Recyklace vody

Nechcete se zbavovat cenné vody vypouštěním ze svého pozemku či výrobního závodu? Obraťte se na nás, navrhneme nejvhodnější způsob znovuvyužití vody přesně podle vašich požadavků a potřeb.

Recyklace vody v domácnostech, průmyslu a službách

Průběh přípravy studie a realizace recyklace

Zjistíme Vaše potřeby a možnosti
Přijedeme se podívat na místo instalace
Připravíme pro Vás návrh recyklace vody
Navrhneme poloprovozní zkoušky
Pomůžeme s projektovou dokumentací
Zrealizujeme dodávku vhodné technologie pro recyklaci vody

Příklady recyklace, poloprovozní testy

Kdo může recyklovat vodu?

V domácnosti můžeme využít recyklovanou vodu na zalévání trávníku či splachování toalet. 
Obec může využít recyklovanou vodu na kropení silnic nebo zalévání veřejných okrasných ploch.
Recyklace vody je aktuální zejména v následujících odvětvích průmyslu:

  • Potravinářský průmysl
  • Chemický průmysl
  • Strojírenský průmysl
  • Papírenský průmysl
  • Kosmetický průmysl

Poloprovozní testy - důležitá součást předprojektové přípravy

V závislosti na požadavku výstupní kvality vyčištěné vody Vám zkušený tým odborníků navrhne vhodnou technologii pro recyklaci odpadní vody. Zároveň doporučujeme ověření a optimalizaci návrhu při provedení poloprovozních testů. Výsledkem testování je rovněž odhad provozních nákladů včetně spotřeby el. energie, dávky chemie atd.

Máme zkušenosti z poloprovozních testů v oblasti recyklace vod např. z potravinářského a kosmetického průmyslu či recyklace bazénových vod.

Proč si vybrat pro recyklaci vody ENVI-PUR?

  • S recyklací vody máme praktické zkušenosti

  • Navrhneme nejvhodnější řešení recyklace 

  • Navrhneme a provedeme poloprovozní testy

Recyklace vody využívá tyto produkty

ČOV s membránou

Detail

UV desinfekce

Detail

Granulované aktivní uhlí (GAU)

Detail

Membránová úprava vody

Detail

Vybrané reference


Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.