Mikrobublinná flotace MiFlo

účinná, úsporná, kompaktní

Mikrobublinná flotace je separační proces, založený na vynášení znečištění mikrobublinami vzduchu k hladině.
Zařízení MiFlo je určeno především k čištění průmyslových odpadních vod.

Mikrobubliny vzduchu jsou ve vodě přímo vytvářeny pomocí rotujících keramických membránových disků MicroGas™. Toto je hlavní rozdíl oproti flotaci rozpuštěným vzduchem (DAF), kde je vzduch ve vodě rozpouštěn za použití vysokého tlaku.

Membránové disky v kontaktní zóně vytvářejí tzv. bílou vodu, tedy směs vody a mikrobublinek vzduchu, které v kontaktní a následně v separační zóně vynášejí znečištění k hladině. Na konci separační zóny se ode dna odtahuje vyčištěná voda a z hladiny je mechanicky stírána plovoucí vrstva nečistot.

 MiFlo_schema_cz.png

Výhody MiFlo

 • Nízká spotřeba elektrické energie

 • Kompaktní technologie

 • Dlouhá životnost

 • Jednoduchá instalace, provoz a údržba

 • Rychlý náběh technologie po jejím odstavení

 • Možnost vložit do stávající flotace

Porovnání s DAF

 • Absence recyklu vody, recirkulačního čerpadla a saturátoru

 • Menší zastavěný prostor

 • Nižší provozní tlak (1-2 bar)

 • Až 90% úspora energie

 • Vhodné i pro aplikace s limitovanou rozpustností plynu

 

Základem MiFlo je mikrobublinný generátor, který se skládá z řady rotujících keramických membránových disků.
Do generátoru je vháněn plyn pod tlakem (1-2 bar) a rotující keramické membránové disky vytváří bubliny o velikosti 40 – 60 mikronů.

MG_schema_cz.png

Řešení na klíč

Nabízíme konzultace, technologický audit, laboratorní a poloprovozní testy na modelovém zařízení přímo na místě za účelem správného návrhu plnohodnotného zařízení. Výsledkem je dodávka kompletní technologie flotace včetně příslušenství a řídicího systému dle potřeb zákazníka. Mikrobublinný generátor lze instalovat i do stávajících flotačních jednotek DAF a tím proces optimalizovat.