Produkty

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

Produkty

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod s označením BioCleaner®, které tvoří výrazný podíl nabídky firmy, jsou prezentovány v několika typových řadách.

Charakteristika technologie BioCleaner®:

  • Mechanické předčištění
  • Aerobní ČOV typu D-N (nitrifikace s předřazenou denitrifikací)
  • Nízké zatížení aktivovaného kalu
  • Aerobní stabilizace kalu

Technologie ČOV

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. vyrábí a dodává vysoce specializované komponenty, které následně využívá při realizaci zakázek jako součást technologických celků ČOV a ÚV.


Ostatní produkty

Dalším zaměřením společnosti je výroba a dodávka komponentů sloužících k samostatnému použití v oblasti čištění a úpravy vod.


Úprava vody

V posledních letech se společnost ENVI-PUR, s.r.o. zaměřuje i na dodávku technologií pro úpravu vody, kde jsou využívány nejmodernější technologie (např. membránové techno-logie, nové drenážní systémy vodárenských filtrů, flotace, atd.).

Možnosti aplikace:

  • Úprava pitné vody
  • Stavebnicové úpravny vody pro drobné provozovny a rodinné domy
  • Úprava bazénové vody
  • Úprava technologické vody pro průmyslové aplikace a energetiku

Další výroba