O společnosti

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt naVašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře

O společnosti
Projekty EU

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti

Firma ENVI-PUR, s. r. o. realizuje projekt č. 74/60 „Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt je financován z prostředků EU, ESF a státního rozpočtu ČR.

Datum zahájení projektu: 1.2.2011
Datum ukončení projektu: 31.1.2013

V 6 tématických okruzích a 29 školících aktivitách bude proškoleno 63 pracovníků.

Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability

Asociace pro vodu ČR, jejíž jsme členem, se stala příjemcem dotace v rámci programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 52, kterou administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naše společnost se projektu zúčastní jako jedna ze zapojených firem. V rámci tohoto projektu se budou vzdělávat naši zaměstnanci. Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost naší společnosti, adaptabilitu a profesní potenciál našich zaměstnanců.

Jedná se o projekt s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00104. Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a jeho ukončení je naplánováno na 31. 12. 2013.

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání našich zaměstnanců. Po absolvování školení si účastníci zvýší kvalifikaci, profesní i osobní potenciál a adaptabilitu. Dle svých vzdělávacích potřeb si v různé míře zdokonalí manažerské, komunikační, obchodní, marketingové a IT dovednosti, zlepší si znalosti cizích jazyků, obohatí odbornost o témata environmentálního managementu, rovných příležitostí, práva, ekonomiky i vysoce odborné znalosti.