ODPADOVÉ VODY 2024 - Slovensko

ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH ODBORNÍKŮ Slovenské republiky ve spolupráci s Asociací vodárenských společností, Oddelením environmentálního inženýrství FCHPT STU Bratislava, VÚVH Bratislava, Katedrou zdravotního a environmentálního inženýrství SvF STU Bratislava

pořádají 13. BIENÁLNÍ KONFERENCI S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ - ODPADOVÉ VODY 2024

místo konání: Hotel Patria, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry   

datum konání: 16.–18. října 2024   

Hlavním cílem konference je představit nejnovější informace, výsledky výzkumu a provozní zkušenosti např. z těchto oblastí:

  • aktuální právní předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod,
  • integrovaný přístup k ochraně vodních recipientů, nakládání s dešťovými vodami,
  • navrhování, posuzování, výstavba, obnova a provoz kanalizačních sítí,
  • hydrobiologie, hydrochemie a analytická chemie vody a kalů,
  • mechanické, fyzikálně-chemické a biologické procesy čištění komunálních a průmyslových odpadních vod,
  • komunální a domovní čistírny odpadních vod
Tuto konfereci obohatí svým příspěvkem i naše kolegyně Ing. Jana Křivánková, Ph.D. Nenechte si ujít přednášku na stále aktuální téma - KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K NÁVRHU TECHNOLOGIE PRO HOSPODAŘENÍ S VODOU V PRŮMYSLU !!!

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.