Konference "Nové trendy v čistírenství" 2023

7. - 8. 11. 2023, hotel Palcát TáborPřihláška účastníka

 

VLOŽNÉ A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 

 PRO ÚČASTNÍKY  
 Plná cena  2490,-
 Členové CzWA     1990,-
 Státní správa/obce            1490,-
 Student                    599,-
 Důchodci do 70 let    599,-
 Důchodci nad 70 let  Zdarma

V ceně je vstup na odborný program - 7. - 8.11.2023,  vstup na společenský večer, který se bude konat 7.11., sborník a občerstvení během programu (coffee breaky, oběd) a DPH 21%.

Storno účasti s vrácením poplatku je možné provést nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním konference.

V případě neúčasti nebo technických problémů na straně účastníka se vložné nevrací.

Přihlášky prosíme zaslat/vyplnit do 23. 10 . 2023. 

On-line přihlášku najdete zde.

 

Přihláška partnera konference

 

STAŇTE SE PARTNEREM KONFERENCE

 PRO FIRMY  
 Generální partner  50 000,-
 Hlavní partner   35 000,-
 Partner           25 000,-
 Vystavovatel           15 000,-
 Inzertní mix    8 000,-

 On-line přihlášku a kompletní nabídku partnerských programů najdete zde.

Uzávěrka objednávek partnerství je do 30. 9. 2023


Program konference

 

PROGRAM XXVI. KONFERENCE NOVÉ TRENDY V ČISTÍRENSTVÍ 

7. 11. 2023 - PRVNÍ DEN KONFERENCE
8:00 9:00 Prezence
9:00 9:15 Přivítání účastníků konference  Milan Drda, Ing. Pavel Hnojna ENVI-PUR, s.r.o.
9:15 9:45 Prezentace společnosti ENVI-PUR Ing. Tomáš Roztočil ENVI-PUR, s.r.o. 
Dopolední sekce: KOMUNÁLNÍ ODPADNÍ VODY
9:45 10:15 Testování recyklace vody pro zálivku na ÚČOV Praha prof. Ing. Jiří Wanner, Dr.Sc. VŠCHT Praha
10:15 10:45 ČOV pro malé zdroje znečištění - možnosti a zkušenosti Ing. Lenka Procházková ČEVAK, a.s.
      Ing. Radek Vojtěchovský, Ing. Milan Rada ENVI-PUR, s.r.o.
10:45 11:15 Coffee Break
11:15 11:45 Návrh nové směrnice o čištění odpadních vod Ing. Filip Wanner, Ph.D. ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.
11:45 12:15 Od projektu k trvalému provozu - zkušenosti provozovatele ze stavby čistíren odpadních vod Ing. Mgr. Lukáš Vidrna VHS Benešov a.s.
12:15 13:45 Oběd
Odpolední sekce: PRŮMYSLOVÉ ODPADNÍ VODY    
13:45 14:15 Vliv spotřebitele/zákazníka na míře znečištění textilních odpadních vod  Ing. Marika Tringelová  TEBO, a.s.
14:15 14:45 Vodní audity průmyslových podniků  Ing. Žaneta Ťopková, Ph.D., Ing. Jana Křivánková, Ph.D. ENVI-PUR, s.r.o. 
14:45 15:15 Coffee break    
15:15 15:45 Využití vodárenských technologických procesů při čištění odpadních vod – realita bez zbytečných skrupulí Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D. ENVI-PUR, s.r.o. 
15:45 16:15 Poloprovozní jednotky vybavené ponornou crossflow membránovou filtrací   Ing. Radek Vojtěchovský  ENVI-PUR, s.r.o. 
16:15   Diskuse
         

19:30

24:00

SPOLEČENSKÝ VEČER PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY KONFERENCE

         
8. 11. 2023 - DRUHÝ DEN KONFERENCE
Dopolední sekce: INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
9:00 9:30 Využití mikrobublinné flotace v čištění průmyslových odpadních vod  Ing. Miroslav Maršík  ENVI-PUR, s.r.o. 
9:30 10:00 Odstraňování farmak z biologicky vyčištěných vod – průběžné výsledky pilotních testů na reálné ČOV Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. TUL Liberec
10:00 10:30 Coffee break
10:30 11:00 Dočištění ultrafiltrovaného odtoku z reálné komunální ČOV pokročilou oxidací a sorpcí: mikrobiální parametry a spektrum mikropolutantů Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D. VŠCHT Praha
11:00 11:30 Možnosti opětovného získávání fosforu z odpadních vod  Ing. Daniel Pliska VŠCHT Praha
11:30   Diskuse - Závěr konference    
         
TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!

Možnosti ubytování v Táboře

Možnosti ubytování v Táboře

 Předběžně jsme pro Vás zarezervoali pokoje v dostupných hotelech a penzionech v Táboře. Kompletní seznam, včetně detailů, dostupnosti a vzdálenosti od hotelu Palcát najdete ZDE.


Dokumenty ke stažení

Přihláška na konferenci
Nabídka partnerství na konferenci
Program konference
Pokyny pro autory přednášek
Seznam ubytovacích zařízení v Táboře

Sponzoři a mediální partneři

Generální partneři