Konference Pitná voda 2024

3. - 6. 6. 2024, hotel Palcát Tábor

17. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží


 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

Konference se koná v hotelu Palcát, ulice 9. května 2471, Tábor. 

 

PARKOVÁNÍ

V průběhu konference budou účastníkům konference vyhrazena parkovací místa:

  1. Na parkovišti hotelu Palcát a na přilehlé ulici Vančurova.  - Tato parkovací místa nelze rezervovat na konkrétní SPZ. Místa jsou k dispozici od 3. 6. 2024, 16.00 hodin.
  2. Dále nabízíme vyblokování parkovacího místa v Parkovacím domě, který je vzdálený cca 400m od hotelu.     Celkem máme vyblokovaných max. 50 parkovacích míst. Pokud chcete mít jistotu parkování, zašlete na e-mail: konference@envi-pur.cz požadavek na parkování – uveďte termíny, v jakých požadujete parkování a SPZ auta, které bude parkovat - do pátku 31. 5. 2024, do 10.00 hod.

Ve Vančurově ulici bude první dva dny parkovací služba, jejíž pokyny prosím respektujte. Při příjezdu oznamte parkovací službě, že jste účastníky konference Pitná voda – heslo PITNÁ VODA.

Počet parkovacích míst v bezprostřední blízkosti hotelu je omezen, proto pokud máte možnost,  prosím využijte parkovacích možností v hotelech, kde jste ubytovaní.

 

PŘÍJEZD VLAKEM NEBO AUTOBUSEM DO HOTELU PALCÁT

Z vlakového a autobusového nádraží, která jsou hned vedle sebe, je to cca 1 km.

Lze použít autobus MHD linky č. 60 a 61 z autobusového nádraží - zastávka Křižíkovo náměstí je cca 50 m od hotelu. 

 

PROGRAM

Aktuální program bude umístěn v prostorách hotelu, na stolech v konferenčním sále, najdete ho zde na stránkách nebo si ho můžete stáhnout zde.

 

SBORNÍK

Elektronický sborník přednášek bude v den konference připraven ke stažení. Odkaz najdete v sále, na programech na stole, a na hlavní obrazovce. Po skončení konference bude doplněn o prezentace přednášejících a na všechny účastníky bude zaslán odkaz ke stažení elektronické verze sborníku v plném znění.

 

V CENĚ JE ZAHRNUTO

Občerstvení a stravování po celou dobu konání přednášek, informační materiály partnerských firem a společnosti ENVI-PUR, s.r.o., elektronická verze sborníku a vstup na společenský večer, který se koná 4. 6. 2024 na Housově Mlýně. Bližší informace k večírku v samostatném odstavci.

 

STRAVOVÁNÍ

Obědy budou realizovány pro všechny účastníky v restauraci hotelu Palcát. Vzhledem k velkému počtu účastníků a omezenému počtu míst v hotelové restauraci bude výdej obědů probíhat podle časů určených v programu. Vzhledem k velkému množství účastníků je pauza na oběd plánovaná na delší časový úsek, tak, aby se všichni pohodlně v restaurace prostřídali.

Ve spolupráci se šéfkuchařem jsme připravili pro každý den vždy dvě-tři varianty obědových menu, přičemž vždy bude k dispozici varianta jídel bez lepku a bez laktózy, pokud jste vegetarián, vegan nebo je třeba zohlednit jinou intoleranci, informujte nás do pátku, 31. 5. 2024, na e-mail: konference@envi-pur.cz

Během dne bude k dispozici drobné občerstvení, káva, čaj a voda v barelech.

 

INFORMACE PRO PARTNERY KONFERENCE

Pro generální, hlavní partnery, partnery a vystavovatele je vyhrazeno přísálí, kde budou umístěny stoly, dvě židle a prostor pro roll up. Tento sál bude k dispozici pro přípravy partnerských stolečků v pondělí 3. 6., od 15.00 hod do 16:30 hod. V úterý 4. 6. 2024, bude sál zpřístupněn partnerům/vystavovatelům v 7.30 hod.

 

SPOLEČENSKÝ VEČER

Pro konání společenského večera jsme tento ročník zvolili prostory Housova Mlýna v údolí nedaleko centra Tábora. Majitel Housova Mlýna, Petr Nůsek A.R.G.O, je známý choreograf a lektor historického šermu, designer zbraní a zbrojí pro film a divadlo, a také sběratel filmových kulis a rekvizit. Celý areál postupně proměnil ve filmové centrum, ve kterém můžete zažít atmosféru různých kultovních snímků.

