Profil společnosti

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
O společnosti

Profil společnosti

ENVI-PUR, s.r.o.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. svojí dlouhodobou koncepční prací tvoří jednu z nejsilnějších českých společností zabývající se vývojem, výrobou a dodávkami zařízení pro ekologii, zaměřených zejména na oblast čištění a úpravu vody a vzduchu.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. získává svou vysokou odborností dominantní postavení na českém trhu a její výrobky jsou oceňovány i v zahraničí, kam úspěšně exportuje.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. pracuje s velmi silným vývojovým oddělením, spolupracuje s vysokými školami a významnými odborníky v oblasti čištění a úpravy vody. Proto je také většina výrobků patentově chráněna.

Historie a současnost

Vznik společnosti ENVI-PUR, s.r.o. sahá již do počátku 90. let, kdy dnešní majitelé začali podnikat v oblasti dodávek zařízení na čištění a úpravu vody. Své dlouholeté zkušenosti z této oblasti zúročili v roce 1997 založením nové společné firmy. Hlavním cílem bylo vytvoření silné společnosti s kvalitní technickou a výrobní základnou, tak aby byla schopna poskytovat ucelené služby v oblasti čištění a úpravy vody a dokázala rychle uplatňovat nejnovější poznatky i výzkumy a současně reagovat na požadavky naší a evropské legislativy. Výsledkem tohoto spojení je mnoho úspěšně realizovaných zakázek nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Odkoupením firmy Jitona-Vzduchotechnika s.r.o. v roce 2003 rozšířila naše společnost svoji činnost o výrobu, dodávky a montáž vzduchotechnických zařízení. Navazuje tak na téměř dvacetiletou tradici a zkušenost kmenových zaměstnanců Jitony v tomto oboru. Výrobní činnost je zaměřena na dodávky vzduchotechnických investičních celků na klíč, projekční činnost, výrobu potrubí a prvků vzduchotechniky, zámečnické a kovoobráběčské práce a ostření obráběcích nástrojů.

Základní informace

Sídlo firmy (fakturační adresa):

 • Na Vlčovce 13/4
 • 160 00 Praha 6 - Dejvice
 • Czech republic

Provozovny a kanceláře:

 • ENVI-PUR, s.r.o.: Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
  • Obchodní, technické a ekonomické oddělení
  • Výroba ČOV a ÚV
  • Kovovýroba a výroba průmyslové vzduchotechniky
 • Obchodní kanceláře: Praha, Sofia (Bulharsko)
 • Společnosti: ENVI-PUR.SK Bratislava, Slovensko
 • Distributoři: Více než 30 distributorů v ČR a další v mnoha zemích Evropy

Lidské zdroje:

 • Počet zaměstnanců 148
  • Technické a obchodní profese 66
  • Dělníci a mistři 82
 • Externí zaměstnanci 77
  • Distributoři
  • Ostatní pracovníci
 • Celková kapacita 225

Výrobní zázemí:

 • 6 výrobních hal (4209 m²)
 • Dílna výroby plastových částí
 • Dílna kovovýroby
 • Kompletační dílna s jeřábem
 • Kompletační dílna vzduchotechnických zařízení

Export

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. je obchodně zastoupena ve více než 20 zemích, zejména Evropy.

Výrobní program

 • Čistírny odpadních vod (ČOV) BioCleaner®
 • Biologické ČOV, lapáky tuků, odlučovače ropných látek, MBR, atd.
 • Úpravny vody (ÚV) pro úpravu pitné, technologické i průmyslové vody
 • Komponenty pro ČOV a ÚV
 • Nádrže, čerpací stanice, aerační systémy, uzavírací a regulační prvky, atd.
 • Průmyslová vzduchotechnika
 • Strojírenská výroba, kovovýroba

Komplexní přístup

Při zpracování a realizaci všech zakázek nabízíme komplexní služby:

 • Návrh řešení, projektové studie
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Výroba, dodávka a montáž
 • Komplexní zkoušky a uvedení do provozu
 • Technologický dohled a servis

Naše přednosti

 • Disponujeme vlastním útvarem projekce s vysoce kvalifikovanými pracovníky
 • Navrhujeme optimální řešení s důrazem na vysokou kvalitu a přiměřenou cenu
 • Disponujeme týmem technicky zdatných pracovníků a montážních skupin
 • Vlastníme veškerá potřebná oprávnění pro práce ve vodním hospodářství a vzduchotechnice
 • Využíváme nejnovější technologické postupy a trendy

Certifikace produktů, ověření shody a Patenty

V roce 2002 byl ve firmě zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a nově také systém environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a systém řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001. Veškeré typové výrobky jsou registrovány dle platné legislativy.

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. disponuje řadou patentů, zejména z oboru čištění odpadních vod. Technologie BioCleaner® je patentově chráněna na území Evropy a Severní Ameriky. Pro ilustraci uvádíme některé z nich.