ČOV

s membránou

Více než 10 let zabýváme vývojem, výrobou a instalací membránových čistíren odpadních vod pro rodinné domy, penziony, hotely, obce a průmysl. Jsme specialisté na membránové technologie. Vyčištěná odpadní voda je vhodná k recyklaci – zalévání zeleně, splachování toalet, jako technologická voda na čistírně či pro znovuvyužití v průmyslu

Membránové čistírny odpadních vod

ČOV s membránovým bioreaktorem (MBR) kombinuje konvenční biologické čištění odpadních vod s membránovými technologiemi. Separace aktivovaného kalu v konvenčních čistírnách odpadních vod probíhá v dosazovacích nádržích. Tento způsob separace má své limity v kvalitě vyčištěné vody a ve vyšším nároku na složení aktivovaného kalu. Membránová separace spočívá v utlra- či mikrofiltraci, kdy směs vyčištěné vody a kalu je podtlakem filtrována přes membrány a výsledný odtok (permeát) je zbaven téměř veškerých nerozpuštěných látek a mikrobiálního znečištění, permeát je tedy hygienicky zabezpečen.

Výhody membránových čistíren:

 • Vysoká kvalita vyčištěné vody (permeátu) vhodná pro recyklaci
 • Díky vyššímu objemovému zatížení aktivace lze zvětšit kapacitu stávající čistírny na 2-3 násobek původní kapacity
 • MBR si poradí s látkově i hydraulicky nestabilním nátokem na čistírnu

Přehled membránových čistíren odpadních vod dle kapacity či producenta odpadních vod

Domovní membránové čistírny odpadních vod

Typová řada čistíren BC 6 – 30 MBR se skládá ze dvou válcových nádrží, kde první slouží jako primární sedimentace a zároveň uskladnění kalu a druhá nádrž je aktivace s vloženým membránovým modulem či moduly. Čistírny je možné doplnit o srážení fosforu. Čistírny mají mezinárodní certifikát CE.

Určeno pro: jednotlivé producenty či menší penziony 

V ceně: 

 • plastové nádrže ČOV
 • technologická vestavba včetně membránového modulu
 • membránové dmychadlo, čerpadlo permeátu
 • řídicí jednotka
 • zastropení čistírny
 • zaškolení obsluhy

Kontejnerové membránové čistírny odpadních vod

Typová řada čistíren BC 50-1100 MBR je umístěna do pravoúhlých kontejnerů. Membránová komora s vloženými moduly je vždy samostatná. Dle konkrétního projektu je možná volba typu mechanického předčištění, jedno či dvoulinkového uspořádání vč. kalové jímky, srážení fosforu či automatického čištění membrán chemikáliemi. Čistírny do 50 EO mají mezinárodní certifikaci CE.

Určeno pro: penziony, hotely, menší podniky a obce

Mobilní membránové čistírny odpadních vod

Mobilní membránová čistírna odpadních vod je ideální pomocník při:

 • Potřebě dočasného navýšení kapacity stávající čistírny odpadních vod, například v kempech, utečeneckých táborech, turistických oblastech, apod.
 • Sezónním využíváním prostor, kde není konvenční čistírna, ale je třeba zajistit čištění odpadních vod. 
 • Všude tam, kde není prostor pro vybudování konvenční čistírny odpadních vod. Kompaktní řešení v kontejneru je prostorově nenáročné.

Kompaktní řešení mobilních membránových čistíren je umístěno do zatepleného ocelového kontejneru. Kontejner je rozdělen na jednotlivé části: mechanické předčištění, aktivace, membránová komora a strojovna. 

Mobilní membránovou čistírnu odpadních vod si od nás můžete pronajmout. Cena 50tis. /měsíc. 

Pro cenovou nabídku na zakoupení ČOV nás neváhejte kontaktovat.

 

Výhody čistíren ENVI-PUR

 • 10+

  Více než 10 let zkušeností s membránovými technologiemi

   

 • 50

  Počet instalovaných membránových čistíren

 • 12

  Používáme kvalitní membránu, která má životnost 12 let

 • 0,04

  0,04 µm je velikost pórů polymerní membrány

Membrána EP-UF

ENVI-PUR představuje vysoce kvalitní membránu

 

 • Dlouhá životnost – až 12 let
 • Možnost zpětného proplachu (vč. dávkování chemikálií) » důkladné čištění membrány » oddálení až úplné odstranění potřeby regenerace » prodloužení životnosti membrán
 • Schopnost samozacelení při mechanickém poškození
 • Unikátní bezrámová konstrukce, která zamezuje usazování kalu v rozích modulu
 • Nízké tlakové ztráty a vysoká plošná hustota
 • Nenáročná obsluha

Čištění membrán

Prvotní obavy zákazníka ze zanášení a ucpávání membrán je možné rozptýlit díky našim četným referencím, kde jedny a ty samé membrány bez známek významnějšího opotřebení fungují, resp. filtrují léta.  V závislosti na velikosti čistírny, probíhá čištění membrán až ve 4 krocích:

 1. Čištění vzduchem
 2. Zpětný proplach
 3. Zpětný proplach s chemikáliemi
 4. Chemická regenerace.

Jak je to s energetickou náročností membránových čistíren?

Dlouholeté zkušenosti s membránovými procesy jsme zúročili v optimalizaci řídicího systému, tak aby bylo dosaženo co nejnižší spotřeby elektrické energie u všech typů a velikostí membránových čistíren.

Jak je to s náročností obsluhy membránové čistírny?

Obecně lze říci, že v porovnání s konvenční čistírnou je obsluha membránové čistírny méně náročná. Řídicí systém u všech velikostí čistíren odpovídá za plnou automatizaci celé technologie. U větších čistíren odpadá obsluze starost o čistotu dosazovací nádrže, která úzce souvisí s kvalitou odtoku. Z manuálních činností má obsluha na starosti zejména odvoz shrabků a kontrolu případných oznámení řídicího systému.

Nenecháme Vás v tom samotné

Jsme si vědomi, že každý zákazník se musí s membránou technologií seznámit, proto je pro nás samozřejmostí důkladné zaškolení obsluhy s následnou technologickou podporou. Jsme schopni zajistit servisní dohled nad čistírnou přes vzdálený přístup či kontrolu na místě.

Vyvíjíme se, vzděláváme se a spolupracujeme s nejlepšími odborníky v oboru

Spolupracujeme s univerzitami VŠCHT Praha, VUT Brno, TU Liberec a agenturou TAČR. Získané znalosti a dovednosti aplikujeme do praxe. Prezentujeme se na veletrzích a konferencích.

Pravidelně pořádáme vlastní odbornou konferenci.

Zachránili jsme perlorodku říční

V obci Křišťanov byla instalována ČOV s membránou. Díky kvalitně vyčištěné vodě je možné ji vypouštět do toku s výskytem perlorodky říční, aniž by byl ohrožen její výskyt!

Profil společnosti
ČOV Tuchoměřice
Intenzifikace ČOV Bosch Diesel

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.