Konference Pitná voda 2022

23. - 26. 5. 2022

Hotel Dvořák Tábor

16. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží


OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ PITNÁ VODA 2022

s podtitulem Pitná voda z údolních nádrží

 

300 účastníků, 4 dny, 46 přednášek a přednášejících, 22 sponzorů a vystavujících firem, 4 mediální partneři, 4 měsíce příprav, 16. pokračování a 1. ročník pod taktovkou ENVI-PUR, s.r.o. Tolik v číslech květnová konference Pitná voda 2022, která se konala ve dne 23. – 26.5 2022 v Táboře.

Tradičně konference proběhla v hotelu Dvořák v Táboře, ale tento ročník byl přece jen jiný. Novým pořadatelem se stala společnost ENVI-PUR, s.r.o, která převzala organizaci od doc. Ing. Petra Dolejše, CSc. a Ing. Nataši Kalouskové, CSc., z W&ET Team České Budějovice. Ti organizovali všechny předchozí ročníky, za což jim patří obrovský dík, protože za ta léta pod jejich rukama konference Pitná voda vyrostla ve vysoce odbornou a hojně navštěvovanou akci plnou zajímavých novinek a informací z různých oblastí týkajících se technologie úpravy vody. Pevně věříme, že tento standard udržíme i do dalších ročníků.

Letošní odborný program byl rozdělen do několika tematických bloků od legislativy, přes technologii
a procesy úpravy vody, vodárenskou mikrobiologii, rizikovou analýzu až po novinky a zajímavosti z vodárenské praxe i výzkumu.

V předvečer oficiálního začátku konference Pitná voda 2022 zahájil program obšírnou populárně-vědeckou přednáškou s názvem „Fosfor – strašidlo, co se neokouká ani za klimatické změny“
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. Tuto přednášku si přišlo poslechnout téměř šest desítek posluchačů.

V dalších dnech se MUDr. František Kožíšek, CSc. se ve svém příspěvku „Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá?“ věnoval problematice „tvrdosti“ vody ze zdravotního pohledu v kontrastu s technologickými možnostmi procesu úpravy vody.

Pan doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. se problematikou koncentrace vápníku a hořčíku v pitné vodě zabýval v příspěvku „Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devičie“, z pohledu praktických zkušeností ze Slovenska.

Zajímavými postřehy ze své bohaté technologické praxe, ale z jiného konce světa přispěl a konferenci Pitná voda 2022 okořenil Ing. Pavel Polášek s přednáškou s názvem „Kvalita projektování vodárenských zařízení v Jižní Africe“.

Největšímu zájmu se těšila sekce na téma „Vápník a hořčík v pitné vodě“ a „Riziková analýza v praxi“. Na druhé jmenované téma se podařilo navázat i odpolední diskusní skupinou v rámci setkání pracovních skupin odborných sdružení CzWA – Vodárenství a komise ÚV SOVAK ČR, kterou úspěšně moderoval Mgr. Jiří Paul, MBA.

Pro 16. pokračování konference Pitná voda 2022 byl vydán elektronický sborník se 41 příspěvky. Elektronický sborník konference bude vydán v aktualizované podobě, která bude obsahovat
i powerpointové prezentace. Nová verze sborníku bude následně distribuována elektronickou cestou všem účastníkům konference.

16. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží Pitná voda 2022 je historií. Vzhledem k tomu, že se i letošní ročník vyvedl a byl samotnými účastníky velmi dobře hodnocen, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na 17. pokračování konference Pitná voda, které je naplánováno na rok 2024. 

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SPONZORŮM, PARTNERŮM A ÚČASTNÍKŮM! 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

 

PARKOVÁNÍ

V průběhu konference budou účastníkům konference vyhrazena parkovací místa v podzemních garážích hotelu, na venkovním prostranství hotelu a na veřejném parkovišti před hotelem.

Na místě bude po celou dobu parkovací služba, jejíž pokyny prosím respektujte. V prostorách hotelu budou přednostně vyhrazena parkovací místa pro ubytované hosty. Při příjezdu oznamte parkovací službě, že jste účastníky konference Pitná voda, a pokud jste ubytováni v hotelu, tak i tuto skutečnost. Neubytovaní účastníci budou přednostně nasměrováni na veřejné parkoviště před hotelem.

