Vodárenské filtry

Rychlý kontakt
Rychlý kontakt v pracovní době:
Ing. Petra Hrušková+420 731 629 760
Obchodní kanceláře
Úprava vody

Vodárenské filtry

Drenážní systém typu S

Využijte jeho výhod - jedině od firmy Leopold

Zlepšením funkce drenážního systému dosáhnete vynikajících výsledků vaší filtrace

Protože vzestupný proud vzduchu filtračním dnem vytváří zóny s nízkým tlakem, mohou mít některé otvory nedostatečný průtok, nebo dokonce tok opačný. Firma Leopold proto vyvinula do drenážního systému Typu S kanál pro zajištění vyváženého proudění vody, který pomáhá zajistit rovnoměrný a kontinuální proud vzduchu ze všech otvorů drenážního systému. Tento kanál, zajišťující rovnoměrné proudění vody po celé délce drenážního systému, byl navržen tak, aby umožnil prací vodě a vzduchu znovu vstoupit do drenážního systému a tím zpětný proud vyrovnal oblasti s nízkým tlakem. To podstatně zlepšuje výkon drenážního systému a zaručuje vynikající výsledky praní filtrů, zvláště u konstrukce s dvojitým tokem drenáží Typu S.

Výsledkem aplikace technologie typu S je:

 • Široký rozsah průtoku pracího vzduchu - 18 do 92m/h
 • Zlepšená stabilita průtoku vzduchu při všech provozních podmínkách, tzn. že všechny otvory dodávají stejnoměrný a kontinuální průtok vzduchu
 • Snížení nerovnoměrného rozdělení prací vody na celé ploše filtru - méně než 5% (celkově)

Leopold dodává drenážní systémy filtrů (technologii Typu S) pro jakoukoli konstrukci filtrů včetně konstrukcí stávajících, takže jde o skutečně univerzální zařízení.

Technologie Typu S firmy Leopold má unikátní kanál pro zajištění vyváženého proudění vody po celé délce drenážního systému, díky němuž je dosahována vynikající účinnost praní filtrů vzduchem a vodou.

Lepší účinnost praní filtrů

Pro všechny drenážní systémy Leopold Typu S je charakteristické to, že mají otvory pro prací vzduch a vodu velmi blízko u sebe. Tyto otvory se neucpávají a zajišťují rovnoměrný rozvod pracího vzduchu a/nebo prací vody při praní filtrů. To umožňuje nejen bezporuchový provoz, bez starostí provozovatele o drenážní systém, ale rovněž zaručuje dosažení lepší účinnosti praní média ve filtru.

U jiných konstrukcí drenážních systémů, které mají otvory pro prací média dále od sebe, může docházet ke vzniku mrtvých koutů. V těchto místech pak vzduch neuvede do vznosu část filtračního média a praní filtru není dostatečně účinné. Technologie Leopold Typu S vznik mrtvých zón prakticky zcela znemožňuje, právě proto, že otvory pro distribuci pracího vzduchu a vody jsou velmi blízko u sebe. To umožňuje dosáhnout toho, že celý objem filtračního média je velmi efektivně vyprán.

Bez ohledu na složení filtrační náplně je možné dosáhnout efektivního praní

Rovnoměrná distribuce pracího vzduchu po celé ploše filtru umožňuje - při použití drenážního systému Leopold Typu S - dosáhnout vynikající výsledky praní filtrů, a to i při různém složení vrstev filtračního média. Lze dosáhnout kvalitního pulsního praní vzduchem, které probíhá při subkritických hodnotách průtoku vody (z hlediska fluidace náplně filtru). Některé typy drenážních systémů mají často omezení pro průtok vzduchu. To může limitovat nebo dokonce zabránit intenzivnímu pulsnímu praní vzduchem.

Kvalitnější praní vzduchem a tím i dokonaleji vypraná filtrační náplň jsou výsledkem umístění otvorů, které se neucpávají, blízko sebe, a rovnoměrné distribuce vzduchu po celé ploše filtrační náplně.

Otvory blízko u sebe, které se neucpávají, navržené firmou Leopold pro Typ S, zaručují stejnoměrný rozvod vzduchu a/nebo praní vodou, takže provoz je velmi účinný a bezporuchový. Pokud jsou otvory daleko od sebe, dochází ke vzniku mrtvých prostorů a k nedokonalému vyprání filtrů.

Menší nároky na výškovou přesnost uložení drenážního systému

Starší typy drenážních systémů vyžadovaly toleranci uložení 3 mm. Technologie Typu S je vybavena vnitřními zarážkami, které dále snižují citlivost instalace na uložení a drenážní systém může být namontován až s tolerancí 6,5 mm, což je příznivé zejména při rekonstrukcích stávajících starších instalací, kde posuzování tolerance stavebních částí nebylo tak přísné.

Nižší náklady na montáž a provoz

Příznivější montážní tolerance znamená rovněž snadnější a rychlejší montáž a z toho vyplývající nižší investiční náklady na rekonstrukci stávajícího či stavbu nového filtru. Výsledkem zlepšení celkového výkonu filtru je kvalitněji upravená voda a prodloužení filtračního cyklu. A to vše má za následek snížení provozních nákladů na výrobu jednotkového objemu upravené vody.

S technologií Typu S je montáž snazší, protože bloky mohou být usazeny s přesností až 6,5 mm (vlevo). Sestavení jednotlivých podélných profilů drenážního systému je snadné, protože bloky do sebe jednoduchým způsobem zapadnou a vytvoří dobře těsnící spojení po celé délce každého profilu (vpravo).

