Granulované Aktivní Uhlí (GAU)

Co je Granulované Aktivní Uhlí?

Granulované aktivní uhlí WG 12 je vyráběno z jednoho typu černého uhlí z vybraných uhelných dolů. Černé uhlí je nejprve lisováno do válcových zrn a poté vysušeno, karbonizováno a aktivováno vodní parou. Je známé i pod názvem aglomerované nebo extrudované aktivní uhlí. Vysoká mechanická pevnost a odolnost proti otěru je významnou výhodou při provozu a praní filtrů i reaktivaci a znovuvyužití aktivního uhlí.Stabilní kvalita surovin a odpovídající technologie výroby zaručuje vysokou kvalitu výrobku.

GAU WG 12

Granulované aktivní uhlí WG 12 je schváleno pro kontakt s pitnou vodou (č.j. 3151/2013). Může být použito jak v otevřených, tak tlakových filtrech a kontejnerových zařízeních. GAU je běžně používáno pro dechloraci a zlepšení senzorických vlastností vody. Díky velkému specifickému povrchu a vhodné velikostní struktuře pórů účinně odstraňuje veškeré organické znečištění - mikropolutanty.

GAU WG 12 je vhodné k reaktivaci a jeho znovuvyužití. V případě zájmu zákazníka se provede hodnocení kvality použitého aktivního uhlí, zvolí se podmínky regenerace a provede se vlastní reaktivace.

Jsme výhradním dodavatelem granulovaného aktivního uhlí WG 12 pro ČR a SR.

Mikropolutanty

Co jsou mikropolutanty?

Co jsou mikropolutanty?

Rozvoj analytických metod a jejich větší dostupnost otevřeli problematiku výskytu mikropolutantů ve vodách. Mikropolutanty jsou malé znečišťující částečky, které jsou produkovány lidskou společností. O tom do jaké míry mikropolutanty či jejich metabolity škodí lidskému organizmu, zatím mnoho nevíme. Nicméně je zcela zřejmé, že se o tyto látky, jejich vliv na naše zdraví a zejména o způsoby jejich odstranění musíme zajímat. Mezi mikropolutanty řadíme např. mikroplasty, pesticidy, zbytky antibiotik a hormonů, detergenty a tenzidy, či produkty denní péče.

Jak se do vody dostaly ?

Jak se do vody dostaly ?

Pesticidy se z polí dostávají do podzemních ale zejména do povrchových vod. Mikroplasty se běžně přidávají do kosmetiky (šampony, krémy, zubní pasty atd.), do nátěrových barev nebo se do odpadních vod dostávají praním syntetických oděvů. Antibiotika či hormony se do odpadních vod dostávají lidským vylučováním. Běžně používané technologie na čistírnách odpadních vod si s mikropolutanty poradit neumí a tak tyto látky putují do řek. O několik kilometrů dál může voda z řeky sloužit jako zdroj pitné vody.

Jak je z vody odstranit?

Jak je z vody odstranit?

Bariérou pro mikroplasty je membránová ultrafiltrace. Keramická membránová úpravna vody AMAYA tedy spolehlivě mikroplasty z upravované vody odstraní. Výzkumy a následné aplikace v praxi ukazují, že ostatní rozpuštěné formy mikropolutantů lze odstranit adsorbcí na granulovaném aktivním uhlí WG12. Pitnou vodu zbavenou mikroplastů je možné dosáhnout kombinací úpravny vody AMAYA a zařazením další stupně – filtrace přes granulované aktivní uhlí WG12.

Ke stažení

Granulované aktivní uhlí
Membránová úprava vody
Drenážní systém Leopold
ČOV s membránou
Profil společnosti

Související produkty a technologie

Membránová úprava vody

 

Detail

Drenážní systém Leopold

 

Detail

Recyklace vody

Detail

ČOV s membránou

 

Detail

 

Vlastnosti granulovaného aktivovaného uhlí WG12 

Parametr

Jednotka

Hodnota

Specifický povrch (BET)

m2/g

min. 1 000

Jodové číslo

mg/g

min. 1 000

Provozní hustota

kg/m3

450 ± 30

Methylenové číslo

cm3

min. 30

Velikost částic

mm

1,0 – 1,5

> 2,00 mm

%

0,02

< 0,75 mm

%

max. 3

Koeficient stejnozrnnosti

max. 1,3

Otěr

 

min. 85

Tvrdost 

 

min. 95

Obsah vody při balení

%

max. 2

Obsah plovoucích nečistot

%

max. 0,1

Intenzita praní při expanzi 20 % a teplotě 20 °C

m/h

30

Forma

Pevné válcové granule černé barvy

Hospodaříme s vodou přes 25 let

ENVI-PUR, s.r.o. je vaším zkušeným partnerem, který hospodaření s vodou rozumí.

1.

Jednička na trhu

Upravujeme pitnou vodu pro více než 4 500 000 obyvatel a čistíme odpadní vodu od více než 1 800 000 EO.

25+

Přes 25 let zkušeností!

Už čtvrtstoletí dodáváme kvalitní produkty a špičkové služby.

30000

Realizací

Máme za sebou tisíce úspěšných realizací a statisíce spokojených zákazníků.

399mil. Kč

Obrat

Obrat z prodeje našich produktů a služeb v roce 2022.

Světové zastoupení

Svoji působnost máme i v zahraničí. V současnosti máme obchodní zastoupení ve více než 30 zemích světa a nové výzvy na nás ještě čekají.

Ve více než 30 státech.

Zavolejte nám

Nenašli jste v našich kontaktech vhodnou osobu, na kterou se obrátit s Vaším požadavkem?

Kontaktujte naši asistentku, která Vám ráda poradí, na koho se obrátit.