Nabízíme zpracování VODNÍHO AUDITU pro průmyslové podniky

VODNÍ AUDIT je cestou jak zlepšit hospodaření s vodou v průmyslových podnicích. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je snížení dopadu sucha na podnikatele. Za tímto účelem byla ve spolupráci MPO a OP PIK vyhlášena výzva na získání poradenských služeb v oblasti vodního hospodářství ve formě VODNÍHO AUDITU.


VODNÍ AUDIT

Tým odborníků ENVI-PUR má s VODNÍMI AUDITY bohaté zkušenosti a podílel se i na přípravě metodiky pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Tento tým má za sebou stovky úspěšně realizovaných projektů týkající se úpravy pitné vody, čištění odpadních vod, recyklace vody a nakládání s dešťovými vodami. Tyto zkušenosti maximálně využijí při komplexním hodnocení stavu hospodaření s vodou ve vašem podniku, tj. při zpracování VODNÍHO AUDITU. Přečtěte si více o VODNÍCH AUDITECH, které provedli naši odborníci.

VODNÍ AUDIT odpoví na otázky:

 • jaký typ, množství a kvalita odpadních vod vzniká v podniku?
 • je možnost recyklace – tj. znovuvyužití odpadních vod?
 • je možnost využít srážkovou vodu?
 • jaké jsou možné úspory v oblasti hospodaření s vodou?
 • kolik bude zefektivnění hospodaření s vodou stát investičně a provozně? 
 • jaká bude návratnost investic?

Benefity VODNÍHO AUDITU

 • komplexní přehled hospodaření s vodou v podniku za poslední 3 roky
 • konkrétní návrh opatření pro zlepšení hospodaření s vodou vč. finanční náročnosti
 • Vodní audit bude zvýhodněním při podání žádosti o investiční dotaci na implemetaci navržených technologických opatření v programovém období 2021-2027
 • možnost získání známky "Odpovědného hospodaření s vodou" (OHV), která vašemu podniku, mimo jiné, může pomoci "Nebýt na suchu v období sucha".

OV-odpovedne_hospodareni_voda1-20201223.jpg

Možnost dotace MPO na VODNÍ AUDIT

 • pro malé a střední podniky
 • míra podpory je do výše 50% celkových způsobilých nákladů 
 • doba trvání příjmu žádostí 03/21 - 12/21
 • plánovaná alokace výzvy 130 mil. Kč

Poloprovozní testy

Součástí VODNÍHO AUDITU může být i poloprovozní testovaní, které zajistí návrh technologie přímo na míru dle vašich požadavků a potřeb. Poloprovozní testy navrhneme dle charakteru odpadní vody. ENVI-PUR disponuje různými poloprovozními jednotkami, které lze variabilně kombinovat či doplňovat o požadovanou technologii čištění odpadních vod. Více o poloprovozních testech na naší webové stánce Poloprovozní testy.

Hospodaříme s vodou

Celý svět je ohrožen suchem a nedostatkem vody, proto je potřeba se nad tímto problémem zamyslet. Každý jednotlivec, obec nebo město či firma by měli přistoupit ke krokům, které společnosti pomohou se s tímto problémem vypořádat co nejlépe. ENVI-PUR se od prvopočátku svého působení, snaží pomáhat svým klientům s nalezením optimálního řešení pro úpravu vody, čištění vody a recyklaci. Pomůžeme i vám nalézt tu správnou cestu k úspoře a záchraně vody, které je čím dál tím méně! První směrovkou k této cestě je VODNÍ AUDIT!


Ke stažení

Metodika Vodního auditu
Leták Vodní audit
Vodní audit,poloprovozní testy - CONTIPRO
Poloprovozní testy, čištění odpadních vod - PEKÁRNA
Pilotní testy, dodávka recyklace a flotace - PROPESKO
Hospodaření s vodou v průmyslu

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.