DOPRAVA TAM

Společný odchod na Housův - Mlýn –obě skupiny 19.00 hod.

Společný odchod účastníků pěšmo na Housův Mlýn za doprovodu kejklíře a baviče ze dvou stanovišť – od hotelu Palcát odchází jedna skupina, ze Žižkova náměstí (od sochy Žižky, která se nachází v horní části náměstí) odchází druhá skupina. Délka trasa cca 1200 m.

Záměrně jsme vybrali tato dvě místa v blízkosti největších hotelů, kde jsou účastníci ubytováni. Oba průvodce poznáte podle kostýmů a určitě i uslyšíte jejich křik :-)

Individuálně

Každý účastník může zvolit individuální cestu na Housův Mlýn, pěšky nebo vlastním autem. Na místě je k dispozici cca 10 parkovacích míst.

Hotelová doprava

Účastníci, kteří ze zdravotních důvodů nemohou jít pěšky, mohou využít dopravu od hotelů, kterou zajišťujeme autem pro šest osob. Prosím všechny, kteří budou chtít využít tento způsob dopravy, o nahlášení do 31. 5. 2024 – počet osob a název hotelu, abychom zajistili plynulý a včasný odvoz.

DOPRAVA ZPĚT

Zpět do hotelu z Housova Mlýna bude od 22.00 hodin k dispozici řidič, který cca do 1.00 hod., bude odvážet hosty zpět do hotelů. Bližší informace a číslo na řidiče budou umístěny v prostorách konání společenského večera. Procházka nočním Táborem bude ale také krásným zakončením celého dne.

 

PROGRAM

19:30 – Zahájení společenského večera na Housově Mlýně.

19:45 – 00.00 – Volná zábava, občerstvení, kapela Two Towers Hulu Jazz

19:30 – 23:30 - Možnost prohlídky filmové zbrojnice

00:00 – Oficiální ukončení večera…

00:00 – ... a kdo bude mít energii a nebude se mu chtít ještě spát, může pokračovat ve vlastní režii v prostorách „Krčmy“ na Housově Mlýně. Jen připomínáme, že přednášky začínají v 9:00 hod. ;-)

 

DRESS CODE: Casual

Majitel Housova Mlýna, Petr Nůsek, je známý choreograf a lektor historického šermu, designer zbraní a zbrojí pro film a divadlo, a také sběratel filmových kulis a rekvizit. Celý areál postupně proměnil ve filmové centrum, ve kterém můžete zažít atmosféru různých kultovních snímků.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů dbá pořadatel na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, zaručující soulad s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“) a dále se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace a Zásady zpracování osobních údajů ENVI-PUR, s.r.o naleznete na www.envi-pur.cz.

Upozorňujeme tímto účastníky, že z akce bude pořizována foto a video dokumentace za účelem propagace akce na webových stránkách, sociálních sítích a v tištěných materiálech pořadatele.

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte +420 737 240 809, +420 731 629  741 nebo pište na konference@envi-pur.cz.

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY KE STAŽENÍ ZDE

 

 

O KONFERENCI/PROGRAM

Konference Pitná voda 2024 s podtitulem "Pitná voda z údolních nádrží" se nám přiblížila a již za pár týdnů se opět máme možnost potkat po dvou letech v Táboře, kam jsme pro vás připravili nový a věříme, že i zajímavý program.

Konference se tentokrát zaměří na široké spektrum otázek týkajících se pitné vody. Vedle technologií úpravy vody a dějů v údolních nádržích se budou probírat i nové trendy v úpravě podzemní vody, hygienické aspekty, legislativa a vliv nových polutantů. Témata zahrnují také nové technologické postupy pro úpravu surové vody, jejíž kvalita a dostupnost se neustále zhoršuje.

Zahájení konference bude spojeno s uvítáním starostou města Tábor a prezentací výzkumného projektu PERUN zabývajícího se adaptací na změnu klimatu. V úterý pak začneme blokem o moderních technologiích ve vodárenství, představíme digitalizaci, využití umělé inteligence a řízení infrastruktury, které jsou klíčové pro efektivní úpravu vody.

