Konference Pitná voda 2024

3. - 6. 6. 2024, hotel Palcát Tábor

17. pokračování konferencí Pitná voda z údolních nádrží


O KONFERENCI

Konference nabízí širokou paletu témat, která osloví pracovníky projektových a poradenských firem, představitele státních úřadů a místních samospráv, manažery průmyslových podniků a také studenty vysokých škol, kteří zde mají jedinečnou příležitost k navázání nových profesních kontaktů.
V průběhu téměř čtyř dnů se budou řešit desítky témat, jež představují bohatý zdroj informací a jsou impulsem pro konstruktivní dialog o nejnovějších poznatcích a směrech ve světě vody. Zaměříme se na vzájemné souvislosti mezi technologiemi úpravy pitné vody, procesy v údolních nádržích, vodních tocích a jejich povodích, techniky úpravy podzemní vody a principy její hygieny.
Na programu nechybí ani témata jako efektivní využívání vody v průmyslu, novinky v legislativě či aplikace umělé inteligence v procesu úpravy vody.

Konference je také ideálním místem pro sdílení nápadů a spolupráci na koordinaci technických řešení a opatření, která zajistí dostupnost kvalitní pitné vody pro všechny. Přidejte se k nám a buďte součástí této inspirativní konference, kde společně můžeme sdílet poznatky, zkušenosti a nápady pro udržitelnou budoucnost ve světě vodního hospodářství.

 

PROGRAM KONFERENCE

Opět pozveme některé významné představitele oboru k přednesení vyžádaných přednášek na důležitá souborná témata.

Poskytneme jednací salonek pro pracovní diskuse (neformální setkání) ad-hoc skupin zájemců o specifickou problematiku, aby bylo mimo jiné možné využít toho, že na naší konferenci se setkává na jednom místě pravděpodobně největší množství vodárensky zaměřených odborníků.

Na minulých konferencích proběhlo velmi úspěšně již několik takovýchto diskusních setkání. Prosíme, spolu s přihláškou zašlete organizátorům návrh s tématy, která byste chtěli prodiskutovat. Tato setkání mohou běžet i paralelně s programem konference. 

Bude uspořádána tradičně úspěšná informační výstavka nabídky partnerských firem, jejichž výrobky a činnost souvisí s problematikou konference. Prosíme firmy, které mají zájem prezentovat na výstavce své výrobky či služby, aby vyplnili formulář v dokumentu „Nabídka pro partnery” dostupném na stránce konference. V hotelu Palcát je pro prezentaci partnerských firem připraven velkorysý prostor přímo u hlavního sálu, kde bude probíhat konference. Na zahájení konference dne 3. 6. 2024 večer uspořádáme úvodní programový blok například opět formou panelové diskuse s našimi předními odborníky a manažery.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

31. 1. 2024 – Termín objednávky partnerství pro generální partnery.

  1. 3. 2024 – Termín pro přihlášení příspěvků do programu konference. Název + abstrakt příspěvku (10–15 řádků, který bude obsahovat – název, jména a tituly všech autorů, adresy a stručný souhrn obsahu Vašeho příspěvku).

15. 3. 2024 – 2. oznámení – pozvánky s přihláškou k účasti, organizační pokyny, oznámení předběžného programu, informace o ubytování. Pokyny pro autory.

31. 3. 2024 – Termín objednávky partnerství pro partnery konference.

30. 4. 2024 – Termín objednávky partnerství pro vystavovatele.

30. 4. 2024 – Konečný termín pro odevzdání příspěvků do sborníku. Sborník konference bude vydán v elektronické podobě a bude po ukončení konference doplněn o prezentace příspěvků, pokud autoři budou souhlasit s uveřejněním slidů z jejich ústní prezentace.

13. 5. 2024 – Oznámení finálního programu, rozeslání informačního emailu, finální organizační pokyny.

24. 5. 2024 – Poslední šance přihlášek pro účastníky konference.

 

PRŮBĚH KONFERENCE – 3. až 6. 6. 2024

3. 6. 2024 – Podvečerní zahájení s úvodním programovým blokem formou panelové diskuse.

4. 6. 2024 – Celodenní program + společenský večer.

5. 6. 2024 – Celodenní program + ad hoc jednání odborných zájmových skupin.

6. 6. 2024 – Dopolední program, ukončení konference.

 STAŇTE SE PARTNEREM KONFERENCE PITNÁ VODA

Stejně jako v předchozích letech pořádá naše společnost ENVI-PUR, s.r.o. ve spolupráci s organizací "CZWA" Českým svazem pro vodní hospodářství a W&ET Team, odbornou konferenci "Pitná voda 2024", na kterou Vás tímto srdečně zveme.

Rádi bychom Vás, jako naše dlouhodobé a osvědčené partnery, přednostně oslovili s nabídkou partnerství na této konferenci. Hotel Palcát v Táboře, jako místo konání, nabízí velkorysé prostory pro vystavující firmy. Škoda by bylo tuto příležitost nevyužít.