Bloky drenážního systému s dvojitým průtokem pracích médií vyvinula a zavedla firma Leopold. Zaručují rovnoměrný rozvod jak pracího vzduchu v každém otvoru drenážního systému, a to i při zvlášť dlouhých délkách podélných profilů (až do 30 metrů délky u filtrů s centrálním přívodem pracích médií). Poněvadž otvory v sestavené drenáži, které jsou nejdále od zdroje pracího média, proudí více vody a vzduchu, vznikají rozdíly v průtoku podél primárního kanálu jednotlivých bloků. Každý nevyvážený průtok směrem od místa přítoku pracího média vytváří však odpovídající průtok opačným směrem, a tím je dosaženo celkového vyrovnávání průtoku médií. Výsledkem jsou stejnoměrné tlakové, resp. průtočné podmínky v celé délce každého bloku drenážního systému.

Technologie leopold typu s je vhodná pro jakoukoli konstrukci filtru

Leopold Universal Typ S je drenážní systém, který je ideální pro montáž, kdy je třeba instalovat další profily. Leopold Universal Typ SL je nižší (o 101,6 mm) a je tedy vhodný pro mělké filtry, kde je potřeba vyšší náplň filtračního materiálu. Oba typy drenážních systémů mají vynikající výsledky při praní vzduchem a vodou. Tím, že technologii Typu S lze použít pro každý filtr, nabízí firma Leopold skutečně univerzální drenáže pro každý filtr.

Vhodnost použití filtrů s drenážním systémem leopold typ S

 • Odstraňování zákalu a vločkovitých suspenzí po koagulaci
 • Odstraňování železa či manganu
 • Čištění odpadních vod, odstraňování suspendovaných látek
 • Denitrifikace
 • Všechny procesy úpravy pitné vody a čištění odpadních vod
 • Změkčování vody

Další charakteristika drenážních systémů firmy Leopold (typ S a typ SL)

 • 80 let existence firmy a dodávky vyzkoušených a osvědčených drenáží s dvojím směrem proudění pracího média
 • Nízká hmotnost a tedy snadná manipulace
 • Konstrukce z polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), což zaručuje pevnost a odolnost proti korozi
 • Hladký povrch, s nižší tendencí ke vzniku vápenných depozitů

Dno drenážního systému Leopold IMS eliminuje potřebu obsypu drenáží štěrkem

Univerzální typy drenáží firmy Leopold Typu S a SL lze doplnit dnem drenážního systému (krytem) IMS (Integral Media Support), který je dodáván již výrobcem nainstalovaný na horní části drenážních bloků. Použití tohoto krytu zcela eliminuje případnou potřebu vybavení dna filtrů vrstvou štěrku.

Jedná se o další inovaci filtrační technologie zavedené firmou Leopold. Kryt IMS firma vyvinula jako náhradu za vrstvu štěrku doporučovanou na dno drenážních systémů ve filtrech. Tím, že není zapotřebí vrstva štěrku, může dojít ke snížení celkové hloubky filtru, případně může být pro filtraci využita hlubší náplň filtračního materiálu ve stávajících filtrech. Kryty filtračních elementů IMS od firmy Leopold navíc umožňují podstatně snazší odstraňování či výměnu filtrační náplně, což je velmi vítané například u granulovaného aktivního uhlí.

Dovolte, aby přednosti filtračních drenáží leopold pracovaly pro vás

Leopold sestavil celou řadu technologií, jež umožňují návrh a dodávku kompletních filtračních systémů, prakticky pro každou konstrukci filtrů a pro jakékoli požadavky na výkon. Technologie Leopold Typu S je pouze jednou z těchto technologií. Pokud firma Leopold dodává technologie Typu S jako součást kompletního balíku filtračního stupně, může zaručit vysoký výkon filtru a vynikající výsledky filtračního procesu.

Drenážní systém, se kterým držíte krok s dobou. Více než 80 let kontinuálního výzkumu, získávání znalostí a zkušeností o procesech filtrace a řešení všech aspektů filtrace v praxi. Neomezená podpora při technických řešeních. Vše pro zaručený výkon filtru a výsledky provozu. To jsou výhody, které nabízí firma Leopold.

Výhody IMS krytu filtračních drenáží Leopold

 • Malá hmotnost
 • Snadný přechod na hlubší filtrační náplň nebo aktivní uhlí
 • Ověřené rovnoměrné rozdělení pracích médií po celé ploše filtru
 • Kryt je lehce snímatelný pro účel kontroly
 • Kompatibilní se všemi chemikáliemi pro úpravu a čištění vody
 • Eliminuje případnou potřebu vrstvy štěrku nad drenážním systémem

Univerzální drenážní systém Typu S a SL - technická specifikace

  Type S Type SL
Materiál: Polyethylen o vysoké hustotě (HDPE) Polyethylen o vysoké hustotě (HDPE)
Velikost: Délka - 1219 mm (jmenovitá)
Šířka - 279,4 mm (jmenovitá)
Výška - 304,8 mm (jmenovitá)
Délka - 1219 mm (jmenovitá)
Šířka - 279,4 mm (jmenovitá)
Výška - 203,2 mm (jmenovitá)
Hmotnost: 11,3 kg (přibližně) 8,6 kg (přibližně)

Ke stažení

Úprava vody