Vzhledem k tomu, že kapacita je omezena, prosíme všechny účastníky, kteří budou ubytováni v jiných hotelech, aby auta, pokud možno nechali tam.

Parkování je pro účastníky konference zdarma.

 

PŘÍJEZD VLAKEM NEBO AUTOBUSEM


Z vlakového a autobusového nádraží, která jsou hned vedle sebe od obou nádraží je to cca 1,5 km.

Lze použít autobus MHD linky č. 30, 60 a 61 – zastávka Kotnov je cca 250 m od hotelu.

 

PROGRAM

Aktuální program bude umístěn v prostorách hotelu, na stolech v konferenčním sále a je na  https://www.envi-pur.cz/konference-pitna-voda-2022/#program

 

V CENĚ JE ZAHRNUTO

Elektronický sborník přednášek na USB disku, občerstvení a stravování po celou dobu konání přednášek, informační materiály partnerských firem a společnosti ENVI-PUR, s.r.o. a vstup na společenský večer, který se koná 24. 5. 2022 od 19.30 v konferenčním sále.

 

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou realizovány pro všechny účastníky v hotelu Dvořák. Vzhledem k velkému počtu účastníků a omezenému počtu míst v hotelové restauraci bude výdej obědů probíhat od 11.30 do 13.45.

Ve spolupráci se šéfkuchařem jsme připravili pro každý den vždy dvě varianty obědových menu, přičemž vždy bude k dispozici varianta jídel bez lepku a bez laktózy, pokud jste vegetarián, vegan nebo je třeba zohlednit jinou intoleranci,

informujte nás do pátku, 20. 5., na e-mail: pitnavoda@envi-pur.cz

Během dne bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj a voda v karafách.

Na společenský večer je připraven raut, nápoje a široká nabídka vín z vinařství Víno Sýkora.

 

INFORMACE PRO VYSTAVOVATELE

Pro generální a hlavní partnery a vystavovatele je vyhrazen konferenční sál D, kde budou umístěny stoly, dvě židle a prostor pro roll up. Tento sál bude k dispozici vystavovatelům v pondělí 23. 5., od 17 hod. Od této doby bude možno již připravovat vaše prezentace. V úterý 24. 5. bude sál zpřístupněn vystavovatelům a účastníkům od 7 hod.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace a Zásady zpracování osobních údajů ENVI-PUR, s.r.o naleznete na www.envi-pur.cz.

Upozorňujeme tímto účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na webových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

 

OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE COVID 19

V rámci akce budou dodržována a kontrolována aktuální platná vládní nařízení, vstup povolen pouze při jejich splnění. V případě omezení kapacity bude o účasti do maximálního povoleného počtu rozhodovat datum zaplacení účastnického poplatku.

V případě jakýchkoliv dotazů volejte +420 737 240 809, nebo pište na pitnavoda@envi-pur.cz.

 

PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA

Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

HLAVNÍ OBLASTI KONFERENCE

Konference Pitná voda se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody, problematiku hygieny pitné vody, legislativu, vliv nových polutantů na kvalitu pitné vody i nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita je čím dál více komplikovaná a požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě jsou stále vyšší.

PROGRAM KONFERENCE

Konference Pitná voda se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody, problematiku hygieny pitné vody, legislativu, vliv nových polutantů na kvalitu pitné vody i nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita je čím dál více komplikovaná a požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě jsou stále vyšší.

Program konference je vystavěn na ověřeném programovém schématu, ve kterém se účastníci mohou těšit na komplexnější pohled na různorodou problematiku od pozvaných přednášejících, setkání pracovních skupin ke speciálním tématům, diskusi ke každé přednesené přednášce ihned po jejím odeznění, informační výstavku progresivních firem, jejichž nabídka a činnost souvisí s problematikou konference.

Kompletní program konference ke stažení zde.

 

CO DALŠÍHO VÁS NA KONFERENCI ČEKÁ

Opět jsme pozvali významné představitele oboru k přednesení vyžádaných přednášek na důležitá souborná témata a máme pro vás tři zajímavá témata.

