KALENDÁŘ AKCÍ 2021

Zveme vás na akce, které připravujeme a organizujeme, jako jsou konference, webináře nebo semináře. Dále i na akce, na kterých se aktivně podílíme svou účastí - přednáškami, stánkem nebo výstavní expozicí.

Pozvánka na konferenci "Nové trendy v čistírenství a vodárenství"

Tradiční konference ENVI-PUR, se koná 9.11.2021 v hotelu Palcát v Táboře

 • PROGRAM KONFERENCE

  8:00 - 9:00

  Prezence

  9:00 - 9:15

  Přivítání účastníků konference

  Milan Drda, Ing. Pavel Hnojna, Jednatelé společnosti ENVI-PUR, s.r.o.

  9:15 - 9:45

  Prezentace společnosti ENVI-PUR, s.r.o.

  Ing. Tomáš Roztočil, obchodní ředitel ENVI-PUR, s.r.o.

   

  Dopolední sekce:

  Čištění odpadních vod a jejich znovuvyužití 

  Předsedající sekce: Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT Praha

   

  9:45 - 10:15

  ČOV jako budoucí zdroje vody: projekt EU HORIZON 2020 zavlažování městské zeleně odtokem z ÚČOV Praha  

  prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Iveta Růžičková, Ph.D., Ing. Martin Pečenka, Ph.D., VŠCHT Praha

   

  10:15 - 10:45

  Intenzifikace komunální ČOV pomocí membránové technologie – zkušenosti z realizace a uvedení do provozu

  Ing. Radek Vojtěchovský, Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR

   

  10:45 - 11:15

  Přestávka

   

  11:15 - 11:45

  Vývojové projekty - nové cesty pro úpravu, čištění a znovuvyužívání vody

  Ing. Jana Křivánková, Ph.D., Ing. Daniel Vilím, ENVI-PUR

   

  11:45 - 12:15

  Flotace v úpravě a čištění vody - zkušenosti a nové cesty

  Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D., Ing. Jan Šíma, Ph.D., ENVI-PUR

  12:15 - 13:15

   

  Oběd

   

  Pozvánka na konferenci 2021.pdf

Pozvánka na seminář "Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice"

Seminář se koná 8.11.2021 v hotelu Palcát v Táboře.

 • Přijměte pozvání na odborný seminář ZDARMA - 8.11.2021 v hotelu Palcát v Táboře. Seminář je určen pro zástupce výrobních a energetických společností, kterým představíme možnosti úspory vodních zdrojů a možnosti recyklace vody v rámci podniku, představíme dotační program Vodní audity a čerpání možnosti dotací od MPO, které celou tuto akci zaštiťuje. 

  PŘIHLÁSIT ZDARMA SE MŮŽETE ON-LINE ZDE

  PROGRAM SEMINÁŘE

  8:00 – 8:50 – Prezence
  9:00 – 9:15 - Přivítání účastníků 

  9:15 – 9:30
  Aktivity MPO v oblasti vodního hospodářství průmyslových podniků
  náměstek ministra doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM.

  9:30 – 9:45
  Představení projektu „Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR
  Jana Křivánková, ENVI-PUR, s.r.o.

  9:45 – 10:10
  Struktura spotřeby vody v průmyslu
  Lenka Procházková, ČEVAK a.s.

  10:10 – 10:50
  COFEE BREAK


  10:50 – 11:20
  Metodika Vodního auditu a představení katalogu technologií
  Jindřich Procházka, ČEVAK a.s.

  11:20 – 11:50
  Možnosti dotačních programů pro průmyslové podniky v oblasti vodního hospodářství
  sekce Evropských fondů, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

  11.50 – 12.15
  Návrh vhodné technologie na čištění, úpravu a recyklaci vod pomocí poloprovozního testování
  Daniel Vilím, ENVI-PUR, s.r.o.


  12.15 – 13.15
  OBĚD

  13.15 – 13.45
  Úspora vody/chladicí okruhy
  Hana Urbanová, ČEZ

  13.45 – 14.05
  Provozní zkušenosti s technologií MBBR a FBBR při čištění průmyslových odpadních vod
  Tomáš Lederer, Technická univerzita v Liberci

  14.05 – 14.25
  Fyzikálně chemické technologie pro recyklaci vody v průmyslu
  Jan Bindzar, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  14.25 – 14.45
  Inovativní biologické procesy využitelné pro čištění a recyklaci odpadních vod v průmyslu
  Jan Bartáček, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

  14:45 – 15.05
  Digitalizace vodního hospodářství v průmyslu
  Petr Dolejš, IP4life s.r.o.

  15:05
  DISKUZE - ZÁVĚR

   

  pozvanka_seminar_2021_final.pdf