Diskuse o kvalitě upravované vody se zaměří na organoleptické vlastnosti, obsah organických látek a mikrobiologii, poskytujíc pohled na aktuální výzkum a provozní zkušenosti. Další body programu se dotknou legislativních aspektů, mikropolutantů a budoucích trendů ve vodohospodářství, včetně nových technologií a udržitelných přístupů. V neposlední řadě bude konference doprovázena shrnutím klíčových bodů v diskusích.

Na programu konference nechybí ani důraz na koordinaci technických opatření a zásahů na nádržích a tocích, a to prostřednictvím výměny znalostí a spolupráce mezi odborníky různých disciplín.

Účastníci se mohou těšit na bohatý program s přednáškami, pracovními skupinami, diskuzemi a výstavkou sponzorský firem a netradiční společenský večer.

Věříme, že letošní konference naváže na úspěch předchozích ročníků a přinese inspiraci pro další pokrok v oblasti pitné vody.

Kompletní program a další bližší informace najdete na těchto stránkách nebo ve 2. OZNÁMENÍ

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

31. 1. 2024 – Termín objednávky partnerství pro generální partnery.

31. 3. 2024 – Termín pro přihlášení příspěvků do programu konference. Název + abstrakt příspěvku (10–15 řádků, který bude obsahovat – název, jména a tituly všech autorů, adresy a stručný souhrn obsahu Vašeho příspěvku). 

12. 4. 2024 – 2. oznámení – pozvánky s přihláškou k účasti, organizační pokyny, oznámení předběžného programu, informace o ubytování. Pokyny pro autory.

31. 3. 2024 – Termín objednávky partnerství pro partnery konference.

30. 4. 2024 – Termín objednávky partnerství pro vystavovatele.

10. 5. 2024 – Konečný termín pro odevzdání příspěvků do sborníku. Sborník konference bude vydán v elektronické podobě a bude po ukončení konference doplněn o prezentace příspěvků, pokud autoři budou souhlasit s uveřejněním slidů z jejich ústní prezentace.

15. 5. 2024  - Prodloužili jsme termín přihlášek za zvýhodněnou cenu do 15. 5. 2024

20. 5. 2024 – Oznámení finálního programu, rozeslání informačního emailu, finální organizační pokyny.

24. 5. 2024 – Poslední šance přihlášek pro účastníky konference.

 

PRŮBĚH KONFERENCE – 3. až 6. 6. 2024

3. 6. 2024 – Podvečerní zahájení s úvodním programovým blokem formou panelové diskuse.

4. 6. 2024 – Celodenní program + společenský večer na filmovém Housově mlýně s prohlídkou filmové zbrojnice 

5. 6. 2024 – Celodenní program + ad hoc jednání odborných zájmových skupin.

6. 6. 2024 – Dopolední program, ukončení konference.

Program konference Pitná voda 2024

 

 

PONDĚLÍ 3. 6. 2024

16:00

Registrace účastníků

17:00

ÚVODNÍ DISKUSNÍ BLOK

Není řasa jako řasa aneb od vynálezu fotosyntézy až po současný výzkum zlativek

Mgr. Martin Pusztai, Ph.D.

ÚTERÝ 4. 6. 2024

 8:00

Registrace účastníků

 9:00 

Přivítání účastníků konference – Slavnostní zahájení konference za účasti starosty města Tábor

 9:15 

Výzkumný projekt PERUN: Modelování klimatu a hydrologické bilance pro adaptaci na změnu klimatu v České republice

Mgr. Mark Rieder, ČHMÚ (vyzvaná přednáška)

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

MODERNÍ TECHNOLOGIE VE VODÁRENSTVÍ - Předsedající sekce - Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.

 9:45

Digitalizace a využití AI ve vodárenství

Lukáš Chalupa, VDT Technology a.s.

 10:00

Využití technologie digitálního dvojčete a umělé inteligence v úpravě vody

Ing. Jindřich Procházka, Ph.D., Xylem Česká republika spol. s r. o.

 10:15

Moderní způsoby řízení vodohospodářské infrastruktury

Oldřich Kupa, Siemens, s.r.o.

 10:30

Coffee Break

 10:50

Úspory elektrické energie a spolehlivost zařízení ve vodohospodářských provozech, překvapivé souvislosti

Ing. Jiří Kratěna, Ph.D., Ing. Vlastimil Braun, Sweco a.s., Ing. Václav Hodáň, LK Pumpservice, s.r.o.