Poskytneme jednací salonek pro pracovní diskuse (neformální setkání) ad-hoc skupin zájemců o specifickou problematiku, aby bylo mj. možné využít toho, že na naší konferenci se setkává na jednom místě pravděpodobně největší množství vodárensky zaměřených odborníků. Na minulých konferencích proběhlo velmi úspěšně již několik takovýchto diskusních setkání. Byla věnována problematice desinfekce oxidem chloričitým, sinicovým toxinům, moderním postupům rekonstrukce vodárenských filtrů, směrnici ES o jakosti vody či úloze vody v klimatickém systému Země. 

 

Bude uspořádána tradičně úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisí s problematikou konference. Prosíme firmy, které ještě mají zájem prezentovat na výstavce své výrobky či služby, aby vyplnili formulář Nabídka pro partnery/Sponzory konference

Na zahájení konference dne 23. 5. je od 18.00 hodin je pro účastníky připraven úvodní diskusní blok na téma :

"Fosfor – strašidlo, co se neokouká ani za klimatické změny"

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, s.p.

 

Dostatečný prostor bude v programu konference vyhrazen i tentokrát diskusi k předneseným přednáškám.

 

 


PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI

Přihlaste se na konferenci Pitná voda 2022 včas. Počet míst je omezen, tak nenechávejte přihlášku na poslední chvíli! 

VLOŽNÉ NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2022
Cena při přihlášení   
Plná cena 6 399,-
Členský poplatek (CzWA, AČE SR, SAVE) 5 399,-
Státní správa / obce 3 399,-
Studentský poplatek  2 899,-
Důchodce do 70 let 1 899,-


Uvedené částky jsou včetně DPH.
V ceně vložného je vstup na odborný a společenský program, občerstvení během programu (coffee break, oběd) a sborník na flash disku.

MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se můžete on-line - ZDE

Přihlásit se můžete i email pomocí formuláře ke stažení, který lze vložit jako přílohu k e-mailu - formulář ke stažení najdete v sekci ke stažení.

Po přihlášení Vám zašleme během pár dnů e-mailem fakturu, pro platbu převodem. Úhradu prosím proveďte nejpozději do 15.5.2022.

 

 

 

UBYTOVÁNÍ

LH Hotel Dvořák Tábor ****
Congress & Wellness
Hradební 3037
390 01 Tábor
https://www.lhdvoraktabor.cz/ Hotel je již bohužel plně obsazen.

Hotel Palcát Tábor *** (780m)
9. května
390 02 Tábor

V hotelu Palcát jsou předběžně zamluveny pokoje, DO 6.5.2022 , za zvýhodněnou cenu pro účastníky konference.
Při rezervaci uvádějte heslo „PITNÁVODA“, bez tohoto hesla hotel nikoho neubytuje.
ZBÝVÁ POSLEDNÍCH PÁR POKOJŮ
https://hotelpalcat.cz/
telefon: +420 773 796 557
e-mail: topicova@hotelpalcat.cz 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ

Hotel Nautilus **** (300m)
Žižkovo nám. 20
390 01 Tábor

https://www.hotelnautilus.cz/
telefon: +420 380 900 900
e-mail: info@hotelnautilus.cz


Penzion Hradební (310m)
Hradební 2995, 390 01 Tábor
www.penzionhradebnitabor.cz
telefon: +420 775 010 651
e-mail: penzion.hradebni@gmail.com


Penzion Z&Z (480m)
Vítkova 2010/3, 390 01 Tábor
www.penzion.tabor.cz
telefon: +420 774 253 740
e-mail: dubak@tabor.czStaroměstský penzion (230m)
Křížová 93/8, 390 01 Tábor
www.staromestsky-penzion.com
telefon: +420 737 864 819
e-mail: staromestsky.penzion@gmail.com


Penzion Alfa & Whisky Pub (230m)
Klokotská 107/5, 390 01 Tábor
www.pensionalfa.cz
telefon: +420 381 256 165
e-mail: alfa@pensionalfa.cz

 

Hotel Tábor

9. května 617/35, 390 02 Tábor

+420 607 048 754

obchod@hoteltabor.eu

 

 

 

 


PROGRAM KONFERENCE

Pondělí 23.5. 2022

19:00 - 20:30

ÚVODNÍ DISKUSNÍ BLOK

Fosfor – strašidlo, co se neokouká ani za klimatické změny

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. (Povodí Vltavy, s. p., Plzeň)

