O společnosti

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
O společnosti

Projekty

Rozvoj exportních množností ENVI-PUR, s.r.o.

Projekt „Rozvoj exportních množností ENVI-PUR, s.r.o.“
je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci Operačního projektu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) byl společnosti ENVI-PUR, s.r.o. udělen podnikatelský záměr na podporu exportních možností.

Cílem projektu je podpora účasti společnosti ENVI-PUR, s.r.o. na mezinárodním veletrhu IFAT 2018, který se koná ve dnech 14. - 18. 5. 2018 v Mnichově v Německu.


Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ENVI-PUR, s.r.o.

Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví - ENVI-PUR, s.r.o.
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je zajištění ochrany nových technických řešení společnosti ENVI-PUR, s.r.o. právy průmyslového vlastnictví.

Hlavní cíle projektu:

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Projekt „Zavedení výroby nových řešení v oblasti čištění odpadních vod“

Projekt „Zavedení výroby nových řešení v oblasti čištění odpadních vod“
je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem a cílem projektu je inovace produktu a související inovace výrobního procesu, která umožní uvedení nových řešení v oblasti čištění odpadních vod, výsledků vlastního výzkumu a vývoje, do výroby a na trh. Jedná se o:

Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).


Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti

Firma ENVI-PUR, s. r. o. realizuje projekt č. 74/60 „Specifické vzdělávání ENVI-PUR, s.r.o. v oblasti čistíren odpadních vod pro rozšíření kvalifikace zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení zastupitelnosti“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt je financován z prostředků EU, ESF a státního rozpočtu ČR.

Datum zahájení projektu: 1.2.2011
Datum ukončení projektu: 31.1.2013

V 6 tématických okruzích a 29 školících aktivitách bude proškoleno 63 pracovníků.

Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability

Asociace pro vodu ČR, jejíž jsme členem, se stala příjemcem dotace v rámci programu Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy č. 52, kterou administruje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Naše společnost se projektu zúčastní jako jedna ze zapojených firem. V rámci tohoto projektu se budou vzdělávat naši zaměstnanci. Cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost naší společnosti, adaptabilitu a profesní potenciál našich zaměstnanců.

Jedná se o projekt s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/52.00104. Projekt byl zahájen 1. 1. 2011 a jeho ukončení je naplánováno na 31. 12. 2013.

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání našich zaměstnanců. Po absolvování školení si účastníci zvýší kvalifikaci, profesní i osobní potenciál a adaptabilitu. Dle svých vzdělávacích potřeb si v různé míře zdokonalí manažerské, komunikační, obchodní, marketingové a IT dovednosti, zlepší si znalosti cizích jazyků, obohatí odbornost o témata environmentálního managementu, rovných příležitostí, práva, ekonomiky i vysoce odborné znalosti.

Projekty Technologické agentury ČR

Společnost ENVI-PUR, s.r.o. získala dotace na řešení několika projektů TA ČR v následujících programech:

EPSILON – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

ZÉTA – Program na podporu aplikovaného výzkumu