Flotace (DAF)

Flotace DAF – Dissolved Air Flotation je vysoce účinný separační proces, kterého se využívá při úpravě pitné vody.

Princip Flotace DAF

Proces odděluje pevnou fázi od kapalné. Ve vodě rozptýlené látky (nečistoty z povrchových vod, mikroorganismy) jsou přidáním koagulantu sraženy do vloček, které jsou následně vyneseny proudem mikrobublinek vzduchu. Na hladině nádrže se tvoří plovoucí vrstva kalové pěny, která je odstraňována, např. stíráním. 

Vzestupná rychlost takto vytvořených a vzduchem unášených vloček je o jeden až dva řády vyšší než sedimentační rychlost těchto vloček. Díky tomu je možné u flotace pracovat s vyšším povrchovým zatížením ve srovnání s prostým usazováním.

 

 

princip.png

Výhody

 • Vysoká hodnota povrchového zatížení.

 • Vysoká separační účinnost i u špatně usaditelných částic.

 • Vyšší kvalita upravené vody.

 • Snížení zatížení následujícího separačního stupně

 • Rychlý náběh flotace při jejím odstavení

 • Efektivní a ekonomický provoz

Předpokládaná účinnost odstranění znečištění u odpadních vod

Flotací je výrazně redukováno především extrahovatelné znečištění (tuky), významné jsou i redukce ukazatelů organického znečištění BSK5 a CHSK. Dosahované účinnosti redukce znečištění jsou uvedeny v následující tabulce.

Dosahované účinnosti redukce

ukazatel fyzikální flotace (bez koagulantu) chemicko-fyzikální flotace (s koagulantem)
EL 60 - 75%    80 - 90%
NL 60 - 75%   80 - 90%
BSK5 25 - 40%  55 - 65%
CHSK 25 - 40% 55 - 65%

(EL = extrahovatelné látky, NL = nerozpuštěné látky, BSK5 = biologická spotřeba kyslíku za 5 dní, CHSK = chemická spotřeba kyslíku)

Proč Flotaci DAF ENVI-PUR?

 • Kompaktní rozměry
 • Efektivní a ekonomický provoz
 • Vysoké procento sušiny kalu
 • Možnost instalace do stávající technologické linky
 • Nižší investiční a provozní náklady na následný technologický stupeň (filtrace, biologické čištění)

Návrh flotační jednotky pro úpravu vody

Řešení Vám navrhneme na míru dle konkrétních podmínek provozu – zajistíme poloprovozní zkoušky přímo v místě potřeby a následně navrhneme velikost a konfiguraci technologie včetně vhodných chemikálií.

Důležitými návrhovými parametry jsou potřebný průtok zařízením, specifikace znečištění na přítoku a požadované parametry vyčištěné vody na odtoku. Pro více informací nás kontaktujte.

Související technologie a produkty

Lamelová separace

Detail

Filtrace

Detail

Membránová úprava vody

Detail

Ke stažení

Profil společnosti
Leták Flotace DAF

1.

Jednička na trhu

Upravujeme pitnou vodu pro více než 4 500 000 obyvatel a čistíme odpadní vodu od více než 1 800 000 EO.

25+

Téměř 30 let zkušeností!

Už více jak čtvrtstoletí dodáváme kvalitní produkty a špičkové služby.

30000

Realizací

Máme za sebou tisíce úspěšných realizací a statisíce spokojených zákazníků.

399mil. Kč

Obrat

Obrat z prodeje našich produktů a služeb v roce 2022.

Světové zastoupení

Svoji působnost máme i v zahraničí. V současnosti máme obchodní zastoupení ve více než 30 zemích světa a nové výzvy na nás ještě čekají.

Ve více než 30 státech.

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.