UV desinfekce

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Úprava vody

UV desinfekce


Určeno pro:rodinné domy, malé vodní zdroje, úpravny pitné vody

Hlavní oblasti využití

Dezinfekce

 • Pitných vod
 • Odpadních vod
 • Plaveckých bazénů a vodních rekreačních center
 • Technologických vod v potravinářském, farmaceutickém a elektrotechnickém průmyslu

Dezinfekce UV zářením

UV (ultrafialové) záření jako dezinfekční prostředek je ekologicky šetrné a jeho popularita dynamicky roste.

UV záření ničí genetickou strukturu mikroorganismů a znemožňuje rozmno-žování. Tím způsobuje jejich zánik. UV záření efektivně likviduje bakterie, viry a cysty a zvláště důležitá je ta skutečnost, že zabíjí některé typy virů, které jsou rezistentní vůči konvenčnímu procesu chlorace.

Dezinfekční efekt se u UV záření objevuje v rozmezí 205 – 315 nm. Používané nízkotlaké rtuťové (nebo amalgámové) výbojky vyzařují vlnovou délku 254 nm, která se velmi blíží maximálnímu dezinfekčnímu efektu (260 nm). Dostatečná doba na likvidaci mikroorganismů je pouhých 3 – 5 s.


Aplikace

 • Čistírny odpadních vod
 • Úpravny vody
 • Recyklace odpadních vod
 • Plavecké bazény a vodní rekreační centra
 • Potravinářský průmysl
 • Nemocnice
 • Farmaceutický průmysl
 • Elektrotechnický průmysl
 • Kosmetický průmysl
 • Rybí farmy

Výhody

 • Nízké pořizovací a provozní náklady
 • Metoda je ohleduplná k životnímu prostředí (žádné chemikálie)
 • Neškodné pro lidské zdraví
 • Žádné změny chemických či fyzikálních vlastností vody
 • Rychlá a spolehlivá desinfekce v sekundách
 • Životnost UV lampy je větší než 1,5 roku
 • UV jednotky mohou být použity v tlakových systémech (do 10 bar)
 • Sofistikovaný automatizovaný systém pro monitoring lamp a dávek UV záření
 • Univerzální design umožňuje dodatečné zvýšení kapacity
 • Ideální pro recyklaci odpadních vod
 • Možnost výměny lamp za provozu
 • Jednoduchá instalace, obsluha a údržba

Ke stažení

Úprava vody