Úterý 24.5. 2022

9:00 - 9:15

Přivítání účastníků konference – Slavnostní zahájení konference

9:15 - 9:45

Ohlédnutí za třicetiletou historií konferencí „Pitná voda“

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

W & ET Team České Budějovice

 

Legislativa

9:45 - 10:00

Legislativní úprava zajištění pitné vody pro zásobování obyvatelstva

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

Samostatný advokát zaměřující se na vodní právo a vodoprávní regulaci

10:00 - 10:15

Atomový zákon ve vodárenství, při úpravě a nakládání s vodou

Ing. Růžena Šináglová

Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Praha

10:15 - 10:30

Současný stav zásobování hlavního města Praha pitnou vodou a podmínky pro zásobování Pražské metropolitní oblasti

Ing. Pavel Válek, MBA

Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Praha

10:30 - 10:45

Zkušenosti SFŽP ČR jako správce poplatku dle vodního zákona

Ing. Karla Ferinová

Státní fond životního prostředí České republiky, Praha

 

Speciální odvětví vodárenství

10:45 - 11:00

Digitalizace procesů ve vodárenství

Ing. František Zvoneček

IoT Water, a. s., Praha

11:00 - 11:15

Vodní mikroturbíny pro vodárenství

Dr. Ing. Petr Nowak, Ing. Eva Bílková, Ing. Jiří Souček

ČVUT Praha, Fakulta Stavební, katedra hydrotechniky

 

Riziková analýza v praxi

11:15 - 11:30

Posouzení rizik systému zásobování pitnou vodou trochu jinak

Ing. Eva Orzsuliková

Externí odborný konzultant – posuzování rizik systémů zásobování pitnou vodou, Frýdek-Místek

11:30 - 11:45

Instalace zákaloměrů na stěžejních úpravnách vody

Ing. Lenka Carová Mátlová, Ph.D.

Severočeská servisní a. s., Teplice

11:45 - 12:00

Zpracování rizikových analýz ve skupině Severočeská voda

Ing. Michaela Vrátná

Severočeská servisní a. s., Teplice

12:00 - 12:15

Zkušenosti se zpracováním provozních řádů vodovodů s rizikovou analýzou

Ing. Zdeňka Jedličková, Ing. Luboš Mazel

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Brno

11:35-13:45

Oběd

 

Mikropolutanty

13:45 - 14:00

Výsledky národního monitoringu výskytu PFAS v pité vodě v ČR

Ing. Filip Kotal, Ph.D.1, Ing. Darina Dvořáková2, MUDr. František Kožíšek, CSc.1, prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.2, Ing. Lenka Mayerová, Ph.D.1, MUDr. Hana Jeligová1

1Státní zdravotní ústav, Praha; 2Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

14:00 - 14:15

Účinnost odstranění EDTA ze surové vody (z řeky Úhlavy) v procesu úpravy na ÚV Plzeň

Ing. Martina Klimtová

VODÁRNA PLZEŇ a. s.

14:15 - 14:30

Výskyt léčiv i v pitných vodách

Ing. Taťána Halešová, Ing. Marta Václavíková, Ph.D., Mgr. Daniela Tomešová

ALS Czech Republic, s.r.o., Praha

14:30 - 14:45

Hledání vhodné strategie přístupu k léčivům v pitné vodě

MUDr. František Kožíšek, CSc.1, Mgr. Petr Pumann1, MUDr. Hana Jeligová1, Mgr. Jiří Paul, MBA2

1Státní zdravotní ústav, Praha, 2VAK Beroun, a. s.

14:45 - 15:00

Sledování separace metabolitů pesticidních látek na GAU filtrech ÚV Chlumec nad Cidlinou

Ing. Kateřina Tesaříková, Ing. Pavel Král, Ph.D.

