Workshop Terciární čištění odpadních vod

Srdečně zveme všechny zájemce na projektový workshop na téma "Terciární čištění odpadních vod s ohledem na odstranění farmak a produktů osobní péče.

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE NA PROJEKTOVÝ WORKSHOP NA TÉMA "TERCIÁRNÍ ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OHLEDEM NA ODSTRANĚNÍ FARMAK A PRODUKTŮ OSOBNÍ PÉČE

Přijměte, prosím, pozvání na projektový „workshop“, který se koná 27.11.2019 od 10h v areálu Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. v Praze.

Na workshopu budou představeny výsledky z projektu TAČR TH02030227 Technická a ekonomická optimalizace terciárních technologií pro odstraňování PPCPs z odpadních vod i samotné navržené filtrační zařízení.

Dveře na tento workshop má otevřený každý, kdo se o tuto problematiku zajímá. Každý zájemce bude moci přispět i vlastním příspěvkem k této problematice ať vlastní prezentací či v diskusi.

Jedním z palčivých problémů dneška je mimo jiné i výskyt léčiv a produktů osobní péče (Pharmaceuticals and Personal Care Products – PPCPs) v přirozeném vodním prostředí, kde podle posledních výzkumů pravděpodobně významně ovlivňují přírodní ekosystémy a spolu s dalšími látkami (pesticidy a jejich metabolity, ropné látky, těžké kovy apod.) přispívají ke znehodnocování surové vody jako zdroje pitné vody.

Hlavním zdrojem léčiv a produktů osobní péče je především komunální odpadní voda. Představovaný projekt se zabývá řešením pro odstranění nebo snížení koncentrace těchto polutantů už na čistírně odpadních vod (ČOV) a je postaven na vývoji univerzálního řešení postaveného na aplikaci adsorpce na aktivní uhlí s možností rozšíření o membránovou separaci a využití pokročilých oxidačních procesů.

Těšíme se na Vás

Tým řešitelů ENVI-PUR, s.r.o a Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryky, v.v.i.

 

 

 

Rádi vám poradíme

V případě dotazů se vám naši odborníci budou věnovat.