Membránová ČOV Horoušany

Investor: Obec Horoušany
Membránová čistírna pro 2000 EO
Rok instalace: 2021
Projektant: PIK Vítek, s.r.o.
Provozovatel: VHS Benešov, s.r.o.

Z důvodu nedostatečné kapacity a nutné modernizaci zařízení stávající konvenční čistírny pro 1 000 EO byla provedena intenzifikace ČOV.

Pro čištění odpadních vod byla zvolena nejmodernější technologie membránového bioreaktoru MBR. Díky ponořeným membránovým modulům pro separaci aktivovaného kalu od vyčištěné vody se kapacita ČOV zdvojnásobila na 2 000 EO.

Nově byla do technologické linky zařazena akumulační a vyrovnávací nádrž a kompletní kalová koncovka.

Vyčištěná odpadní voda je zbavena téměř veškerých nerozpuštěných látek a bakterií a je využívána jako provozní voda na ČOV. 

Připravili jsme pro vás komentovanou prohlídku této membránové čistírny s technologem Radkem Vojtěchovským.

 

 

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.