Konference Nové trendy v čistírenství 8.11. 2022

Hotel Palcát, Tábor

O KONFERENCI – PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA

Připravujeme již XXV. ročník konference "Nové trendy v čistírenství". Stejně jako v letech minulých je konference určena zejména pracovníkům čistíren odpadních vod, vodohospodářům, ekologům, technologům, dotačním specialistům, technickým ředitelům a vedení průmyslových firem, pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí a všem odborníkům, kterých se týká problematika čištění a recyklace odpadních vod. V letošním ročníku jsme bohužel museli, vzhledem ke zvyšování všech nákladů, přistoupit k nepopulárnímu kroku, a to k zavedení symbolického vložného, které nám alespoň částečně pokryje náklady na konání této akce. Věříme, že vložné nebude překážkou k účasti.

Letošní program se věnuje dvěma hlavním oblastem Čištění a znovuvyužití průmyslových odpadních vod a přidružená legislativa Čištění komunálních odpadních vod.

 

VLOŽNÉ A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

   
 Plná cena  999,-
 Členové CzWA     599,-
 Státní správa/obce            599,-
 Student                  599,-
 Důchodci do 70 let  599,-
 Důchodci nad 70 let  Zdarma

 

 

 

 

 

 

 

On-line přihlášku najdete zde.

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

1. POV, znovuvyužití, legislativa, 2. městské OV, znovuvyužití
Začátek Konec Příspěvek Přednášející Organizace
8:00 9:00 Prezence

 

 
9:00 9:15 Přivítání účastníků konference

Milan Drda, Ing. Pavel Hnojna

Jednatelé společnosti ENVI-PUR, s.r.o.

ENVI-PUR, s.r.o.
9:15 9:45 Prezentace společnosti ENVI-PUR, s.r.o. Ing. Tomáš Roztočil, obchodní ředitel ENVI-PUR, s.r.o.

Dopolední sekce: Čištění a znovuvyužití průmyslových odpadních vod a legislativa

Předsedající sekce: 

9:45 10:15 Pokyny Evropské komise podporující uplatňování nařízení EU č. 2020/741 o minimálních požadavcích na opětovné využívání vody prof. Ing. Jiří Wanner, Dr.Sc. VŠCHT Praha
10:15 10:45 Průmyslové odpadní vody – zkušenosti z praxe Ing. Jana Křivánková, Ph.D.; Ing.Daniel Vilím ENVI-PUR, s.r.o.
10:45 11:15 Přestávka
11:15 11:45 Technologické možnosti recyklace vody v průmyslu Ing. Jan Bindzar, Ph.D. VŠCHT Praha
11:45 12:15 Voda v průmyslu Ing. Lenka Procházková, Ph.D.; Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.; Ing. Jana Křivánková, Ph.D. ČEVAK, a.s., ENVI-PUR, s.r.o.
12:15 13:15 Oběd

Odpolední sekce: Čištění komunálních odpadních vod

Předseda sekce: Ing. Martin Pečenka, Ph.D.

13:15 13:45 Zhodnocení pěti let provozu průmyslové ČOV s MBR Ing. Radek Vojtěchovský ENVI-PUR, s.r.o.
13:45 14:15 Spotřeba energie komunálních ČOV Ind. Jindřich Procházka, Ph.D. ČEVAK, a.s.
14:15 14:30 Přestávka
14:30 15:00 Inovativní nosiče biomasy pro post-treatment komunálních vod – dlouhodobá příkladové studie Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. Technická univerzita v Liberci
15:00 15:30 Problematika provádění intenzifikace ČOV - realizace a projektová příprava z pohledu zhotovitele Ing. Jan Kudláč Bross, spol. s r.o.
15:30 Diskuse, závěr


Soubory

Přihláška na konferenci
Program konference Nové trendy v čistírenství
Nabídka partnerství