Konference Pitná voda 2022

3. - 6. 6. 2024

Hotel Palcát Tábor

17. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží


OHLÉDNUTÍ ZA KONFERENCÍ PITNÁ VODA 2022

s podtitulem Pitná voda z údolních nádrží

 

300 účastníků, 4 dny, 46 přednášek a přednášejících, 22 sponzorů a vystavujících firem, 4 mediální partneři, 4 měsíce příprav, 16. pokračování a 1. ročník pod taktovkou ENVI-PUR, s.r.o. Tolik v číslech květnová konference Pitná voda 2022, která se konala ve dne 23. – 26.5 2022 v Táboře.

Tradičně konference proběhla v hotelu Dvořák v Táboře, ale tento ročník byl přece jen jiný. Novým pořadatelem se stala společnost ENVI-PUR, s.r.o, která převzala organizaci od doc. Ing. Petra Dolejše, CSc. a Ing. Nataši Kalouskové, CSc., z W&ET Team České Budějovice. Ti organizovali všechny předchozí ročníky, za což jim patří obrovský dík, protože za ta léta pod jejich rukama konference Pitná voda vyrostla ve vysoce odbornou a hojně navštěvovanou akci plnou zajímavých novinek a informací z různých oblastí týkajících se technologie úpravy vody. Pevně věříme, že tento standard udržíme i do dalších ročníků.

Letošní odborný program byl rozdělen do několika tematických bloků od legislativy, přes technologii
a procesy úpravy vody, vodárenskou mikrobiologii, rizikovou analýzu až po novinky a zajímavosti z vodárenské praxe i výzkumu.

V předvečer oficiálního začátku konference Pitná voda 2022 zahájil program obšírnou populárně-vědeckou přednáškou s názvem „Fosfor – strašidlo, co se neokouká ani za klimatické změny“
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D. Tuto přednášku si přišlo poslechnout téměř šest desítek posluchačů.

V dalších dnech se MUDr. František Kožíšek, CSc. se ve svém příspěvku „Proč nemá být pitná voda ani moc měkká, ani moc tvrdá?“ věnoval problematice „tvrdosti“ vody ze zdravotního pohledu v kontrastu s technologickými možnostmi procesu úpravy vody.

Pan doc. RNDr. Stanislav Rapant, DrSc. se problematikou koncentrace vápníku a hořčíku v pitné vodě zabýval v příspěvku „Obohacovanie pitnej vody o Ca a Mg, Devičie“, z pohledu praktických zkušeností ze Slovenska.

Zajímavými postřehy ze své bohaté technologické praxe, ale z jiného konce světa přispěl a konferenci Pitná voda 2022 okořenil Ing. Pavel Polášek s přednáškou s názvem „Kvalita projektování vodárenských zařízení v Jižní Africe“.

Největšímu zájmu se těšila sekce na téma „Vápník a hořčík v pitné vodě“ a „Riziková analýza v praxi“. Na druhé jmenované téma se podařilo navázat i odpolední diskusní skupinou v rámci setkání pracovních skupin odborných sdružení CzWA – Vodárenství a komise ÚV SOVAK ČR, kterou úspěšně moderoval Mgr. Jiří Paul, MBA.

Pro 16. pokračování konference Pitná voda 2022 byl vydán elektronický sborník se 41 příspěvky. Elektronický sborník konference bude vydán v aktualizované podobě, která bude obsahovat
i powerpointové prezentace. Nová verze sborníku bude následně distribuována elektronickou cestou všem účastníkům konference.

16. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží Pitná voda 2022 je historií. Vzhledem k tomu, že se i letošní ročník vyvedl a byl samotnými účastníky velmi dobře hodnocen, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na 17. pokračování konference Pitná voda, které je naplánováno na rok 2024. 

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM SPONZORŮM, PARTNERŮM A ÚČASTNÍKŮM! 

 

PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA

Konference je určena provozovatelům a vlastníkům úpraven vody, pracovníkům podniků Povodí, pracovníkům z oborů hygieny, chemie a technologie vody, limnologie, zdravotního inženýrství, hydrotechniky, dále pracovníkům projektových a konzultačních organizací a orgánům státní správy a samosprávy měst a obcí i dalším, kterých se problematika pitné vody dotýká.

HLAVNÍ OBLASTI KONFERENCE

Konference Pitná voda se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody, problematiku hygieny pitné vody, legislativu, vliv nových polutantů na kvalitu pitné vody i nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita je čím dál více komplikovaná a požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě jsou stále vyšší.

PROGRAM KONFERENCE

Konference Pitná voda se bude věnovat celé šíři problematiky pitné vody. Vedle vzájemných vztahů mezi technologiemi úpravy pitné vody a ději probíhajícími v údolních nádržích, tocích a jejich povodí, bude zahrnovat také technologii úpravy podzemní vody, problematiku hygieny pitné vody, legislativu, vliv nových polutantů na kvalitu pitné vody i nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita je čím dál více komplikovaná a požadavky na vodu určenou k lidské spotřebě jsou stále vyšší.

Program konference bude vystavěn na ověřeném programovém schématu, ve kterém se účastníci mohou těšit na komplexnější pohled na různorodou problematiku od pozvaných přednášejících, setkání pracovních skupin ke speciálním tématům, diskusi ke každé přednesené přednášce ihned po jejím odeznění, informační výstavku progresivních firem, jejichž nabídka a činnost souvisí s problematikou konference.

 

Bude uspořádána tradičně úspěšná informační výstavka nabídky progresivních firem, jejichž výrobky a činnost souvisí s problematikou konference.

 

Fotogalerie