Technologie ČOV

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt
na Vašeho specialistu
na ČOV a ÚV
+420 381 203 211
+420 737 240 800
Obchodní kanceláře
Produkty

Technologie ČOV

Aerační systémy

Nabízíme vysoce kvalitní jemnobublinné, středobublinné a hrubobublinné aerační systémy určené pro aeraci aktivačníchnádrží komunálních i průmyslových čistíren odpadních vod a provzdušňování a míchání nádrží. Jsou vhodné pro trvalý provoz i přerušovaný provoz.


Dosazovací nádrž Clari-Vac

Technologie Clari-Vac je určena pro nové i stávající pravoúhlé dosazovací nádrže. Výhodou tohoto systému je jeho energetická i investiční nenáročnost. Jedno recirkulační čerpadlo zajišťuje jak interní tak externí recirkulaci, odkalení přebytečného kalu do kalojemu i transport plovoucích nečistot. Také pro pohon plováku s potrubní konstrukcí a systému odstranění plovoucích nečistot je potřeba velmi málo energie.


Mechanické předčištění

Přinášíme na český a slovenský trh vysoce kvalitní zařízení pro mechanické předčištění a kalové hospodářství od italského výrobce MAIND. Po celém světě je nainstalováno více než 4 000 zařízení pro komunální a průmyslové ČOV.

  • Zařízení jsou konstruována z nerezové oceli AISI 304 nebo AISI 316, spirály z mikrolegované oceli
  • Jednotky jsou vyráběné spojováním komponentů pouze pomocí šroubů a matic
  • Tato výrobní filozofie byla zavedena s cílem usnadnit kontrolu a údržbu
  • Každý díl a komponent může být jednoduše vyměněn

Flotace pro ČOV (DAF)

Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se úspěšně používá pro předčištění koncentrovaných průmyslových (zejména potravinářských) vod s vyšším obsahem nerozpuštěných látek a tuků.