, garáží, autoopraven, mycích ramp atd.


Malé čerpací jímky

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vyrábí a dodává malé čerpací jímky určené především k přečerpávání odpadních vod v místech, kde nelze z důvodu výškového rozdílu provést přímé napojení na kanalizaci. Tyto jímky lze využít též k jímání dešťových vod s následným využitím pro závlahu.


Nádrže na dešťovou vodu

Nádrže pro zachytávání a využívání srážkové vody pro zálivku zahrady a akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.


Vsakování