 11:05

OpenAssets - Moderní přístup ke správě a údržbě zařízení/majetku

Ing. Luboš Bafrnec, LK Pumpservice, s.r.o.

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

KVALITA UPRAVOVANÉ VODY - Předsedadající sekce - RNDr. Marek Liška, Ph.D.

 11:20

Význam organoleptických vlastností vody - provozní zkušenosti se změnou technologie úpravny vody

Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Lenka Vavrušková, PVK, a.s., MUDr. František Kožíšek, CSc., Mgr. Petr Pumann, SZÚ Praha, Ing. Jiří Mrkva, Ing. Eva Riederová, Želivská provozní, a.s.

 11:35

Kvalita organických látek v řece Otavě, surové vodě pro ÚV Písek

doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Hydrobiologický ústav, České Budějovice, Björnar Eikebrokk, Drikkevannskonsult, Ing. Jiří Stara, ČEVAK a.s.

 12:00

Oběd

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

VODÁRENSKÁ MIKROBIOLOGIE – ČAS NA ZMĚNU? - Předsedající sekce - Ing. Martina Repková, Ph.D.

 14:00

Mikrobiální společenstva v pitných vodách

RNDr. Dana Baudišová, Ph.D., SZÚ Praha (vyzvaná přednáška)

 14:30

Využití průtokové cytometrie ve vodním hospodářství

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

 14:45

Využitie ekotoxikologických metód jako alternatívného spôsobu monitorovania kvality vod

RNDr. Viera Nagyová, PhD., Úrad verejného zdravotníctva SR

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

LEGISLATIVNÍ ZASTAVENÍ - Předsedající sekce - Ing. Radka Hušková

 15:00

Povolovací procesy vodních zdrojů a vodovodů podle nového stavebního zákona

JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.

 15:15

Požadavky atomového zákona na úpravu vody z podzemních zdrojů

Ing. Růžena Šináglová, SÚJB

 15:30

Plochy povodí pre miesta odberu podzemnej vody určenej na ľudsků spotrebu

RNDr. Anna Patschová, PhD., Mgr. Katarína Tarabová, PhD., VÚVH Bratislava

 15:45

Využití vodárenských technologií pro dočištění odtoků z ČOV

Ing. Tomáš Lederer, Ph.D., Ing. Tomáš Dufek, Ing. Karel Havlíček, Ph.D., Mgr. Petra Rosická, TU Liberec, Dr. Ing. Libor Novák, PRO AQUA CZ, s.r.o.

 16:00

Coffee break

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

MIKROPOLUTANTY - Předsedající sekce - prof. Ing. Václav Janda, CSc.

 16:20

Koktejl cizorodých látek v pitných vodách

Ing. Taťána Halešová, ALS Czech Republic, s.r.o.

 16:35

Farmaka a další mikrokontaminanty v tocích povodí Vltavy

RNDr. Marek Liška,Ph.D., Ing. Magdaléna Balejová a Ing. Antonia Metelková, Povodí Vltavy, státní podnik

 16:50

Výsledky monitoringu pesticídnych látok v pitnej vode na Slovensku v roku 2023

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR

 17:05

Skúsenosti z monitoringu pesticídnych látok v pitnej vode a riešenie prítomnosti metabolitu atrazín-desisopropyl-desetyl v Seneckom skupinovom vodovode

RNDr. Zuzana Valovičová, Úrad verejného zdravotníctva SR, Mgr. Monika Čižmárová, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ing. Gabriela Baková a kol., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

 17:20

Odlehčované odpadní vody – problém, který si zaslouží být viděn

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, státní podnik

 17:35

Ukončení prvního dne konference

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 19:00

NETRADIČNÍ SPOLEČENSKÝ VEČER

    

Středa 5. 6. 2024

 8:55

Zahájení 2. dne konference

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

TECHNOLOGICKÁ LINKA ÚPRAVNY VODY I. - Předsedající sekce - Ing. Pavel Král, Ph.D.

9:00 

Dešťová voda jako zdroj pitné vody - první realizace v České republice

Ing. Lucie Báborská a kol., ASIO TECH, spol. s r.o.

 9:15

ÚV Podolí - varianty doplnění technologie

Ing. Zuzana Sýkorová, Ph.D., Ing. Petr Sýkora, Ph.D., Ing. Robert Kvaček, PVK, a.s., Ing. Kateřina Kohoutová, Ing. Jindřich Šesták, PVS a.s.