Královéhradecká provozní, a. s., Hradec Králové

15:00 - 15:15

Odstraňování mikropolutantů využitím pokročilých sorpčních materiálů určených pro filtry pro domácnost

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.; Ing. Milena Johnová, Ing. Michal Komárek, Ph.D., Ing. Petra Šubrtová

Technická univerzita v Liberci

 

Zásobování pitnou vodou – praxe, zkušenosti

15:15 - 15:30

Jak provozovatelé vodovodů informují o kvalitě pitné vody a řeší stížnosti na ni

Mgr. Jiří Paul, MBA1, MUDr. František Kožíšek, CSc.2, Mgr. Petr Pumann2, MUDr. Hana Jeligová2

1VAK Beroun, a. s., 2Státní zdravotní ústav, Praha

15:30 - 15:45

Kauza falešně pozitivních výsledků THM v pitné vodě a její dopad do vodárenské, hygienické a laboratorní praxe

Ing. Radka Hušková1, Ing. Marek Michna2, MUDr. František Kožíšek3

1Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Praha, 2Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 3Státní zdravotní ústav, Praha

15:45 - 16:00

Příčiny zvýšeného počtu vzorků s nepřijatelnou chutí v letech 2018–2021

Mgr. Petr Pumann, MUDr. František Kožíšek, CSc., Ing. Lenka Mayerová, Ph.D., Ing. Daniel Weyessa Gari, Ph.D.

Státní zdravotní ústav, Praha

16:00 - 16:15

Zkušenosti uživatelů systémů recyklace vody podpořené z programu Dešťovka

RNDr. Šárka Bobková, Ph.D.1, Jakub Hrbek2, Ing. Martina Myšáková1, MUDr. František Kožíšek, CSc.1, Mgr. Petr Pumann1, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.1

1Státní zdravotní ústav, Praha, 2Státní fond životního prostředí, Praha

16:15 - 16:30

Poloprevádzkové skúšky stvrzovaniavody v UV Tatranská Lesná

Prof. Ing. Ján Ilavský, Ph.D., prof. Ing. Danka Barloková, Ph.D.

Slovenská technická univerzita v Bratislave

 16:30   Ukončení 1. dne konference Pitná voda 2022
     

19:30 - 00:30

Společenský večer

     

Středa 25.5. 2022

9:00 - 9:15

Zahájení 2. dne konference

 

Ca + Mg v pitné vodě

9:15 - 9:45

Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá? (VYZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ)

MUDr. František Kožíšek, CSc.

Státní zdravotní ústav, Praha

9:45 - 10:00

Vplyv Ca a Mg v podzemnej/pitnej vode na zdravotný stav obyvateľov Slovenskej republiky

Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., Mgr. Veronika Cvečková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

10:00 - 10:15

Zdravotný stav obyvateľov SR v závislosti od rôznej tvrdosti pitnej vody

Mgr. Veronika Cvečková, Ph.D.1, Ing. Mária Letkovičová, CSc.1, Mgr. MUDr. Viktor Kosmovský, MPH, MHA2, doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.1

1Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, 2Regionálny úrad verejného zdravotníctva se sídlom ve Zvolene

10:15 -10:45

Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devičie (VYZVANÝ PŘEDNÁŠEJÍCÍ)

Doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc., Mgr. Veronika Cvečková, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

 

Mikrobiologická metodika

11:00 - 11:15

Somatické kolifágy – indikátor eliminace enterických virů

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., MUDr. František Kožíšek, CSc.

Státní zdravotní ústav, Praha

11:15 - 11:30

Biologické metódy: od mikroskopie k PCR

RNDr. Viera Nagyová, Ph.D., Mgr. Lucia Chomová, Ph.D., Ing. Hana Némová

Úrad veřejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

11:30 - 11:45

Zabezpečenie surveillance legionelóz v SR

Mgr. Ing. Zuzana Sirotná, MPH, MHA, Mgr. Barbora Kotvasová, RNDr. Anna Kaliňáková, PhD., Mgr. Andrea Gažiová

Úrad veřejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Bratislava

11:35 - 13:00

oběd

 

Technologie úpravy vody I.

13:00 - 13:30

Kvalita projektování vodárenských zařízení v Jižní Africe

Ing. Pavel Polášek

13:30 - 13:45

Optimalizace praní filtrů se zrnitou filtrační náplní – poznatky z poloprovozu

Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.1,2, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.2

1ENVI-PUR s.r.o., Praha, 2W&ET Team, České Budějovice

13:45 - 14:00

Budeme ještě uvažovat o filtrech bez hladinové regulace? Ohlédnutí za různými řešeními regulace filtrů

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D.1, Ing. Jindřich Šesták2, Ing. Lukáš Písek 1

1SWECO Hydroprojekt, a. s., Praha, 2Pražská vodohospodářská společnost a. s.