Konference se koná každé dva roky a účastní se jí téměř 350 posluchačů. Tito účastníci zahrnují širokou škálu profesionálů, včetně vodohospodářů, ekologů, zástupců průmyslových firem a státní správy. Prostory hotelu Palcát nabízí i větší kapacitu počtu účastníků než hotel Dvořák, ve kterém se konaly minulé ročníky konference, proto doufáme i ve větší účast.

Moc by nás potěšilo, pokud byste se stali součástí této tradiční konference. Vaše vyjádření ohledně možného partnerství bychom rádi obdrželi nejpozději do 31. března 2024. Po přijetí Vaší objednávky Vás budeme kontaktovat ohledně detailů.

Podmínky a přihlášku pro partnera najdete zde.     

On-line přihlášku najdete zde.

Těšíme se na další úspěšnou spolupráci a na setkání s Vámi v malebném Táboře, kde se bude naše konference konat.

 

 Nabídka partnerství

 

 Generální partner

 50 000,-

 Hlavní partner 

 35 000,-

 Partner         

 25 000,-

 Vystavovatel         

 15 000,-

 Inzertní mix

 10 000,-

Termín přihlášení generálního partnera 31. 1. 2024.

Uzávěrka objednávek partnerství je 31. 3. 2024.

Uzávěrka objednávek vystavovatelů je 30. 4. 2024.

 PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI

PŘIHLÁŠKA PŘÍSPĚVKU DO PROGRAMU KONFERENCE

Jako každý rok se snažíme sestavit program, který je rozmanitý a odborně podnětný. A právě VY můžete být jeho součástí.

Příspěvky jsou otevřeny pro širokou škálu témat a jsou určeny pro všechny, kdo mají co říci a chtějí se podělit o své myšlenky, zkušenosti a poznatky. Představte své nápady, projekty a výsledky v rámci přednášek, které osvětlí, prověří a možná i vyvrátí stávající teorie a praxe.

Staňte se aktivními účastníky konference Pitná voda 2024 a přihlaste svůj příspěvek do odborného programu.

Pro tento ročník nabízíme následné možnosti prezentace:

-          Referát - 15 min                                                                     

-          Krátké sdělení (10 min                                                            

Posterové sdělení - Pro zájemce o prezentaci formou posteru – při zájmu více jak 10 prezentujících – bude zajištěna možnost elektronické prezentace vlastního nástěnkového sdělení. 

- přihlášky přednášek (příspěvků) - přihlášení on-line zde.

 

PŘIHLÁŠKA PRO ÚČASTNÍKY KONFERENCE

- přihlášky účastníků - přihlášení on-line zde.

 

VLOŽNÉ NA KONFERENCI PITNÁ VODA 2024
Cena při přihlášení do 30.04.2024  
Plná cena 6 900,-
Členský poplatek (CzWA, AČE SR, SAVE) 6 200,-
Státní správa / obce 3 900,-
Studentský poplatek  2 400,-

Důchodce do 70 let

Důchodci nad 70 let

1400,-

zdarma

Při úhradě vložného do 30.04.2024 je částka vložného nižší. Uvedené vložné je včetně DPH. Po přihlášení Vám zašleme mailem fakturu, pro platbu převodem. Vložné začneme fakturovat 1.4.2024. V ceně vložného je vstup na odborný program, občerstvení během programu (coffee break, oběd), vstup na společenský večer s občerstvením a hudbou, sborník. Storno účasti s vrácením poplatku je možné provést nejpozději 14 kalendářních dnů před konáním konference. V případě neúčasti nebo technických problémů na straně účastníka se vložné nevrací. Ubytování si účastníci naší konference zajišťují sami. Předběžně jsme pro Vás zarezervovali pokoje v dostupných hotelech a penzionech v Táboře. Kompletní seznam, včetně detailů, dostupnosti a vzdálenosti od hotelu Palcát najdete ZDE. Při rezervaci vždy uvádějte heslo PITNÁ VODA.
 

DALŠÍ MOŽNOSTI PŘIHLÁŠENÍ

Přihlásit se můžete i emailem pomocí formuláře ke stažení, který lze vložit jako přílohu k e-mailu.

 

Dokumenty ke stažení:

 

 

Nabídka partnerství na konferenci
Přihláška příspěvku do programu konference
Přihláška účastníka konference
1. Oznámení - PITNÁ VODA 2024
Seznam ubytovacích zařízení v Táboře

Ubytování

Ubytování si účastníci naší konference zajišťují sami. Předběžně jsme pro Vás zarezervovali pokoje v dostupných hotelech a penzionech v Táboře. Kompletní seznam, včetně detailů, dostupnosti a vzdálenosti od hotelu Palcát najdete ZDE. Při rezervaci vždy uvádějte heslo PITNÁ VODA.