Úprava vody

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Produkty

Úprava vody

Membránové úpravny vody

Tato unikátní technologie využívá mikrofiltraci na keramické membráně a je navržena primárně pro úpravu pitné a technologické vody. Je vhodná také pro jednostupňovou úpravu povrchové a podzemní vody.

 • Mobilní nebo stacionární uspořádání
 • Vysoký výkon a spolehlivost
 • Vysoká pracovní stabilita (stabilní kvalita filtrátu při proměnlivé kvalitě surové vody)
 • Dlouhý pracovní cyklus a vysoká životnost
 • Vhodná technologie pro nouzové zásobování pitnou vodou v krizových situacích

Flotace pro ÚV (DAF)

Flotace rozpuštěným vzduchem (D.A.F. - Dissolved Air Flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody.

Principem separace suspenze flotací je agregace mikrobublinek vzduchu s vločkami vzniklé suspenze. Výsledný agregát má celkově menší specifickou hmotnost než voda a je proto vynášen k hladině. z hladiny je vzniklý kal odstraňován stíracím zařízením.

 • Vysoká účinnost i u špatně sedimentovatelných částic (malé částice, podobné hustoty)
 • Vysoká hodnota povrchového zatížení
 • Kompaktní design
 • Efektivní provoz
 • Nízká produkce sušiny
 • Instalace do ocelových nebo betonových nádrží
 • Rychlý náběh technologie

Filtralite

Filtralite je nový filtrační materiál určený pro úpravu pitné vody vhodný pro otevřené, tlakové i biologické filtry.


Granulované aktivní uhlí


Vodárenské filtry

Rovnoměrná distribuce pracího vzduchu po celé ploše filtru umožňuje - při použití drenážního systému Leopold Typu S/SL - dosáhnout vynikající výsledky praní filtrů, a to i při různém složení vrstev filtračního média.


Čiřiče

Čiřiče ENVI-PUR EP-C jsou univerzálním zařízením pro kontinuální oddělování suspendovaných látek od kapalného prostředí. Jejich aplikace jsou velice obsáhlé a zahrnují:

 • Pitnou a technologickou vodu
  • čiření povrchových vod
  • změkčování povrchových vod
  • změkčování podzemních vod
  • separace Fe a Mn z podzemních vod
 • Průmyslovou odpadní vodu
  • čištění odpadních vod čiřením a srážecími postupy
 • Městské odpadní vody
  • odstraňování fosfátů srážecími postupy

Lamelová vestavba

Kazety s lamelovými bloky v usazovacím prostoru stávajících nebo nových sedimentačních nádrží a čiřičů umožňují výrazně zvýšit povrchové zatížení zařízení při zachování nebo zlepšení účinnosti separace částic tuhé fáze.


UV desinfekce

UV systémy zajišťují moderní hygienické zabezpečení vody dle platné legislativy a plně nahrazují nešetrnou metodu chlorace, kdy může docházet k tvorbě zdraví škodlivých (karcinogenních) chlorderivátů.

 • Desinfekce surové vody z lokálních zdrojů (studny, vrty, záchytné jímky atd.).
 • Desinfekce vody v systému, zvláště za filtrem s akt. uhlím, kde dochází k dechloraci.
 • Desinfekce recyklované dešťové vody pro užitkové účely.