14:00 - 14:15

Zrychlení procesu úpravy vody správným použitím anionických a neionogenních polymerů

Ing. Pavel Polášek

 

Technologie úpravy vody II.

14:15 - 14:30

Složení a účinnost odstranění organických látek na ÚV Studená

Doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D.1, Ing. Jiří Jarošík1, Ing. Jiří Stara2

1Biologické centrum AV ČR, v.v.i., České Budějovice, 2ČEVAK, a. s., České Budějovice

14:30 - 14:45

ÚV Holedeč – poznatky z rekonstrukce a zkušebního provozu

Ing. František Fedor1, Ing. Soňa Pilzová2, Ing. Radka Pečená1

1Severočeská servisní, a. s., Teplice, 2SčVK, a. s., Teplice

14:45 - 15:00

Vliv stupně sorpce na GAU na kvalitu pitné vody na úpravně vody Želivka

Ing. Josef Parkán, Ing. Eva Riederová, Ing. Michal Fiala, Ing. Jiří Mrkva

Želivská provozní, a. s., Praha

15:00 - 15:15

Úpravna vody Podolí – současný provoz a poloprovozní zařízení

Ing. Zuzana Nováková, Ph.D.1, Ing. Petr Sýkora, Ph.D.1 (PVK, a. s., Praha), Ing. Petr Bureš2, Ing. Kateřina Kohoutová2

1Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Praha, 2Pražská vodohospodářská společnost, a. s., Praha

15:15 - 15:30

Změny na úpravně vody Hradec Králové – Orlice pohledem provozu a technologa

Ing. Pavel Král, Ph.D., Ing. Kateřina Tesaříková, Michal Chvojka

Královéhradecká provozní, a. s., Hradec Králové

15:30 - 15:45

Dostavba úpravny vody Špindlerův Mlýn – předprojektová a projektová příprava

Milan Drda, Ing. Petra Hrušková, Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.

ENVI-PUR, s.r.o., Praha

15:45 - 17:00

Volný prostor – ad-hoc jednání

 

 

Čtvrtek 26.5. 2022

9:00 - 9:15

Zahájení 3. dne konference

 

Pokročilé procesy a technologie

9:15 - 9:30

Provoz, optimalizace a využití kapacitní deionizační jednotky

Bc. Jan Vespalec, Ing. Martina Švábová, Mgr. Martina Repková, Ph.D.

Fakulta chemická VUT v Brně

9:30 - 9:45

Vývoj a hodnocení vinutého filtračního elementu z nanovlákenné kompozitní příze

Ing. Michal Komárek, Ph.D.

Technická Univerzita v Liberci, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

9:45 - 10:00

Využitie tlakových membránových procesov pre recykláciu mestských odpadových vôd

Ing. Marek Minich, Ph.D.1, Mgr. Martina Repková, Ph.D.1, Ing. Lucie Báborská2

1Fakulta chemická VUT v Brně, 2ASIO TECH, spol. s r. o., Brno

10:00 - 10:15

Úprava podzemní vody technologií membránové filtrace

Ing. Petra Hrušková1, Ing. Tomáš Brabenec2, Ing. Kryštof Hnojna1

1ENVI-PUR, s.r.o., Praha; 2SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o., Jihlava

10:15 - 10:30

Zkušenosti s provozem membránové úpravny vody – chemické praní keramických membrán

Ing. Kryštof Hnojna

ENVI-PUR, s.r.o., Praha

10:30 - 10:45

Technologie úpravy mořské vody na pitnou – Švédsko

Ing. Mikuláš Krescanko1, Dr. Ing. Vít Sova2

1ProMinent Slovensko, s.r.o., 2ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.

10:45 - 11:15

Ukončení konference Pitná voda 2022

Soubory ke stažení

Organizační pokyny
2. oznámení Konference Pitná voda
Program Konference Pitná voda 22
1. oznámení
Nabídka pro partnery/sponzory konference
Přihláška na konferenci