 9:30

Rekonstrukce úpravny vody Malešov

Ing. Robert Mach, Bc. Vratislav Rybář, Bc. Tomáš Bár, Severočeská servisní a.s.

9:45

I chybami se technolog učí …

Ing. Martina Klimtová, VODÁRNA PLZEŇ a. s.

 10:00

Coffee break

   .............................................................................................................................................................................................................................................................
 

TECHNOLOGICKÁ LINKA ÚPRAVNY VODY II. - Předsedající sekce - prof. Ing. Danka Barloková, Ph.D.

 10:30

Současnost a budoucnost historických pramenišť velkého rozsahu včetně související VHI v působnosti SčVK, a.s.

Ing. Lukáš Pařízek, MBA, Ing. Monika Švarcová, Bc. Jan Hencl, Ing. Lukáš Weiss, SČVK, a.s.

 10:45

Provozní zkušenosti s koagulačním procesem v ÚV Meziboří

Ing. Radka Pečená, Ing. František Fedor, Jan Kraus, Severočeská servisní, a.s.

 11:00

Výroba pitné vody z menších a středních podzemních zdrojů

Ing. Petra Hrušková, ENVI-PUR, s.r.o., Ing. Karel Drábek, HYDRO-PUR, s.r.o.

 11:15

Výsledky poloprovozních testů odstraňování mikropolutantů na aktivním uhlí v podmínkách umělé infiltrace vodárny Káraný

doc. Ing. Marek Šváb, Ph.D., Ing. Barbora Štěpánová, DEKONTA, a.s., doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D., prof. Ing. Václav Janda, CSc., VŠCHT Praha, Mgr. Marek Skalický, Vodárna Káraný, a.s.

 11:30

Pesticidní látky ve VD Vrchlice a jejich odstraňování ozonizací a GAU filtrací na ÚV U Svaté Trojice v Kutné Hoře

Ing. Ladislava Hatáková, Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., Ing. Jiří Beneš, DISA s.r.o.

 11:45

Hydraulické provzdušňovací reaktory

doc. Ing. Milan Látal, CSc.

 12:00

Oběd

 13:45

Monitoring olova v pitné vodě ve školách v roce 2023 jako podnět pro rizikovou analýzu vnitřních vodovodů

MUDr. František Kožíšek, CSc. a kol., SZÚ Praha (vyzvaná přednáška)

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

BUDOUCNOST ČI SOUČASNOST - Předsedající sekce - MUDr. František Kožíšek, CSc.

 14:15

Výukové modely pro laboratorní cvičení z technologií vod - flotace rozpuštěným vzduchem a písková rychlofiltrace,

Ing. Silvestr Figalla, Ph.D., VUT BRNO FCH CHTOŽP

 14:30

Dražší voda jako cesta k udržitelnosti českého vodohospodářství?

Ing. Ondřej Unčovský, ASIO TECH, spol. s r.o.

 14:45

Pitná voda z nevodárenských nádrží - proč ne?

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D., Povodí Vltavy, státní podnik

 15:00

Coffee break

 15:30

Diskusní blok - Budoucnost vodárenství u nás i ve světě

16:30

 CzWA (Vodárenství) + SOVAK (Komise úpraven vody)

17:30

Ukončení druhého dne konference
 

Čtvrtek 6. 6. 2024

 8:55

Zahájení 3. dne konference

   .............................................................................................................................................................................................................................................................

 

MEMBRÁNOVÉ TECHNOLOGIE - Předsedající sekce - Ing. Daniel Vilím

 9:00

Cesta úpravy vody od pomalej filtrácie po membránové procesy

prof. Ing. Danka Barloková, PhD, prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., STU Bratislava, Dpt. Viliam Šimko, VODATECH, s.r.o.

 9:15

Jak je důležité míti …

Milan Drda a kol., ENVI-PUR, s.r.o.

 9:30

Využitie membránových procesov na odstraňovanie mangánu z vody

prof. Ing. Ján Ilavský, PhD., prof. Ing. Danka Barloková, PhD., STU Bratislava, Ing. Michal Prosňanský, PhD., PRAKTIKPUMP, s.r.o.

