Modernizace čistírny odpadních vod Chýnov

Ve městě Chýnov nedaleko Tábora jsme dokončili úspěšnou modernizaci čistírny odpadních vod, která již přes tři dekády sloužila místním občanům. Slavnostní otevření této nové infrastruktury se konalo za účasti významných hostů a občanů dne 15. listopadu 2023, přímo na čistírně odpadních vod. Všichni zúčastnění si mohli čistírnu prohlédnout zblízka, i s odborným výkladem o fungování čistírny.

Modernizace byla nevyhnutelná kvůli rostoucím potřebám města, jelikož původní čistírna nedokázala efektivně zvládnout nové nároky. Zatímco původní zařízení čistilo odpadní vody pro 1500 ekvivalentních obyvatel (EO), nově modernizovaná čistírna je schopna obsloužit až 3250 EO.

Realizaci celého projektu zabezpečil jako generální dodavatel a zároveň dodavatel technologické části ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci se společnostmi EKOEKO s.r.o., jako projekční kanceláře, a DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o., zodpovědné za stavební práce. Ty probíhaly po celý rok 2022 a úspěšně byly dokončeny v podzimních měsících roku 2023 za částečného provozu čistírny odpadních vod. Náklady na realizaci projektu ve výši cca 45 mil. Kč bez DPH byly z velké části spolufinancovány Ministerstvem zemědělství ČR.

Z důvodu jednotné kanalizace bylo jedním z klíčových prvků modernizace vybavení čistírny lapákem štěrku pro zachycení hrubých nečistot. Dále byly instalovány jemnější strojní česle a doplněna hydraulická ochrana čistírny. V biologické části došlo k modernizaci technologického vystrojení, posílení aeračního systému a implementaci chemického srážení. Součástí je také zavedení nového automatického řídicího systému pro čistírnu.

Významnou změnou je také způsob nakládání s přebytečným kalem – ten již není odvážen na jinou čistírnu, nýbrž je aerobně stabilizován a odvodňován pomocí šnekového lisu přímo na čistírně odpadních vod v Chýnově. To znamená pro město významnou finanční úsporu.  K tomuto účelu byla vybudována nová přízemní zděná budova se sedlovou střechou vedle kalové nádrže.

Závěrem lze konstatovat, že dokončením modernizace čistírny odpadních vod v Chýnově se otevírá nová éra v zajišťování čistého prostředí a udržitelnosti. Tato vylepšená infrastruktura představuje investici do bezpečnější a účinnější péče o životní prostředí. Její dokončení je důkazem zodpovědného přístupu města ke zlepšení životních podmínek obyvatel a k ochraně přírodních zdrojů pro budoucí generace.


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.