 9:45

Zkušenosti s provozem jednotky nanofiltrace na ÚV Zaječov

Ing. Lucie Kolesíková, VODASERVIS s.r.o, Ing, Tomáš Láska, Hydranautics - A Nitto Group Company

 10:00

Coffee break

 10:30

Bude nová ÚV Kašparov posunem k zajištění vodohospodářských služeb, které jsou šetrné ke zdrojům a klimaticky neutrální?

RNDr. Karla Altmannová, VaK Vyškov, a.s., Milan Drda, ENVI-PUR, s.r.o.

 10:45

Provozní zkušenosti s úpravou surové vody před keramickou MF: Optimalizace procesů a vliv na výkon technologické linky

Ing. Gabriela Müllerová, Ing. Kryštof Hnojna, ENVI-PUR, s.r.o.

 11:00

Ostrovné systémy a technológia núdzového zásobovania pitnou vodou

Ing. Mikuláš Krescanko, ProMinent Slovensko, s.r.o., prof. Ing. Danka Barloková, PhD., STU Bratislava

 11:15

Možná rizika spojená s produkcí opětovně využitelné vody

Ing. Jan Vespalec, Mgr. Martina Repková, Ph.D., doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D, VUT BRNO FCH CHTOŽP

 11:30

Kontejnerová řešení pro vodohospodářství       

Tomáš Sklenárik, ELMONTIA a.s.

11:45

Ukončení konference Pitná voda 2024

 PROGRAM SI MŮŽETE V pdf STÁHNOUT ZDE

 PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI

PŘIHLÁŠKA PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

- přihlášky účastníků - přihlášení on-line zde.

Pokud preferujete klasický formát přihlášení, přihlášku ke stažení najdete zde

 

VLOŽNÉ NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2024
Cena při přihlášení   do 15.5.2024  od 16. 5. 2024
Plná cena 6 900,-  7 400,-
Členský poplatek (CzWA, AČE SR, SAVE) 6 200,- 6 600,-
Státní správa / obce 3 900,- 4 400,-
Studentský poplatek  2 400,- 2 900,-

Důchodce do 70 let

1400,-

1 900,-

Důchodci nad 70 let

zdarma

zdarma

 

Při odeslání přihlášky do 15.05.2024 je částka vložného nižší. Uvedené vložné je včetně DPH. Po přihlášení Vám zašleme mailem fakturu, pro platbu převodem. Vložné začneme fakturovat 1.4.2024. V ceně vložného je vstup na odborný program, občerstvení během programu (coffee break, oběd), vstup na společenský večer s občerstvením a hudbou, sborník. Při neúčasti se poplatek (vložné) nevrací, bude zaslán pouze sborník s prezentacemi, nebo je možné vyslat náhradníka. Ubytování si účastníci naší konference zajišťují sami. Předběžně jsme pro Vás zarezervovali pokoje v dostupných hotelech a penzionech v Táboře.(vždy do hotelu/penzionu zavolejte (i když je při on-line rezervaci obsazen) a po uvedení hesla PITNÁ VODA se informujte na volné pokoje) Kompletní seznam, včetně detailů, dostupnosti a vzdálenosti od hotelu Palcát najdete ZDEPři rezervaci vždy uvádějte heslo PITNÁ VODA.

 

 V případě dotazů, nejasností, prosím, kontaktujte organizační tým:

Petra Volavá                                                                          Eva Vaňková
Marketing Manager                                                                 Marketing Specialist
+420 737 240 809                                                                 +420 731 629 741
konference@envi-pur.cz                                                          konference@envi-pur.cz
 
 
Adresa pro zasílání reklamních materiálů: 
ENVI-PUR, s.r.o., Marketing - pí. Vaňková, Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
 
 

 PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE

  ČLENOVÉ PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

Ing. Pavel Dobiáš, Ph.D.

ENVI-PUR, s.r.o, W&ET Team České Budějovice 

dobias.pavel@envi-pur.cz

doc. Ing. Petr Dolejš, CSc.

W&ET Team České Budějovice

petr.dolejs@wet-team.cz 

Milan Drda

ENVI-PUR, s.r.o,

drda@envi-pur.cz

Ing. Pavel Hnojna

ENVI-PUR, s.r.o, 

hnojna@envi-pur.cz

prof. Ing. Danka Barloková, Ph.D.

STU Bratislava

danka.barlokova@stuba.sk

RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.

Povodí Vltavy, s.p., prac. Plzeň

duras@pvl.cz; DurasJ@seznam.cz

Ing. Marcel Gomez, Ph.D.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Marcel.Gomez@scvk.cz

Ing. Taťána Halešová

ALS Česká Republika

tatana.halesova@als.cz

Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D.

Středočeské vodárny, a.s.

tomas.hlousek@svas.cz

Ing. Pavel Hucko, CSc.

SVHS, Bratislava

huckopav@gmail.com

prof. Ing. Ján Ilavský, Ph.D.

STU Bratislava

jan.ilavsky@stuba.sk

prof. Ing. Václav Janda, CSc.

VŠCHT Praha

vaclav.janda@vscht.cz

Prof. Dr. Karin Kovar 

Daspool, Wädenswil

karin.kovar@daspool.ch

MUDr. František Kožíšek, CSc.

Státní zdravotní ústav, Praha

frantisek.kozisek@szu.cz

Ing. Pavel Král, Ph.D.

KHP a.s., Hradec Králové

pavel.kral@khp.cz

RNDr. Marek Liška, Ph.D.

PVL, S.p

marek.liska@pvl.cz

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.

Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno

 eliska.marsalkova@ibot.cas.cz

Ing. Jana Michalová

SČVK, a.s., Teplice

jana.michalova@scvk.cz

Mgr. Jiří Paul, MBA

VAK Beroun, a.s.

jiri.paul@vakberoun.cz

Ing. Martina Siglová, Ph.D.

EPS biotechnology, s.r.o

martina.siglova@epsbiotechnology.cz

Ing. Ota Stehno

Severočeská servisní a.s.

ota.stehno@scservisni.cz

Vilo Šimko

Viliam Šimko-VODATECH, Bratislava

simko.voda@gmail.com

 STAŇTE SE PARTNEREM KONFERENCE PITNÁ VODA

Stejně jako v předchozích letech pořádá naše společnost ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR z.s. - CZWA a W&ET Teamem, odbornou konferenci "Pitná voda 2024", na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Rádi bychom Vás, jako naše dlouhodobé a osvědčené partnery, přednostně oslovili s nabídkou partnerství na této konferenci. Hotel Palcát v Táboře, jako místo konání, nabízí velkorysé prostory pro vystavující firmy. Škoda by bylo tuto příležitost nevyužít.

Konference se koná každé dva roky a účastní se jí téměř 350 posluchačů. Tito účastníci zahrnují širokou škálu profesionálů, včetně vodohospodářů, ekologů, zástupců průmyslových firem a státní správy. Prostory hotelu Palcát nabízí i větší kapacitu počtu účastníků než hotel Dvořák, ve kterém se konaly minulé ročníky konference, proto doufáme i ve větší účast.

Moc by nás potěšilo, pokud byste se stali součástí této tradiční konference. Vaše vyjádření ohledně možného partnerství bychom rádi obdrželi nejpozději do 30. dubna 2024. Po přijetí Vaší objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně detailů.

Podmínky a přihlášku pro partnera najdete zde.     

On-line přihlášku najdete zde.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci a na setkání s Vámi v malebném Táboře, kde se bude naše konference konat.

 

 Nabídka partnerství

 

 Generální partner

 50 000,-

 Hlavní partner 

 35 000,-

 Partner         

 25 000,-

 Vystavovatel         

 15 000,-

 Inzertní mix

 10 000,-

Termín přihlášení generálního partnera 31. 1. 2024.

Uzávěrka objednávek partnerství je 30. 4. 2024.

Uzávěrka objednávek vystavovatelů je 30. 4. 2024.

Dokumenty ke stažení:

 

 

2. Oznámení konference Pitná voda 2024
Nabídka partnerství na konferenci
Přihláška příspěvku do programu konference
Přihláška účastníka konference
1. Oznámení - PITNÁ VODA 2024
Seznam ubytovacích zařízení v Táboře
Pokyny pro autory
Program konference
Organizační pokyny

Ubytování

Ubytování si účastníci naší konference zajišťují sami. Předběžně jsme pro Vás zarezervovali pokoje v dostupných hotelech a penzionech v Táboře. Kompletní seznam, včetně detailů, dostupnosti a vzdálenosti od hotelu Palcát najdete ZDE.

 Při rezervaci ubytování vždy uvádějte heslo "PITNÁ VODA" !!!!!
Bez hesla budou pokoje v jednotlivých zařízení prezentovány jako nedostupné!

Partneři konference

GENERÁLNÍ PARTNEŘI